Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
Šedesát dní do Velikonoc. A tuhle neděli také návštěva z Velké Lhoty na Valašsku. Bude spousta zpěvu, kázání a také nějaký rozhovor. Společně též poobědváme.
V modlitbách můžete provázet bratra Zdeňka Jindru, který by měl nastoupit do nemocnice v neděli a sestru Martu Uhlířovou, která je na neurologii. Stejně tak i Ivetu Boštíkovou, která jde na vyšetření do Brna v pátek 9.2.2018. Hodně našich sester a bratří stůně. Mysleme na sebe navzájem! 
V minulém týdnu přespávala mládež z pátku na sobotu v kostele a celé sobotní dopoledne se chystal tým pro tábor Hobita ve Vranicích. Spolu s nimi se také připravují vedoucí dorostu. Prosíme, vezměte si i tyto pracovníky do svých modliteb. Potřebují podporu.
Také jednalo v pátek staršovstvo, předali jsme do ústředí naší církve statistiku za minulý rok. Loni nás na začátku bylo 94 a letos k 1.1.2018 o jedenáct členů méně, tj.: 83. Dětí bylo 36 a nyní je dětí 35. Bohu díky za každého, kdo přešel na věčnost. A také za ty, kteří pracují jinde v církvi. Počítáme také peníze a naše hospodářka, sestra Jana Macková, připomíná: Milí přátelé, je čas tvoření rozpočtu pro rok 2018. Každoročně jsou dotazováni lidé, kteří mají na zodpovědnost nějakou službu ve sboru. Ale přeci je i prostor se zeptat všech, kteří jsou součástí našeho společenství, zda nevidí nějaké potřeby, na které je třeba pamatovat. Pokud ano, pošlete svůj návrh na adresu info@novylostel.cz a to nejpozději do 12. února tohoto roku. Váš návrh při sestavování rozpočtu zvážíme. Děkujeme.  Připravujeme také výroční zprávu za minulý rok a prosil jsem už všechny, kteří se podílejí na práci sboru, aby mi poslali pár vět. Děkuji, Váš Daniel

OZNÁMENÍ  

4.2.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, poslouží hosté, dospělí a děti z Velké Lhoty, společně poobědváme. Před obědem ještě společně pohovoříme v panelové diskusi
14:30 v Budislavi - Ekumenické bohoslužby

Pondělí 5.2.2018 v 17:00 klub HOBIT a ve stejném čase setkání mužů 

Úterý 6.2.2018 v 18:30 Biblické studium prvního dopisu do Korintu, tentokrát 6. kapitoly 12-20

Středa 7.2.2018 Plánované setkání seniorů v Novém kostele necháme na jiný termín! Důvod: Nemocnost, chřipka

Čtvrtek 8.2.2018 v 17:30 setkání k modlitbám v Novém kostele 

Pátek 9.2.2018 v 17:00 setkání mládeže v Novém kostele, Představ si!  5. pokračování, praktický seminář na téma: Jak a proč číst Bibli
19:00 setkání sester u Rejmanů - modlitební chvíle za nemocné

Neděle 11.2.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, slavíme Večeři Páně (z kalíšků), káže Daniel Kvasnička na text Markova evangelia 14:22-25, O jednom těle
16:00 bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika, slavíme Večeři Páně

Do kalendáře - upravené termíny:
10.2.2018 Setkání statutářů sborů v Praze
11.2.2018 v 18:00 hraje skupina Svatopluk (Karásek) ve sboru ČCE
14.2.2018 Seniorátní jednání kazatelů v Litomyšli
25.2.2018 Finanční seminář v Litomyšli po bohoslužbách  (opravené datum)
26.2.2018 v 19:00 Hrnečku, vař! O Večeři Pánově v Nové městské síni na zámeckém návrší 
16.-18.2.2018 V Litomyšli probíhá setkání Univerzitního křesťanského hnutí
18.2.2018 v 16:00 Daniel přednáší na konferenci "Nakopněte svou školu" - na zám. návrší
19.2.2018 Setkání s učiteli besídek
4.3.2018 Výroční členské shromáždění
11.3.2018 Daniel Kvasnička slouží v Novém Městě nad Metují
22.4.2018 Hobiti s Danielem v Černošicích
29.4.2018 Návštěva bratra kazatele Jana Hábla v Litomyšli s nedělní službou
3.6.2018 návštěva Pardubických v Litomyšli
17.6.2018 Návštěva Litomyšlských v Chrudimi

Prosíme o modlitební podporu Boštíkových, vyšetření plic Ivety ukázalo nález na plicích, připravuje se na vyšetření na CT a další zprávy poskytneme.   |  Také sestra Hana Jandíková prosí o podporu, bolí ji záda.  |  Prosíme o modlitební podporu pro naše seniory, zvláště bratra Zdeňka Jindru, chystá se k operaci.  |  Pozdravuje bratr Tomáš Fuchs, chystá se k účasti v pěvecké soutěži a prosí o modlitby. 

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. 
Poradenská činnost pro veřejnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu vyznání lidem náboženským. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.
Ve službě se střídají zmíněné terapeutky s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu. Poradna Povídej, naslouchám! je otevřena vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin a případně podle nutnosti na základě dohovoru. Je možná i změna místa poskytování. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 
733 619 141 a nebo na adrese  poradna@novykostel.cz

 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde