Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
VE STÍNU BOHYNĚ

 5. NEDĚLE PO SV. TROJICI   16.7.2017

PROROCTVÍ IZAJÁŠOVO  41:21-29
SKUTKY APOŠTOLŮ 19:23-40
DOPIS DO EFEZU 5:1 a 21nn

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 16.7.2017

V pondělí a úterý jsme začali domlouvat projekt poradny, snad v pondělí a v úterý by mohla v kostele být mimo odborné péče Občanské poradny také naslouchací služba. Začneme na podzim. Recepci si přebral bratr Pavel Hájek, který se za Simonou rozhodl přestoupit ze sboru ve Vysokém Mýtě k nám. Začal práce na svém bytě, který koupili, bude potřebovat i fyzickou pomoc. V úterý byla zahrada u Mackových nad Žalmem 43. Neste v modlitbách bratra kazatele Jana Uhlíře. V sobotu jsme pomáhali na svatbě Jana Malého a Katky Dostálkové. Rozkopali nám komunikaci u kostela, ale projedete, pokud přijíždíte až ke kostelu. A nakonec pravidelné ohlášení: Co jste nestihli a nebo nestihnete, to najdete na webu nabeton.info a nebo na sborovém webu novykostel.cz

16.7.2017     5. Neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Kvasnička na text Dopisu Efezským 5:1 a 21nn
 "Ve stínu bohyně - O manželství"
Na Vysokém Poli začal v sobotu English camp, který připravují Svitavští. 

Úterý 18.7.2017
 v 19:00 Letní zahrady ve Svinné u Jindrů: Setkání nad Žalmy: #44

23.7.2017     6. neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, 
káže Lukáš Rejman na závěr English campu, při společné bohoslužbě s poděkováním lektorům

 

Jak vypadala Diana z Efezu?  
"Lidé v Efezu dovedli hodiny hučet jak rozzuřené včely v úle s tím rozdílem, že včely „vědí“ a davy v Efezu ani nevěděly, proč se v tisících sešly v amfiteátru. To vše měřilo také poměry v manželství. Právě ženy měly ve spřízněnosti s Dianou zdánlivě dominantní místo, však dochované sochy Diany měly kolem hlavy závoj včelek. „To žena něco znamená!“ říkal kult. „Podle Diany a jejích parametrů se všechno měří!“
Diana byla zdánlivě daleko víc, než nějací trubci (tak byli nazýváni kněží v Dianině chrámu - dronos - bezhlaví droni). Ovšem jací trubci! Muži byli mafií, která se dovolávala Diany v její Efezské podobě. Zlatník Demetrios a jeho kolegové byli pro Dianu (tedy svůj byznys) schopni všeho, samozřejmě i násilí. Snad i proto nemělo smysl, aby apoštol Pavel tomu šílenému kotli řevu něco říkal. Bylo to mimo rozumný rozhovor. Nikdo v tom řvoucím divadle nebyl schopen přemýšlet. Ztichli a začali se rozcházet až teprve tehdy, když jim městský úředník pohrozil, že může mít problémy celá provincie u císaře. Panečku, to je ale důvod!"
Z kázání, které budete mít ve zvukové podobě na YouTube, kde jsou záznamy z naší kamery, a písemně na webu www.nabeton.info
Fotografie je z Efezského muzea, dochované sochy ze druhého století mají někdy černou tvář a ruce.

Ještě k nedělnímu tématu: Věra Tydlitátová popisně zpracovává údaje o Dianině kultu a také o kultu Panny Marie. Ty dva mají něco společného! Text najdete tady. Proč nepotřebujeme ženský prvek ve své víře odděleně od evangelia? Pán Bůh nemá pohlaví, nepotřebuje jej. Taky je pro nás evangelium Boží mateřská hruď, jak říká Jaroslav Vokoun ve svém článku v Českém bratrovi 6/2017 zdeA pro úplnost k neděli a celému týdnu: Organizátoři svitavského english campu prosí o modlitební podporu zde

Alespoň tři obrázky se sobotní svatby. Novomanželé, oddávající a uprostřed našich sester maminka ženicha. Více fotek na facebooku zde

Jižní Súdán trpí hladomorem. Úplné znění vyhlášené sbírky najdete tady. Máme dobrou cestu pro pomoc přes br. kazatele Rosťu Staňka, který se spojil s Diakonií. Staršovstvo se rozhodlo, že budeme vybírat ve sboru až do díkůvzdání v neděli 15.10.2017. Aktuální stav sbírky na našem účtu je: 16 700 Kč. Děkujeme dárcům i těm, kteří se ještě přidají!

Možnost pomoci v Litomyšli: Sestra z Ukrajiny, Julie a její 2 děti (5 a 2 roky) z Mariupolu je od soboty 15.7.2017 v Litomyšli. Vlaďka a Ondřej Mackovi píší: Julie zůstane až do 10.8.2017 u nás v našem bytě v Litomyšli. Kdybyste měli chuť a čas se seznámit, vzít ji k sobě domů nebo na zahradu nebo na společný výlet do zoo, do Prahy, děti do Tonga, do cirkusu, budeme moc vděčni za pomoc v této záležitosti. 

Na okraj: U nás se podřezávají májky a v Jižním Súdánu se kradou krávy a střílejí po sobě. To říká Stanislav Havlíček, který byl nějaký čas v Jižním Súdánu   |   Tomu se říká změna! Philip Mulryne, severoirský fotbalista, se stal knězem   |   V řadě rozhovorů Veroniky Sedláčkové byl jeden s Radkinem Honzákem. Stojí za poslechnutí!   |   Jezuita Jan Regner v rozhovoru pro časopis Psychologie ujišťuje každého, že Pán Bůh si nevybírá jen hodné lidi

 

Dva termíny skvělých akcí blízko sebe a na blízkých místech

15.-17.9.2017 Dobré-Bystré hostí konferenci ochranářské organizace
A Rocha. Na pozemku byli na brigádě loni i naši pomocníci

15.-17.9.2017 Jedlová - sborový víkend na chatě Jedlová. Máme hosta čerstvého Prof. Pavla Hoška z evangelické fakulty UK

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám:

Aktuálně: Rodina v tíživé finanční situaci, spolupracující s Farní charitou v Litomyšli se Službou Sanace rodiny, hledá dvě použité postele a koberec, který by sloužil dětem na hraní. V případě možnosti darování se obracejte na vedoucího služby Radka Bořka na telefonním čísle:  734 642 312.  

Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312.  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde