Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Obrázek sochy korejského umělce Choi Xoo Ang vyjadřuje naše spojení v modlitbách a taky Boží milost, která drží naději. Stále se modlíme. Informace i možnost zapojení najdete zde:  Tady se můžete přihlásit do modlitebního řetězu. 

Modlili jsme se a mapovali příběhy čínských křesťanů. Studenti původně ze Svitav se v zápase srdečně zapojili do modliteb i do péče a požádali o mou pomoc. Podepsat otevřený dopis, který dali dohromady bratři evangelíci, můžete tady. Více ještě níže. 

Kotel topí! Máme nové vedení plynu a také novou elektroniku. V neděli budu v Novém Městě nad Metují. Děkuji za záskok v Novém kostele! Stream přenos ze sboru poběží, moje kázání na text z rozpisu pro 40 dní s Biblí najdete na videu hned na začátku týdne. Těším se na Vás. Váš Daniel

OZNÁMENÍ  

11.3.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže bratr Tomáš Rejman na text "Věřím, pomoz mé nedověře" dle Markova evangelia 9:24 (D. Kvasnička slouží v Novém Městě nad Metují, kde nemají kazatele) Modlíme se za čínské křesťany
16:00 Bohoslužby ve Svitavách, v KC Fabrika, káže bratr Ondřej Macek


Pondělí 12.3.2018 v 17:00 Hobit a setkání mužů v Novém kostele 

Úterý 13.3.2018 v 18:00 Biblická hodina, výklad a diskuse podle 1. Korintským 7:25nn, třetí část

Čtvrtek 15.3.2018 v 17:30 Biblické studium ve Svitavách, KC Fabrika, podle knihy Kazatel a 17:30 Modlitební setkání v Novém kostele

Pátek 16.3.2018 v 17:00 setkání mládeže v Novém kostele, v 19:00 pak setkání sester v restauraci U Komínků

18.3.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička na text z rozpisu 40 dní s Biblí, Lukášovo evangelium 6:1-5  "Záštita Písma"

Do kalendáře - upravené termíny:
20.3.2018 Ekumenická biblická hodina v Novém kostele - téma Jeremjáš
23.3.2018 v 16:00 Křížová cesta od kostela Nalezení sv. Kříže 
25. 3. 2018 Květná neděle v 9:30 bohoslužby
29. 3. 2018 Zelený čtvrtek v 17:00 Náznak židovské paschy pro děti
30. 3. 2018 Velký pátek v 9:30 čtení pašijí, modlitby a písně, v 18:00 bohoslužby s Večeří Páně
1. 4. 2018 Hod Boží Velikonoční v 9:30 Velikonoční bohoslužby se křtem a Večeří Páně, 18:00 Emauzské meditace s Večeří Páně
22.4.2018 Daniel Kvasnička v Černošicích (bez Hobitů)
27. - 29.4.2018 Víkendovka starší besídky
29.4.2018 Návštěva bratra kazatele Jana Hábla
11.-12.5.2018 Celocírkevní konference v Litomyšli
13.5.2018 Návštěva Václava Radoše z Havířova, vikář pracující s utečenci
3.6.2018 návštěva Pardubických v Litomyšli
17.6.2018 Návštěva Litomyšlských v Chrudimi
24.6.2018 Návštěva bratra kazatele Zdeňka Vojtíška

Kázání z našich bohoslužeb můžete shlédnout ještě touto formou dotáčeného videa, kterou se pokoušíme dělat pravidelně těm, kteří nesledují celou bohoslužbu, ale chtějí slyšet jen kázání. Text je na webu nabeton.info a nově je hotova sekce kázání i na sborovém webu. Další video je k modlitbám za všechny pronásledované, utečence a trpící. Polský text přímluvy má české titulky.

Svitavští chystají English camp ve Vysokém Poli u Dětřichova v termínu 14.-21.7.2018. Přihlášky a informace jsou zde

Hobití tábor bude ve Vranicích 20.-26.8.2018

Ve stejném termínu, jako tábor Hobitů, je v Litomyšli soustředění pěveckého sboru Effatha.

Prosíme o modlitby!

 

Zajímavé odkazy: V Praze jsme měli v pondělí na demonstraci početnou delegaci. Na Slovensku se na konci týdne účastnili i naši bratři Pastirčák a Bezák.   |   O čínských křesťanech se dozvíte více tady a tady a tady   |    Téměř zanikl dobrý dopis papeži Františkovi a tady je analýza.   |  Pokud chcete podepsat petici za svobodná média, přihlaste se o možnost podpisu u kazatele.

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. 
Poradenská činnost pro veřejnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu vyznání lidem náboženským. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.
Ve službě se střídají zmíněné terapeutky s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu. Poradna Povídej, naslouchám! je otevřena vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin a případně podle nutnosti na základě dohovoru. Je možná i změna místa poskytování. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 
733 619 141 a nebo na adrese  poradna@novykostel.cz

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde