Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
Sedmdesát dní do Velikonoc. A kázání o tom, že vždycky je možné něco udělat. S tím jdeme do dalšího týdne. Uzavřeli jsme týden modliteb za jednotu křesťanství. Máme v posledních dnech potíže s kotlem, proto jsme zvali servisního technika a taky kominíka. Snad se vše podaří spravit, na teplotě v kostele to snad nebude znát. Hlídáme kotel pravidelně a pokud vypadne, znovu jej startujeme. Finišujeme s účetnictvím za minulý rok, sčítáme i sbírky a už je jasné, že jsme zvládli náš rozpočet po stránce příjmů. Bohu i Vám díky! Potvrzení darů budete mít možnost získat první neděli v únoru. Na dotaz některých členů jen opakujeme, že jsme získali při Hobitím Jarmarku v prosinci minulého roku 21 600 Kč a předali je příjemcům, nemocnému hochovi a jeho mamince. Připravujeme také výroční zprávu za minulý rok a prosil jsem už všechny, kteří se podílejí na práci sboru, aby mi poslali pár vět. Tři příspěvky už mám, děkuji za ně. Váš Daniel

OZNÁMENÍ  

28.1.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže bratr Daniel Kvasnička na evangelium Lukášovo 23,50-56: "Vždycky lze něco udělat!"
9:30 svitavská neděle ve Fabrice s Petrem Kotoučkem

Pondělí 29.1.2018 v 17:00 klub HOBIT a ve stejném čase setkání mužů 
Bratři kazatelé Kvasnička a Beňa jsou na konferenci kazatelů v Havlíčkově Brodě do středy

Úterý 30.1.2018 v 18:30 Biblické studium knihy Rút, poslouží bratr Tomáš Marek

Čtvrtek 1.2.2018 v 17:30 setkání k modlitbám v Novém kostele a ve stejném čase, v 17:30 setkání nad Biblí ve Svitavách, KC Fabrika

Pátek 2.2.2018 v 17:00 setkání mládeže v Novém kostele a zároveň jedná celosborové staršovstvo

Neděle 4.2.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, poslouží hosté, dospělí a děti z Velké Lhoty, společně poobědváme. Zájemci o oběd se musí přihlásit do této neděle
14:30 v Budislavi
- Ekumenické bohoslužby

Do kalendáře:
7.2.2018 Setkání seniorů v Novém kostele v 10:00
10.2.2018 Setkání statutářů sborů v Praze
11.2.2018 Finanční seminář v Litomyšli (a pravděpodobně i ve Svitavách) Večer v 18:00 hraje skupina Svatopluk (Karásek) ve sboru ČCE
14.2.2018 Seniorátní jednání kazatelů v Litomyšli
16.-18.2.2018 V Litomyšli probíhá setkání Univerzitního křesťanského hnutí
19.2.2018 Setkání s učiteli besídek
4.3.2018 Výroční členské shromáždění
11.3.2018 Daniel Kvasnička slouží v Novém Městě nad Metují
22.4.2018 Hobiti s Danielem v Černošicích
Květen - červen návštěva Litomyšlských v Chrudimi
Květen - červen návštěva Pardubických v Litomyšli

Prosíme o modlitební podporu Boštíkových, vyšetření plic Ivety ukázalo nález na plicích, připravuje se na vyšetření na CT a další zprávy poskytneme.   |  Také sestra Hana Jandíková prosí o podporu, bolí ji záda.  |  Prosíme o modlitební podporu pro naše seniory, zvláště bratra Zdeňka Jindru, chystá se k operaci.   |  Pozdravuje bratr Tomáš Fuchs, chystá se k účasti v pěvecké soutěži a prosí o modlitby. 

Odkazy ke kázání z této neděle: 
Obrázek v záhlaví tohoto oznámení má velkou historii. Přečtěte si zde.  |  V kázání jsem zmínil dívky, které se angažují ve spolku s názvem "Nevypusť duši!", více zde a nebo tady a tady.  |   A o kaktusu, který je ilustrací pro slovo dětem, je více tady a tady.

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. 
Poradenská činnost pro veřejnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu vyznání lidem náboženským. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.
Ve službě se střídají zmíněné terapeutky s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu. Poradna Povídej, naslouchám! je otevřena vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin a případně podle nutnosti na základě dohovoru. Je možná i změna místa poskytování. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 
733 619 141 a nebo na adrese  poradna@novykostel.cz

 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde