Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
BERÁNEK

3. NEDĚLE POSTNÍ  19.3.2017
TEXTY: EXODUS 12:21-29, 1. DOPIS PETRŮV 1:13-21 
A JANOVO EVANGELIUM 10:1-9

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA 3. NEDĚLI POSTNÍ 19.3.2017

Koho vyplašilo kazatelovo slovo o počtech a číslech, které říkal dětem, tomu mu patří omluva a uklidnění. Daniel nepřejmenoval knihu Exodus na Numeri, ale nechal se unést číselnými údaji ze začátku knihy Exodus. Poznámky z kázání minulé neděle jsou na www.nabeton.info. Statistická data o Svitavách a Moravské Třebové vedou k zajímavým srovnáním. Znáte místa, ve kterých sloužíme? Některá čísla najdete tady. Pokud se chystáte na Výroční členské shromáždění v Litomyšli 26.3.2017, pak se na nástěnce ve sboru do neděle a nebo emailem na info@novykostel.cz do pondělního večera přihlašte. Materiály a program ke členskému shromáždění máte v sekci pro členy na www.novykostel.cz. Ostatně, zítra na viděnou!

19.3.2017    3. Neděle postní Oculi - Žalm 25:15
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Kvasnička na text Exodus 12:21-28 Beránek od Hospodina (40 dní s Biblí). Pozdrav Ondřeje Macka od Saši Patalakha
18:00 Večerní meditace s Večeří Páně v Novém kostele

V týdnu pak dále připravujeme:
Pondělí 20.3.2017 - Klub Hobit od 17:00 a Dorost i Setkání mužů od 17:30 v Novém kostele 

Úterý 21.3.2017 v 19:00 Ekumenická biblická hodina v evangelickém kostele v Tomíčkově ulici a jejím tématem bude postava krále Šalomouna

Středa 22.3.2017 v 17:00 Svět na rozcestí, pořad připravený žáky ZŠ Litomyšl, Zámecká s hosty Tomášem Halíkem, Michaelem Žantovským, Erikem Taberym a Lenkou Pánkovou. Jízdárna Litomyšlského zámku. Sbor Církve bratrské v Litomyšli spolupracuje na přípravě a průběhu

Čtvrtek 23.3.2017 v 17:30 Setkání k modlitbám v Novém kostele 

Pátek 24.3.2017 v 17:00 Setkání mládeže v Novém kostele, téma: Jak číst Bibli (David Beňa)

26.3.2017     4. Neděle postní Laetare - Izajáš 66:10  ZMĚNA ČASU!  Spíme méně o hodinu!
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže bratr kazatel David Beňa na text Exodus 20:1-17 Deset slov (40 dní s Biblí).  Hosty budou bratří z Bratislavy, kteří připravují zájezd Kvapôček. Společný oběd
9:30 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika, slouží bratr Antonín Šeda
13:00 Výroční členské shromáždění Sboru Církve bratrské v Litomyšli v Novém kostele

Výroční členské shromáždění je skutečným shromážděním Božího lidu, žádnou schůzí. Program a dokumenty pro jednání jsou na webu novykostel.cz a najdete je po přihlášení v části Pro členy. Jsou v záložce ze členských shomáždění. Po projednání sborem, úpravě konečných výsledků hospodaření, se stává výroční zpráva veřejným dokumentem, který dokládá naši činnost. Výroční zprávu po projednání dostává také náš senior Východočeského seniorátu a ten ji poskytuje Radě Církve bratrské. Projekty, které jsou součástí výroční zprávy, připravovalo staršovstvo a zpracovávali je jednotliví členové staršovstva. Spolu se strategickým dokumentem O co nám jde tvoří návrh pro naši společnou práci v roce 2017. Všechny záměry jsou obsaženy v připraveném rozpočtu, který byl představen na finančním semináři. Není nutné o nich hlasovat, ale pokud se ukáže, že je v uskutečnění rozpor, pak se o jejich přijetí hlasuje na návrh předsedajícího členskému shromáždění a nebo jakéhokoliv člena sboru. Staršovstvo by mohlo rozhodovat v oblasti, která je mu svěřena, ale nedělá to. Staršovstvo tradičně v Litomyšli probírá záměry pro činnost a práci sboru dopředu v rozšířeném staršovstvu, pořádá finanční semináře, vyvěšuje záměry a zprávy na nástěnce, zmiňuje se o nich v oznámení, píše o nich do Newsletteru a dokonce se občas ozývají i v kázání, jako ilustrace. O ničem se tedy nerozhoduje za zády členů sboru. Ke všemu se mohu členové vyslovit osobně a mají na to dost času v prvních měsících roku, protože naše výroční členská shromáždění bývají až v březnu, letos závěrem března, 26.3.2017.

Panelová diskuze s Tomášem Halíkem, Michaelem Žantovským, Erikem Tabery a Lenkou Pánkovou je připravena pro všechny, kteří jsou otevřeni různým pohledům na současný svět. Všem, kteří si chtějí spolu s námi klást otázky a hledat cesty k odpovědím na ně... Pokud k takovým lidem patříte, pak se i na vás budeme ve středu 22. března od 17:00 hod. ZMĚNA - diskuse se odehraje v jízdárně Zámeckého návrší v Litomyšli. Stanislav Švejcar

Odešel Kardinál MIloslav Vlk. Pokud máte pocit, že to do našeho oznámení nepatří, tak je dobře vzpomenout vstřícné laskavosti, se kterou s námi tento hodnostář jednal. Za totality myl okna, později sloužil na jihu Čech. V Praze bylo od roku 1991 do konce svého působení na stolci v roce 2010. Velice se angažoval v pomoci slovenskému arcibiskupovi Bezákovi. Jako dobrou vzpomínku doporučujeme knihu, o níž hovoří článek v časopisu HN Style. Vynikající souhrn je zde.

Poradna, podobná té, která je v Novém kostele, působí také ve Svitavách, v centru pomoci J.J. Pestalozziho. Krizová pomoc je komplexem služeb, které odpovídají na klientův prožitek vlastní životní situace, již vnímá jako neodkladnou a naléhavou a není ji schopen řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Cílem je poskytnout klientovi bezpečí, podporu, naději a vedení, aby pocítil úlevu s našel možné řešení.

Data do kalendáře: 
27.3.2017 Setkání litomyšlských duchovních s biskupem královéhradeckým J. Vokálem
7.4.2017 Ekumenická křížová cesta
 z kostela na Hoře olivetské až na židovský hřbitov
9.4.2017 Návštěva Smetanových v Litomyšli, bratr kazatel Daniel Smetana poslouží na Květnou neděli v Novém kostele
13.4.2017 od 17:00 Náznak Paschálního sederu pro děti 
14.4.2017 od 9:30 a 18:00 Velkopáteční shromáždění
16.4.2017 odf 9:30 Neděle vzkříšení - večer od 18:00 večerní meditace s Večeří Páně
17.4. Velikonoční pondělí Ekumenická pouť z Proseče do Budislavi na bohoslužbou v kostele sv. Lásky. (Klub Hobit odpoledne svátečního dne oslaví u Kličkových na Pohodlí)
29.-1.5.2017 Návštěva dětského sboru Kvapôčky z Bratislavy
12.-13.5.2017 Celocírkevní konference zástupců sborů v Písku
19.-21.5.2017 Výjezd Hobitů do Jeníkova u Hlinska

Písně pro Ježíše 
M. C. Putna a David Cizner, nahrávky v CB Praha 1 spolu s uskupením Musica Fresca. Kniha s odborným výkladem a CD

Na Velký pátek večer budeme naslouchat písním z CD spolu se čteným Slovem Božím z pašijových textů.  Kniha představuje literární motiv osobního citového vztahu k Ježíšovi, který je inspirován starozákonní Písní Šalomounovou a rozvíjí se především ve středověké a barokní katolické mystice, v protestantském pietismu a v lidové duchovní písni. CD přináší široký výběr těchto písní: Píseň Šalomounovu v překladu J. A Komenského, Prudentiův starokřesťanský hymnus na Krista, mystického Slavíka svatého Bonaventury v překladu Jakuba Demla, drásavou Mariinu ukolébavku o utrpení Páně, pašijové a magdalenské písně Adama Michny z Otradovic, Jiřího Třanovského stesk Jako kuřátko ztracené a další ukázky z téměř neznámého repertoáru pietistických písní českých exulantů, kristocentrické písně ze Sušilovy sbírky i ohlasy těchto nálad v současných písních Miloše Rejchrta.

Občanská poradna v Novém kostele každé úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312. Jindřich Klička píše: Poptáváme se po mrazáku. Hledáme malou kostku, může to být i žrout kWh, berou vše...  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
(Obrázek v záhlaví je výřezem ze skvělého souboru snímků stýád z Toskánska. Autorem je Marcin Sobas.)

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde