Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

ŽIDLE PRO VÁS!

NEDĚLE  ROGATE  21.5.2017
JANOVO EVANGELIUM 17:1-26,  DOPIS JAKUBŮV 1:2-5

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 21.5.2017

V pondělí byl Den rodin. Slavilo se s Hobitem, který měl rodičovské sdružení. Fotky jsou na facebooku Hobita, tedy zde. V tomto týdnu jsme byli už lehce nervózní s našimi maturanty - s Danielem, Annou Fikejsovými a Lenkou Nádvorníkovou. Zatím ale bojují perfektně. V úterý večer byla ekumenická biblická hodina na katolické faře. Ve středu si popustili adrenalin bratři na cvičišti v Týništi nad Orlicí. Obrázky z paintballu jsou na facebooku tady. Ve čtvrtek byly skupinky nad Biblí ve Svitavách a v Moravské Třebové. V pátek smutný pohřeb mladého muže v našem kostele. A v sobotu byl velký úklid, fotky z nějak najdete opět na facebooku tady. Děkujeme všem, i těm, kteří nejsou na fotkách. Koupili jsme pro kostel kompostér, příští týden dorazí.

21.5.2017     Neděle Rogate - Žalm 66:20
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, modlíme se za požehnání pro Ester Kušnierikovou. Slouží Daniel Kvasnička na text Janova evangelia 17. kapitoly. Téma: Místo pro Ducha svatého (II.) Bohoslužby vede sestra Jana Macková  

V týdnu pak dále připravujeme:

Pondělí 22.5.2017 v 17:00 Hobit nebude - chystá se na víkendový pobyt. 17:30 Dorost a Chlapi v Novém kostele

Úterý 23.5.2017 v 17:00 Setkání nad Biblí, téma: Všechny rozměry církve #12. Používáme k odpovědím Dopis do Efezu 4:1-24. A v 19:00 Setkání nad Biblí se stejným programem

Středa 24.5.2017  Můžete se ozývat kazateli sboru. Je přes celý den v Hradci Králové, připravuje Noc kostelů a domlouvá si možnosti setkání po telefonu. Je k dispozici všem zájemcům, rouhačům a potřebným. Stačí se domlouvat na čísle 733 619 141

Čtvrtek 25.5.2017 ráno snídá staršovstvo u Kvasničků. V 17:30  Setkání k modlitbám v Novém kostele

Pátek 26.5.2017 v 17:00 Setkání mládeže, program má bratr kazatel David Beňa, Jak číst Bibli (III.) Hobiti odjíždějí do Vranic na víkendový pobyt 

28.5.2017     Neděle Exaudi - Žalm 27:7
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, Slouží bratr Tomáš Rejman na text 1. dopis do Korintu 1:18 - 2:5 zvláště 2:2 - Nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Svoboda pramenící z oběti Krista se nemá rozplynout ve spotřebě, ale má bý spjata s odpovědností za osobní duchovní růst, rodinu, církev a společnost - příklad D. Bonhoeffera, Gabčíka a Kubiše

9:00 Bohoslužby v ČCE Moravská Třebová, káže Daniel Kvasnička

 
Představ si! Tak říkáme pracovně knížce, která se rodí v Litomyšli. Bratr kazatel David Beňa přeložil Katechismus nám známého švýcarského teologa a kazatele Bernharda Rothena "So hat Gott die Welt geliebt". A u nás v Litomyšli pracujeme na vydání a v současnosti jednáme s nakladateli. Prosíme o modlitby a přízeň, výtisky musí být na stole do října. Na obrázku dole: Isenheimský oltář Matthiase Grünewalda, který je obrazovou učebnictví křesťanství. Rád jej používá právě Bernhard Rothen. A nejen tento obrázek...

Podoba publikace bude mít formu pracovního výtisku pro výuku náboženství a zároveň pro práci s dospělými katechumeny. Vzdáleně bude připomínat katolický YouCat, který však působí jako katalog velkého katolického katechismu s odkazy na Kánon či citace církevních otců a hierarchů. Naše publikace má ale působit daleko více dialogicky. Půjde cestou grafů, infografiky, doplňovacích otázek. Bude mít volný prostor pro poznámky. Půjde cestou obrázků z prostředí od naší "betonové verze" reformační zbožnosti až po laskavou litomyšlskou a jinou ekuménu. Nezahrabe se v církvobratrské zbožnosti, bude široce použitelná. Ale, přiznáme se, bude ilustracemi vonět po Litomyšli... Obrázek oltáře badische-zeitung.de a obrázek modlící se dívky Roman Albrecht, galerie.clovekavira.cz

Krátce ještě opakujeme: Organizátoři svitavského english campu prosí o modlitební podporu zde.  |  Rodiče dívky z Náchodského sboru hledají pro dceru bydlení na privátě ve školním roce 2017/2018. Pomůže i s dětmi, pokud bude třeba. Více u kazatele.  |  Vysokomýtští pořádají v neděli 21.5.2017 odpoledne chval a zvou tady.  |  Chorche - Tomáš Procházka, se bude ženit 1.7.2017, tady je pozvánka.

Data do kalendáře: 
26.-28.5.2017 Výjezd Hobitů do Vranic
4.6.2017 Dětská neděle
4.-9.6.2017 Praxe Václava Andrše, vikáře ze Šumperka
9.6.2017 Noc kostelů
15.-17.9.2017 Jedlová - sborový víkend na chatě Jedlová

Občanská poradna v Novém kostele každé úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám: Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat.  Obracet se je možné na Radka Bořka 734 642 312.  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde