Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

A STÁLE NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE BUDE TEPLO!

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI
 
 

Určitě s námi nesete příběh Boštíkových. Výsledky potvrdily variantu, která vyžadovala, aby Iveta nastoupila na první dávku chemoterapie. Na víkend je doma. Stále se modlíme. Informace najdete zde:  Tady se můžete přihlásit do modlitebního řetězu. 

V pondělí jsem představoval, jak chápeme a prožíváme Večeři Pánovu v Nové městské síni na návrší. Hrnečku, vař! Poznámky k nahlédnutí jsou zde. V úterý jsme pokračovali ve výkladu prvního dopisu do Korintu a tentokrát jsme více diskutovali. Bylo to velice zajímavé. Mluvíme o manželství podle sedmé kapitoly. Ve středu byly v našem sboru děti z prvního kempu v Dlouhém s Janou Mackovou a ve čtvrtek jsme hostili řečníky večerního programu 1. Základní školy Zámecká. Více fotek je na facebooku kazatele.

Konečně přišel kominík a prohlédl komín. Přestože je komín nestandardní, nemá vliv na nepravidelný chod kotle. V sobotu zakryli bratři Mackovi část stropu v sále. Čekáme na projekt řešící ventilaci. Však se v nedělním členském shromáždění dozvíme více. Těším se na Vás. Váš Daniel

OZNÁMENÍ  

4.3.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele slavíme Večeři Pánovu, káže Daniel Kvasnička na text Lukášova evangelia 4:1-13 Písmo a pokušení (40 dní s Biblí pro rok 2018) po bohoslužbách společný oběd a ve 13:00 Výroční členské shromáždění

Pondělí 5.3.2018 v 17:00 Hobit a setkání mužů v Novém kostele 

Úterý 6.3.2018 v 18:00 Biblická hodina, výklad a diskuse podle 1. Korintským 7, druhá část

Čtvrtek 8.3.2018 v 17:30 Modlitební setkání v Novém kostele

Pátek 9.3.2018 v 17:00 setkání mládeže v Novém kostele, program připravuje bratr kazatel David Beňa - Jak číst Bibli? 

Neděle 11.3.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže bratr Tomáš Rejman na text "Věřím, pomoz mé nedověře" dle Markova evangelia 9:24 (D. Kvasnička slouží v Novém Městě nad Metují, kde nemají kazatele)
16:00 Bohoslužby ve Svitavách, v KC Fabrika 

Do kalendáře - upravené termíny:
20.3.2018 Ekumenická biblická hodina v Novém kostele - téma Jeremjáš
23.3.2018 v 16:00 Křížová cesta od kostela Nalezení sv. Kříže 
25. 3. 2018 Květná neděle v 9:30 bohoslužby
29. 3. 2018 Zelený čtvrtek v 17:00 Náznak židovské paschy pro děti
30. 3. 2018 Velký pátek v 9:30 čtení pašijí, modlitby a písně, v 18:00 bohoslužby s Večeří Páně
1. 4. 2018 Hod Boží Velikonoční v 9:30 Velikonoční bohoslužby se křtem a Večeří Páně, 18:00 Emauzské meditace s Večeří Páně
22.4.2018 Hobiti s Danielem v Černošicích
27. - 29.4.2018 Víkendovka starší besídky
29.4.2018 Návštěva bratra kazatele Jana Hábla v Litomyšli s nedělní službou
3.6.2018 návštěva Pardubických v Litomyšli
17.6.2018 Návštěva Litomyšlských v Chrudimi

Úvodní fotografie nahoře s barevnýma rukama a tento obrázek z oken Vás upozorňují na novou výzdobu v klubovnách Nového kostela, autoři jsou Hobiti a jejich vedoucí.

Kázání z našich bohoslužeb můžete shlédnout ještě touto formou dotáčeného videa, kterou se pokoušíme dělat pravidelně těm, kteří nesledují celou bohoslužbu, ale chtějí slyšet jen kázání. Text je na webu nabeton.info a nově připravujeme sekci kázání i na sborovém webu.

Svitavští chystají English camp ve Vysokém Poli u Dětřichova v termínu 14.-21.7.2018. Přihlášky a informace jsou zde

Hobití tábor bude ve Vranicích 20.-26.8.2018

Ve stejném termínu, jako tábor Hobitů, je v Litomyšli soustředění pěveckého sboru Effatha.

Prosíme o modlitby!

 

Zajímavé odkazy: S blížícími se Velikonocemi se hodí připomenout, jak beránka Božího nahradil v Laponsku tuleň Boží.   |   Kolem osmé minuty záznamu vypráví matematik profesor Hejný o tom, co mu dala křesťanská výchova.   |    Tenhle pán, Daniel Dennett, tvrdí, že víra je opium lidstva. Poslechněte!   |  Hovory klauna s Bohem, Jiří Suchý v Cestách víry.   |   Uchem jehly se provléknete s Tomášem Klusem tady.   |

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. 
Poradenská činnost pro veřejnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu vyznání lidem náboženským. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.
Ve službě se střídají zmíněné terapeutky s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu. Poradna Povídej, naslouchám! je otevřena vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin a případně podle nutnosti na základě dohovoru. Je možná i změna místa poskytování. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 
733 619 141 a nebo na adrese  poradna@novykostel.cz

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde