Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

ZPÍVEJTE!

NEDĚLE  CANTATE  14.5.2017
JANOVO EVANGELIUM 3:4-8,  SKUTKY APOŠTOLŮ 1:12-26

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 14.5.2017

Co dal týden? Hned v úterý tu byl Jiří Just, českobratrský teolog a historik. Rodí se výstava o Jednotě bratrské a tiskárně v Litomyšli, mluví se o exponátech, doprovodné akci, publikaci, konferenci, teologickém kolokviu a o mnoha dalších stránkách. Rok realizace 2019. Více obrazem tady na facebooku. Ve středu jednalo staršovstvo, modlili jsme se za sbor, děkovali jsme za radosti, prosili za pomoc ve strastech. Tentýž den se dohadovala už i Noc kostelů; dopoledne s faráři a navečer se zástupci kostelů. Na Toulovcově náměstí hráli a zpívali hebrejské písně dva českobratrští faráři: Kitta a Molnár. Jinak si s kolegy říkají Augenblick. Ve čtvrtek jsme se chystali a v pátek vyjeli na konferenci do Písku. Dostali jsme tam nové členy Rady Církve bratrské a lecjaké podněty. Povíme vše s naším delegátem, bratrem Ladislavem Beňou, ve zprávách v nejbližších nedělích každému zájemci. A také něco napíšeme písemně. Fotky jsou tady na facebooku.

14.5.2017     Neděle Cantate - Žalm 98:1
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, slavíme Večeři Páně. Slouží Daniel Kvasnička na text Skutků apoštolských 1:12-26. Téma: Místo pro Ducha svatého (I.) Bohoslužby vede bratr Ladislav Beňa  16.00 Bohoslužby ve Svitavách, slavíme Večeři Páně, KC Fabrika

V týdnu pak dále připravujeme:

Pondělí 15.5.2017 v 17:00 Hobit - Vlaďka Macková píše: Dovoluji si Vás tímto pozvat jménem Hobitů na závěrečný Rodinný klub v Novém kostele. Slavíme společně Den rodin, který na tento den připadá. Proto chceme být v kruhu rodinném, pospolu a rádi s Vámi, rodiči. Děti si s Vámi touží zahrát pár oblíbených her a vůbec zažít to, co obvykle, tak jak klub běží. Přijďte, budeme moc rádi!! Dozvíte se také informace k víkendovce a k tomu, jak bude dál v příštím roce klub Hobit probíhat. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky ohledně klubu, budeme ochotně naslouchat. Vedoucí klubu 
17:30 Dorost - někde v Novém kostele

Úterý 16.5.2017 v 19:00 Ekumenická biblická hodina na faře v Římskokatolické církvi na téma: Král Achab

Středa 17.5.2017  Můžete se ozvat kazateli sboru. Je přes celý den k dispozici všem zájemcům, rouhačům a potřebným. Stačí se domlouvat na čísle 733 619 141. Odpoledne mají muži, kteří dostali povolávací rozkaz, bojovou akci v Týništi nad Orlicí. Více informací u bratra Pavla Hájka

Čtvrtek 18.5.2017 v 17:30 Setkání nad Biblí ve Svitavách, KC Fabrika a v Novém kostele ve stejnou hodinu Setkání k modlitbám

Pátek 19.5.2017 v 17:00 Setkání mládeže, program má na starosti bratr Jenda Bubeníček

Sobota 20.5.2017 od 8:00 Velký úklid v Novém kostele.

21.5.2017     Neděle Rogate - Žalm 66:20
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, Slouží Daniel Kvasnička na text Janova evangelia 17. kapitoly. Téma: Místo pro Ducha svatého (II.)  Po bohoslužbách krátké zprávy z konference

 
Ordinaci pro kazatelskou službu přijal bratr Roman Kysela z Mostu a v sobotu přijal ordinaci či svěcení bratr Jan Pitřinec v katedrále v Hradci Králové (foto Roman Albrtecht). Tahle církev je i pro mladý! Dole: Vikáři začali pěstovat reformované plnovousy. Ten tmavý je Ondřej Vavrečka a ten světlý je Václav Andrš, který bude v Litomyšli na první části vikářské praxe od 4.6. do 8.6.2017. Potkáte jej!

Konferenční zpravodajství na webu Církve bratrské najdete tady. Máme novou Radu Církve bratrské. Nastoupí do služby 1. 9. t.r. v tomto složení: David Novák (předseda), Petr Raus (1. místopředseda), Petr Grulich (tajemník) a členové Roman Toušek, Tadeáš Filipek, Tomáš Holubec, Jaroslav Pokorný, Bronislav Matulík a Tomáš Hurta. Předsednickou zprávu Daniele Fajfra najdete zase tady. Brožury se všemi materiály můžete získat u kazatele a u našeho delegáta br. Beni. Je možné získat materiály také elektronicky.

Krátce: Organizátoři svitavského english campu prosí o modlitební podporu zde.  |  Rodiče dívky z Náchodského sboru hledají pro dceru bydlení na privátě ve školním roce 2017/2018. Pomůže i s dětmi, pokud bude třeba. Více u kazatele.  |  Vysokomýtští pořádají v neděli 21.5.2017 odpoledne chval a zvou tady.  |  Chorche - Tomáš Procházka, se bude ženit 1.7.2017, tady je pozvánka.

Ahoj rodiče a Hobiti, na obrázku je pozvánka na víkendovku (klikni si na ni), už se to blíží, tak abyste se barevně naladili a případně ještě pozvali nějakého kamaráda či kamarádku, bez kterých nemůžete odjet... Místo ještě je. Hlavní informace ohledně toho, co sbalit do ruksáčku, se dozvíte na posledním klubu 15. května v 17.00 v Novém kostele. Budeme zároveň slavit Den rodin, takže přijďte všichni kdo budete moct, malí i velcí. Těší se Vladi, Ráďa a Káťa.

Data do kalendáře: 
26.-28.5.2017 Výjezd Hobitů do Vranic
4.6.2017 Dětská neděle
4.-9.6.2017 Praxe Václava Andrše, vikáře ze Šumperka
9.6.2017 Noc kostelů
15.-17.9.2017 Jedlová - sborový víkend na chatě Jedlová

Občanská poradna v Novém kostele každé úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312.  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde