Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

DOBŘE SE OBLEČTE!

NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE BUDE TEPLO!

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI
 
 

Děkujeme vám, že jste na nás mysleli, když jsme minulou neděli šli se vzkládáním rukou a olejem za sestrou Ivetou Boštíkovou. Přála si to a my to poslušně podle Božího slova udělali. Výsledky testů stále ještě nejsou, Ivetě se ulevilo, protože dostala dren z plic a může se zbavovat vody sama. Je v s Kristýnkou v péči rodičů na tento víkend a zdraví Vás. Jenda je v pražském Parapleti na pobytu. Stále se modlíme. Tady se můžete přihlásit do modlitebního řetězu. Boštíkovi hledají také asistentku, inzerát je ještě jednou v příloze tohoto zpravodaje. Můžete jej šířit.

Díky za modlitební podporu na konferenci učitelů a ředitelů všech možných škol. Nebyl jsem úplně spokojen se svým výkonem. Vypsal jsem se z toho na webu nabeton.info, přečtěte si to. Na římskokatolické faře byla biblická hodina o Izajášovi. V našem kostele byla ve čtvrtek dobrá přednáška bratra Zdeňka Emingera. A v pátek probíralo staršovstvo navrhovaný rozpočet na rok 2018. Zítra by měl být ve finančním semináři po bohoslužbách. Materiály budete mít v členské sekci webu www.novykostel.cz, přístupné po přihlášení.

Zaskočte si do Regionálního muzea v Litomyšli, kde je výstava Litomyšlská ornitologie, do které přispěli také bratři Martin Jindra a Filip Jetmar. Některé materiály v expozici jsou také po tatínkovi bratra Tomáše Rejmana. 

Velice zlobí kotel. Nový kostel už není úplně nový, něco se pokazilo a nepůjde asi dobře vytopit sborové místnosti. Není to vtip, prosíme dobře se oblečte! Těším se na Vás. Váš Daniel

OZNÁMENÍ  

25.2.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička na text Lukášova evangelia 1:46-55 Písmo jako protestsong (40 dní s Biblí pro rok 2018) 
9:30 svitavská neděle ve Fabrice, s Pavlem Kušnierikem
Finanční seminář v Litomyšli po bohoslužbách k rozpočtu na rok 2018 a ve Svitavách ve 14:00 finanční seminář + rozhovor o letošních akcích; Svitavská 30 (zvonek Maruš)

Pondělí 26.2.2018 v 17:00 Hobit a setkání mužů v Novém kostele a v 19:00 v Nové městské síni na Zámeckém návrší v Litomyšli - o Večeři Pánově - Hrnečku, vař!

Úterý 27.2.2018 v 18:00 Biblická hodina, výklad a diskuse podle 1. Korintským 7

Čtvrtek 1.3.2018 v 17:00 Program 1. Základní školy Zámecká v sálech Zámeckého návrší v Litomyšli: Jedna země nestačí? 

Pátek 2.3.2018 v 17:00 setkání mládeže v Novém kostele

Neděle 4.3.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele slavíme Večeři Pánovu, káže Daniel Kvasnička na text Lukášova evangelia 4:1-13 Písmo a pokušení (40 dní s Biblí pro rok 2018) po bohoslužbách společný oběd a ve 13:00 Výroční členské shromáždění

Do kalendáře - upravené termíny:
11.3.2018 Daniel Kvasnička slouží v Novém Městě nad Metují
23.3.2018 v 16:00 Křížová cesta od kostela Nalezení sv. Kříže 
25. 3. 2018 Květná neděle v 9:30 bohoslužby
29. 3. 2018 Zelený čtvrtek v 17:00 Náznak židovské paschy pro děti
30. 3. 2018 Velký pátek v 9:30 čtení pašijí, modlitby a písně, v 18:00 bohoslužby s Večeří Páně
1. 4. 2018 Hod Boží Velikonoční v 9:30 Velikonoční bohoslužby se křtem a Večeří Páně, 18:00 Emauzské meditace s Večeří Páně
22.4.2018 Hobiti s Danielem v Černošicích
29.4.2018 Návštěva bratra kazatele Jana Hábla v Litomyšli s nedělní službou
3.6.2018 návštěva Pardubických v Litomyšli
17.6.2018 Návštěva Litomyšlských v Chrudimi

Kázání z našich bohoslužeb můžete shlédnout ještě touto formou dotáčeného videa, kterou se pokoušíme dělat pravidelně těm, kteří nesledují celou bohoslužbu, ale chtějí slyšet jen kázání.

 
Hrnečku, vař! Pohádkově nazvané setkání, které poběží pětkrát v Nové městské síni na Zámeckém návrší během tohoto roku. Program připravují společně duchovní křesťanských církví v Litomyšli. V necírkevním prostředí městské síně se jednotliví duchovní pokusí vysvětlovat, co to vlastně dělají u oltáře, když dojde na ten nejdůležitější okamžik křesťanské bohoslužby. Pozor, duchovní nebudou Eucharistii či Večeři Pánovu prostírat a sloužit! Naopak, naprosto přízemně budou vysvětlovat proč to a ono dělají a co tím děláním věří. Proč je tu nekvašený chléb a proč jiní lámou zase kvašený chléb. Proč bílé či červené víno a nebo dokonce nezkvašený mošt…  Proto, že si v Litomyšli vychutnáváme jednotu v rozmanitosti, můžeme otevřeně diskutovat třeba i o nejpodstatnějších věcech. Skutečností je, že sami přesně nevíme, jak vaří ta či ona církev to nejdůležitější jídlo své víry. Je přirozené a naprosto normální, že se jednotlivé rodiny církve liší. Nikdo z nás nevaří třeba bramboračku stejně, proto není na škodu, když budeme znát další recepty. Klidně ať je výsledek takový, že ta moje bramboračka je stejně nejlepší ze všech! Bude to pochopitelný závěr.  Říkáme si, že jsme křesťanská civilizace. Vzdělávací program je ale otevřen především těm, kteří křesťanstvím neznají a nebo s ním mají potíže. Počítá se s otázkami z publika a diskusí.  Poprvé 26.2.2018 v 19:00 (Církev bratrská) a podruhé 9.4.2018 v 19:00 (Církev adventistů sedmého dne), další pokračování budou oznamována. Akci najdete i na zvláštních plakátech.
 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. 
Poradenská činnost pro veřejnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu vyznání lidem náboženským. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.
Ve službě se střídají zmíněné terapeutky s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu. Poradna Povídej, naslouchám! je otevřena vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin a případně podle nutnosti na základě dohovoru. Je možná i změna místa poskytování. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 
733 619 141 a nebo na adrese  poradna@novykostel.cz

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde