Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

VÍRA JAKO ŘEMEN

NEDĚLE MISERICORDIAS DOMINI  30.4.2017
KNIHA KAZATEL 3:9-15,  EV. MATOUŠOVO 13:1-6 

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 30.4.2017

Po bohaté neděli je pondělek dnem prohlídek. Navštivily nás 24.4.2017 hned dvě skupiny hostů a zájemců o architekturu. V týdnu se podařilo namontovat větrání, takže už v neděli poběží a jen kosmetické úpravy nás dělí od běžného provozu. Už víme, jak bude vypadat recepce, podívejte se na vizualizaci a na nástěnce na konkrétní výkres. V úterý jsme zvažovali už desátý rozměr Boží lásky z dopisu do Efezu, tentokrát na příkladu apoštola. Ve středu jsme měli přednášku bratra kazatele Davida Beni na setkání seniorů, tentokrát o Martinu Lutherovi. Pořad v České televizi na stejné téma byl na programu minulou neděli. Páteční workshop Kvapôček je alespoň obrazem na sborovém facebooku.

30.4.2017     Neděle Misericordias Domini - Žalm 33:5   
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Kvasnička.  Slouží Kvapôčky a Hobiti. Neděle plná zpěvu. Nebude ani malá a ani velká besídka. Od 15.00 bude společné odpoledne her (Kvapočky, Hobiti, dorost, mládež) a kolem 17:00 opékání buřtů u Nového kostela. Ukončení mezi 18:00 a 19:00. Kvapôčky odjíždějí v pondělí 1.5.2017 

V týdnu pak dále připravujeme:

Úterý 2.5.2017 v 19:00 v aule Gymnázia Aloise Jiráska přednáší kněz a učitel Ladislav Heryán na téma Spravedlivý nebo milosrdný Bůh? Naše setkání nad Biblí odpadá a srdečně doporučujeme přednášku 

Středa 3.5.2017 Společně ráno snídá staršovstvo. A zase platí, že kazatel sboru je přes celý den k dispozici všem zájemcům, rouhačům a potřebným. Stačí se domlouvat na čísle 733 619 141. 

Čtvrtek 4.5.2017 v 17:30 Setkání k modlitbám v Novém kostele a v 17:30 Setkání nad Biblí ve Svitavách, KC Fabrika. Ve čtvrtek a pátek bude v našem Novém kostele pracovat bratr Josef Kučera z Náchoda. Výsledkem bude příprava pro osazení skříní recepce, rozvod elektřiny, vody a odpadu

Pátek 5.5.2017 v 17:00  Setkání mládeže, hosty tentokrát Mirka a Daniel Kvasničkovi

7.5.2017     Neděle Jubilate - Žalm 66:1
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, Slouží mládež slovem i zpěvem.  Od 18.00 bude v Novém kostele večerní meditace s Večeří Pánovou. Tu budeme také slavit v neděli 14.5.2017 dopoledne

 
   Koncert Kvapôček v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli při zahájení lázeňské sezóny 29.4.2017

Nový zvon se jménem Jana Augusty
V pondělí 1. května v 18.00 se bude v Hradci Králové ve Sboru kněze Ambrože konat Slavnost uvedení nových pěti zvonů koncertní zvonohry. Mezi těmito zvony bude i zvon nesoucí jméno bratrského biskupa Jana Augusty, na který jsme sbírali prostředky při letošním ekumenickém týdnu modliteb a na němž bude věnování od litomyšlských křesťanů. Pozvání jsme dostali od bratra Štěpána Kláska.

Zajímavost: Díky bakteriím, kyselé a železité vodě vytéká z ledovce v Antarktidě krvavá voda. Teče a teče a teče. Říká se jí krvavé vodopády. Zvláštní místo pro meditaci nad sebou, nad lidstvem a vůbec nad stvořením Božím. Fotografie NSF, Peter Rejcek
Doporučujeme Vynikající díl pořadu ČT Uchem jehly s jezuitou Petrem Kolářem. Evangelický farář Pavel Klinecký si povídá s katolickým knězem, který působil léta v médiích a před revolucí ve Francii v péči o Čechy v exilu a krajany. Není jezuita jako jezuita!
Adventisté sedmého dne mají dobrá studia, která dovedou v sériích dělat pořady jako třeba FAMA MEDIA ze Znojma. V čekárně si Jan Bárta povídá například s Prof. Mgr. Ing. Petrem Kratochvílem, který je od roku 2013 ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. 
Patnáct členů římskokatolické farnosti v Dolním Újezdě požádalo spolu s ostatními zájemci o registraci nové církve. Nové společenství prosazuje katolicismus v podobě před 2. vatikánským koncilem. Článek na serveru Christnet popisuje stav, který nemá mnoho řešení.

Data do kalendáře: 
7.5.2017 Neděle se službou mládeže
12.-13.5.2017 Celocírkevní konference zástupců sborů v Písku
20.5.2017 Velký úklid Nového kostela
26.-28.5.2017 Výjezd Hobitů do Vranic - Změna termínu!
4.6.2017 Dětská neděle
4.-9.6.2017 Praxe Václava Andrše, vikáře ze Šumperka
9.6.2017 Noc kostelů
15.-17.9.2017 Jedlová - sborový víkend na chatě Jedlová

Občanská poradna v Novém kostele každé úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312.  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde