Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
SMLOUVA

MEZI HOSPODINEM A IZRAELEM

4. NEDĚLE POSTNÍ  26.3.2017
TEXTY: EXODUS 20:1-17,  DOPIS ŘÍMANŮM 3:19-26 
A LUKÁŠOVO EVANGELIUM 10:25-28

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA 4. NEDĚLI POSTNÍ 26.3.2017

Před týdnem jsme pokračovali v textech knihy Exodus. Před očima jsme měli beránka o velké noci, kdy vyšli Izraelité z Egypta. Poznámky z minulé neděle najdete na nabeton.info. Víte, že minulou neděli běžel v České televizi velice zajímavý díl Cest víry, ve kterých byl litomyšlský bratr farář Václav Hurt se svým synem? Podívejte se na něj ze záznamu! Celý program popisoval příběhy farářských dětí. V úterý byla velice dobrá ekumenická biblická hodina. Je fajn vidět katolické ministranty a adventistické bratry a sestry dohromady. Ještě navíc, když si ministranti zapisují, kdy to bude příště... Ještě dovětek: Materiály a program k zítřejšímu členskému shromáždění máte v sekci pro členy na www.novykostel.cz. Zítra nezaspat!

26.3.2017     4. Neděle postní Laetare - Izajáš 66:10 
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže bratr kazatel David Beňa na text Exodus 20:1-17 Deset slov (40 dní s Biblí).  Hosty budou bratří z Bratislavy, kteří připravují zájezd Kvapôček. Společný oběd
9:30 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika, slouží bratr Antonín Šeda
13:00 Výroční členské shromáždění Sboru Církve bratrské v Litomyšli v Novém kostele

V týdnu pak dále připravujeme:

Pondělí 27.3.2017 - Klub Hobit od 17:00 "Hobití maškarní bál" u Beňů (ulice Jabloňová 307) a Dorost i Setkání mužů od 17:30 v Novém kostele. Ten den prosíme o modlitby. Litomyšlští duchovní pojedou na návštěvu za biskupem Janem Vokálem do Hradce Králové

Úterý 28.3.2017 v 17:00 Setkání nad Biblí, téma: Všechny rozměry církve #8. Používáme k odpovědím Dopis do Efezu 2:1-10. A v 19:00 Setkání nad Biblí se stejným programem

Čtvrtek 30.3.2017 v 17:30 Setkání k modlitbám v Novém kostele  a v 19:00 Setkání nad Biblí v Moravské Třebové

Pátek 31.3.2017 v 17:00 Setkání mládeže v Novém kostele, téma: Nepál (Sourozenci Rejmanovi)

2.4.2017     5. Neděle postní Judica - Žalm 43:1  
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, slavíme Večeři Páně, káže bratr Daniel Kvasnička na text Exodus 32:1-11a  Zlaté tele (40 dní s Biblí).  

 

Jak to bylo aneb Jan Hušek se ohlíží za prožitými osmdesáti pěti lety svého života. S věnováním: "Sboru Církve bratrské v Litomyšli s vděčností za pět let milého obecenství mezi vámi. Bratrsky zdravím! Na konci listopadu 2015, při svých 85. narozeninách, jsem se těšil, že vás svými sepsanými vzpomínkami brzy překvapím, ale Pán Bůh měl se mnou jiný plán. Tehdy jsem během vánočních svátků vážně onemocněl a následoval delší pobyt v nemocnici. Nevěděl jsem, jestli se vrátím domů a jestli budu moci své dílko dokončit. Po měsíčním pobytu v nemocnici mi ale Pán Bůh dopřál možnost vrátit se nejen domů, ale opět i do normálního života. Během roku 2016 pak moje vzpomínky, za pomoci některých mých nejbližších, dostaly konečnou podobu." Jan Hušek jeden z vězňů pro svědomí a pro víru z roku 1960.

Berte to jako ilustraci ke kázání: Pražská židovská obec má nové Tóry! Pět knih Mojžíšových na závěr obřadně dopisují dárci a významné osobnosti. Například bývalý zemský rabín Karel Sidon na obrázku. Karel Cudlín, autor černobílé fotky, mohl také do synagógy a směl tak zachytit i ženy, které se radují nad dvěma novými rolemi Tóry - zákona Mojžíšova. Fotky černobílé jsou na facebooku Karla Cudlína. Více barevných fotek je na portálu Aktuálně.cz.

Dva či tři odkazy, které má smysl číst: V době postu a pokání běží v kinech film Jeden německý život, který zachycuje výpověď sekretářky ministra propagandy Goebbelse. Typické: Sekretářka má pochopení pro detaily, děti nacistických pohlavárů snad také. Vnuci už ne. Ovšem: Děti ministra Goebbelse zahynuly rukou rodičů. Není už konečně čas pokání?  |  Další odkazy jsou vzpomínkami na kardinála Vlka. Jedna z pera Josefa Greše a druhá patří bratru kazateli Pavlu Černému.

"Válka na východě Ukrajiny trvá! Pokud ji pouštíme ze zřetele, stáváme se tak obětí ruské dezinformační kampaně. Kvůli tomu máme přes dva miliony lidí, kteří museli opustit své domovy. Podle oficiálních údajů UNICEF byl přímo postižen milion dětí. Přímo v oblasti, kde se ustavičně bojuje, je dvanáct tisíc dětí..." S tímto poselstvím vystupuje řeckokatolický arcibiskup Svjatoslav Ševčuk vytrvale a naléhavě. Během své krátké návštěvy v ČR si našel čas i na rozhovor pro Katolický týdeník. Celé znění najdete zde. 

Data do kalendáře: 
7.4.2017 od 16:00 Ekumenická křížová cesta
 z kostela na Hoře olivetské až na židovský hřbitov
9.4.2017 Návštěva Smetanových v Litomyšli, bratr kazatel Daniel Smetana poslouží na Květnou neděli v Novém kostele. Daniel s Markétou budou k dispozici v Novém kostele už v sobotu 8.4.2017 od 18:00 do 20:00 pro setkání s přáteli a známými
13.4.2017 od 17:00 Náznak Paschálního sederu pro děti 
14.4.2017 od 9:30 a 18:00 Velkopáteční shromáždění
16.4.2017 od 9:30 Neděle vzkříšení - večer od 18:00 večerní meditace s Večeří Páně
17.4. Velikonoční pondělí Ekumenická pouť z Proseče do Budislavi na bohoslužbu ve 14:45 v kostele sv. Lásky. (Klub Hobit odpoledne svátečního dne oslaví u Kličkových na Pohodlí)
21.-23.4.2017 Víkendovka mládeže
29.-1.5.2017 Návštěva dětského sboru Kvapôčky z Bratislavy
12.-13.5.2017 Celocírkevní konference zástupců sborů v Písku
27.5.2017 Velký úklid Nového kostela
26.-28.5.2017 Výjezd Hobitů do Vranic - Změna termínu!
9.6.2017 Noc kostelů
15.-17.9.2017 Jedlová - sborový víkend na chatě Jedlová

SOFFA
 #19, 2017. 160 stran magazínu vydávaného stejnojmennou společností s prezentací na soffamag.com, tisk HRG Litomyšl, cena 7 EUR

Nový kostel se dostal na stránky magazínu tištěného v angličtině, který se rozšiřuje po mnoha zemích světa. Téma našeho čísla je GENERACE a má popisovat soužití starší a nové architektury. LifeStylový časopis si téměř na nic nehraje a pokud si jej u kazatele půjčíte, pak najdete v čísle ještě další fotografie míst a lidí z Litomyšle. 

Občanská poradna v Novém kostele každé úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312. Jindřich Klička píše: Poptáváme se po mrazáku. Hledáme malou kostku, může to být i žrout kWh, berou vše...  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde