Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
KEŘ, OHEŇ A SLOVO

2. NEDĚLE POSTNÍ  12.3.2017
TEXTY: EXODUS 3:1-12, DOPIS ŽIDŮM 3:1-8 
A MATOUŠOVO EVANGELIUM 10:1-12

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA 2. NEDĚLI POSTNÍ 12.3.2017

Ptali jsme se před týdnem, jak se vyhnout otroctví, jak se nestát otrokářem (ani v malém) a naposled, zda to vše Pán Bůh toleruje. Text kázání s pokusy o odpovědi je na stránkách www.nabeton.info. Podobně na tomto webu najdete pracovní listy k první kapitole dopisu Efezanům, který čteme v úterních skupinkách. Dostali jsme svolení užívat fotografie pořízené www.compost.works. na naše bannery. Připravujeme text a obrazovou přílohu o našem kostele pro Aktuálně.cz. Ve středu jsme s delegací ZŠ Zámecká Litomyšl navštívili prof. Tomáše Halíka a ředitele Knihovny Václava Havla, pana Michaela Žantovského, s nimiž připravujeme diskusi na Zámeckém návrší 22.3.2017. A něco pro mladší generaci: Festival UNITED nám poslal plakáty, jsou na nástěnkách, ale stránky otevře až příští týden 15.3.2017.

12.3.2017    2. Neděle postní Reminscere - Žalm 25:6
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Kvasnička na text Exodus 3:1-12 Pomoc od Hospodina (40 dní s Biblí). Po bohoslužbách je Finanční seminář nad rozpočtem 2017
16:00 Bohoslužby ve Svitavách, káže Daniel Kvasnička. V rámci bohoslužeb je opět Finanční seminář, tentokrát nad částí rozpočtu 2017 pro Svitavy

V týdnu pak dále připravujeme:
Pondělí 13.3.2017 - Klub Hobit bude mít celý Nový kostel. Dorost ani Setkání mužů tentokrát nebudou. Kazatel je služebně v Olomouci
18:00 v CČSH na Toulovcově náměstí Filipínský večer k Modlitebnímu dni žen

Úterý 14.3.2017 v 17:00 Setkání nad Biblí, téma: Všechny rozměry církve #7. Používáme k odpovědím Dopis do Efezu 2:1-3. A v 19:00 Setkání nad Biblí se stejným programem

Středa 15.3.2017 v 16:00 Setkání nad Biblí v Moravské Třebové u sestry Sylvy Schrammové
(Ten den ráno spolu staršovstvo posnídá u Kvasničků a ve sboru CČSH se hraje Pohádka z budíku v 9:30 a 18:00) Večer je kazatel k dispozici studentům v MIXu od 19:00

Čtvrtek 16.3.2017 v 17:30 Setkání nad Biblí, KC Fabrika 
19:00 v Městské knihovně v Litomyšli přednáška Tomáše Butty na téma Utrakvismus, méně známé období našich dějin. Pořádá Česká křesťanská akademie

Pátek 17.3.2017 v 17:00 Setkání mládeže v Novém kostele nebude. Mládež jede na Houbu do Hradce Králové

19.3.2017     3. Neděle postní Oculi - Žalm 25:15 
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Kvasnička na text Exodus 12:21-28 Beránek od Hospodina (40 dní s Biblí)
18:00 Večerní meditace s Večeří Páně v Novém kostele

Panelová diskuze s Tomášem Halíkem, Michaelem Žantovským, Erikem Tabery a Lenkou Pánkovou je připravena pro všechny, kteří jsou otevřeni různým pohledům na současný svět. Všem, kteří si chtějí spolu s námi klást otázky a hledat cesty k odpovědím na ně... Pokud k takovým lidem patříte, pak se i na vás budeme ve středu 22. března od 17:00 hod. v nádherných prostorách Klenutého sálu Zámeckého návrší v Litomyšli těšit. Stanislav Švejcar

Minulé pondělí vydala Česká křesťanská akademie několik videonahrávek. Jedna se věnuje Společnému hlasu, neformální iniciativě zástupců tří abrahámovských náboženství - judaismu, křesťanství a islámu, jejímž posláním je dialog a praktická spolupráce křesťanů, Židů a muslimů v České republice. Jedním z velmi aktivních členů iniciativy byl donedávna např. kardinál Miloslav Vlk. Iniciátory vzniku Společného hlasu byli Zdeněk Vojtíšek a Pavel Hošek.

Trochu lehčí téma: Smajlík vypadá jako výplod moderní doby, ve které už lidé neumí psát perem a tužkou. Přesto je smajlík daleko starší. Používal jej například žďárský opat a více se dočtete zde

Ptáte se někdy, jak se dívají křesťané a židé na společnou budoucnost a spolupráci. Nejzřetelněji je vidět obtížnost a naději v diskusi, v níž hovoři palestinští křesťané a židé v Izraeli. Tady je (v angličtině) dokument, který stojí za pozornost.Video (klikněte si na obrázek) je opět z České křesťanské akademie a hovoří v něm rabi Ronald Hoffberg a Pavel Hošek. O čem hovoří, to si jistě domyslíte.

Data do kalendáře: 
22.3.2017 Tradiční program 1. Základní školy Zámecká s hosty, moderuje D. Kvasnička
26.3.2017 Výroční členské shromáždění (společný oběd)
7.4.2017 Ekumenická křížová cesta z kostela na Hoře olivetské až na židovský hřbitov
9.4.2017 Návštěva Smetanových v Litomyšli, bratr kazatel Daniel Smetana poslouží na Květnou neděli
16.4.2017 Neděle vzkříšení, 17.4. Velikonoční pondělí Ekumenická pouť z Proseče do Budislavi na bohoslužbou v kostele sv. Lásky. (Klub Hobit odpoledne svátečního dne oslaví u Kličkových na Pohodlí)
29.-1.5.2017 Návštěva dětského sboru Kvapôčky z Bratislavy
12.-13.5.2017 Celocírkevní konference zástupců sborů v Písku
19.-21.5.2017 Výjezd Hobitů do Jeníkova u Hlinska

O Hospodinu, Bohu živém
Témata a texty k teologii Starého zákona
Viktor Ber
Z recenzí: "Je zřejmé, že se autorovi podařilo předložit konzistentní, teologicky obhajitelnou reprezentaci myšlenkového bohatství Starého zákona. Pokud jde o jednotlivé argumentační kroky, je třeba ocenit jejich obezřetnost, věcnou podloženost, vzájemnou návaznost a především snahu o široké spektrum cizojazyčné odborné debaty, kterou při své argumentaci bere v potaz." doc. Petr Sláma, ThD., Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova
"...Berova práce je výsledkem neuspěchaného studia, které nejen shromažďuje poznatky, ale také má dost času je promýšlet. To knize velmi prospělo, autor nejen představuje českému prostředí mezinárodní bádání, ale také s ním vede kritický dialog, zvažuje jeho výsledky a modifikuje je na základě vlastního bádání." prof. Jaroslav Vokoun, ThD., Teologická fakulta, Jihočeská univerzita

Občanská poradna v Novém kostele každé úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312. Jindřich Klička píše: Poptáváme se po mrazáku. Hledáme malou kostku, může to být i žrout kWh, berou vše...  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
(Obrázek v záhlaví je výřezem z obrazu Daniela Nevins, The Burning Bush, olej na plátně.)

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde