Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Neděle před popeleční středou, neděle s připomínkou pevné skály, kterou je nám Hospodin (Žalm 31:3). Co se dělo? V týdnu odoperovali zdárně bratra Jindru staršího, v úterý pustili z nemocnice sestru Uhlířovou. Za každou dobrou věc buď Bohu chvála. V pátek prošla vyšetřením v Brně sestra Iveta Boštíková a výsledky nejsou dobré. Spojíme se v modlitbách za její zdraví a za všechny  Boštíkovy ze Svitav. Tady se můžete přihlásit do modlitebního řetězu. (Najde se někdo, kdo by tento řetěz mohl obsluhovat? Stránku připravila Hana Jandíková a ta ráda zaškolí kohokoliv. Dejte mi vědět, prosím!) Stejně tak poneseme všechny, kteří ještě stůňou všelijakými virózami. Večeře Páně bude v kalíšcích a jen jeden, ten stříbrný kalich, bude na stole spolu s chlebem. 

Byl jsem s kolegy v úterý představovat vrchním sestrám a primářům Nemocnice Litomyšl naši práci, kterou by alespoň z části mohla více využívat naše nemocnice. Stále se potvrzuje, že pokud si někdo myslí, že o nás lidé z Litomyšle ví, tak se docela mýlí. Spolu s kolegy faráři jsme se snažili představit, co jen šlo. V úterý také běží poradny. O nich platí to samé. Zatím se o nich neví. Poradna Charity vypisuje výběrové řízení na pracovnici. Třeba byste se v tom viděli, nabídka je přílohou tohoto oznámení a visí také na nástěnce.

Ve středu jsem představil na tiskové konferenci projekt "Hrnečku, vař!" a připravuji se na dvacetiminutovou řeč na konferenci Nakopni svou školu na zámeckém návrší. Moderovat odpoledne příští neděli 18.2.2018 má Josef Dvořák z Nového Města na Moravě.

Upřesňujeme ještě čísla na statistických výkazech a naše hospodářka, sestra Jana Macková, připomíná: Milí přátelé, je čas tvoření rozpočtu pro rok 2018. Každoročně jsou dotazováni lidé, kteří mají na zodpovědnost nějakou službu ve sboru. Ale přeci je i prostor se zeptat všech, kteří jsou součástí našeho společenství, zda nevidí nějaké potřeby, na které je třeba pamatovat. Pokud ano, pošlete svůj návrh na adresu info@novykostel.cz a to nejpozději do pondělí 12. února tohoto roku. Váš návrh při sestavování rozpočtu zvážíme. Děkujeme.  

V sobotu jsme byli s hospodářkou v Praze na setkání statutárních zástupců sborů. Připravujeme také výroční zprávu za minulý rok a prosil jsem už všechny, kteří se podílejí na práci sboru, aby mi do příští neděle poslali pár vět. Děkuji, Váš Daniel

OZNÁMENÍ  

11.2.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, slavíme Večeři Páně (z kalíšků), káže Daniel Kvasnička na text Markova evangelia 14:22-25, O jednom těle
16:00 bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika, slavíme Večeři Páně
18:00 hraje skupina Svatopluk (Karásek) ve sboru ČCE

Pondělí 12.2.2018 v 17:00 klub HOBIT a ve stejném čase setkání mužů 

Úterý 13.2.2018 v 18:30 Biblické studium prvního dopisu do Korintu, tentokrát ještě jednou
6. kapitoly 12-20 (minule jsme byli jen dva)

Středa 14.2.2018 Seniorátní setkáni kazatelů v Novém kostele
19:00 Bohoslužby Popeleční středy v Českobratrské církvi evangelické na Lánech

Čtvrtek 15.2.2018 v 17:30 setkání k modlitbám v Novém kostele
17:30 Studium Bible v KC Fabrika, Kniha Kazatel 

Pátek 16.2.2018 v 17:00 setkání mládeže v Novém kostele, Host: Jan Pitřinec z římskokatolické církve. V kostele budou také mládežníci z univerzitního křesťanského hnutí z Prahy.

Sobota 17.2.2018 ve 13:00 pohřeb sestry Marty Štifterové ve Vysokém Mýtě, modlitebna CB

Neděle 18.2.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička na text Markova evangelia 1:9-15 Křest a pokušení Pána Ježíše
16:00 Přednáška s názvem Křesťanská civilizace! Opravdu? na konferenci Nakopněte svou školu na Zámeckém návrší

Do kalendáře - upravené termíny:
25.2.2018 Finanční seminář v Litomyšli po bohoslužbách  (opravené datum)
26.2.2018 v 19:00 Hrnečku, vař! O Večeři Pánově v Nové městské síni na zámeckém návrší 
16.-18.2.2018 V Litomyšli probíhá setkání Univerzitního křesťanského hnutí
18.2.2018 v 16:00 Daniel přednáší na konferenci "Nakopněte svou školu" - na zám. návrší
19.2.2018 Setkání s učiteli besídek
4.3.2018 Výroční členské shromáždění
11.3.2018 Daniel Kvasnička slouží v Novém Městě nad Metují
22.4.2018 Hobiti s Danielem v Černošicích
29.4.2018 Návštěva bratra kazatele Jana Hábla v Litomyšli s nedělní službou
3.6.2018 návštěva Pardubických v Litomyšli
17.6.2018 Návštěva Litomyšlských v Chrudimi

Zajímavé odkazy: Kolega František Beneš, který nás předešel k Pánu, má na wikipedii svou stránku.   |   Trapista, Karel Satoria je především člověk. Zajímavé vyprávění tady a tady.   |   I křesťany můžete slyšet rouhavě říkat: "Radši pod Rusko, než zůstat v náručí Evropské unie!" Kdo nezažil, nepochopí. Tady to došlo dokonce i cizinci. Jinak velmi přijímanému Johnovi de Jong.   |   Kvapôčky natáčejí CD! Podívejte!   |   A jeden Christnet navrch od evangelického faráře Jana Juna.

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. 
Poradenská činnost pro veřejnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu vyznání lidem náboženským. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.
Ve službě se střídají zmíněné terapeutky s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu. Poradna Povídej, naslouchám! je otevřena vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin a případně podle nutnosti na základě dohovoru. Je možná i změna místa poskytování. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 
733 619 141 a nebo na adrese  poradna@novykostel.cz

 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde