Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Minulý víkend byla u Boštíků sestra Noemi Komrsková a přivedla pravděpodobného pečovatele. Nadace Dobrý anděl přislíbila pomoc s financováním služeb. Pokud se chcete nějak zapojit, kontaktujte bratra Tomáše Rejmana, který pomoc koordinuje. S vděčností se stále modlíme a prosíme o pomoc. Informace i možnost zapojení najdete zde:  Tady se můžete přihlásit do modlitebního řetězu. 

Velice pozdravují Novoměstští bratři a sestry a ještě jednou děkuji Tomášovi Rejmanovi za záskok v Novém kostele! Stream přenos ze sboru snad poběží, přechází se na nový počítač, prosíme o trpělivost. Čteme společně 40 dní s Biblí. Kázání z Nového kostela najdete na videu hned na začátku týdne. Těším se na Vás. Váš Daniel

OZNÁMENÍ  

18.3.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička na text z rozpisu 40 dní s Biblí, Lukášovo evangelium 6:1-5  "Záštita Písma"

Pondělí 19.3.2018 v 17:00 Hobit a setkání mužů v Novém kostele, také jedná staršovstvo sboru

Úterý 20.3.2018 v 19:00 Ekumenická biblická hodina v Novém kostele na téma Jeremjáš

Čtvrtek 22.3.2018 v 17:30 Modlitební setkání v Novém kostele, v 18:00 ve Svitavách, Klub Tyjátr hostí rabína Karola Sidona. Česká křesťanská akademie v Litomyšli hostí v gymnáziu od 19:00 Dr. Jana Stříbrného s tématem Osudové osmičky v našich dějinách

Pátek 23.3.2018 v 16:00 Křížová cesta z Hory olivetské na popraviště. A v 17:00 setkání mládeže v Novém kostele

25.3.2018 v 9:30 Bohoslužby Květné neděle v Novém kostele, káže bratr kazatel David Beňa na text z rozpisu 40 dní s Biblí, Lukášovo evangelium 10:25-37 "Výzva Písma"

Do kalendáře - upravené termíny:
29. 3. 2018 Zelený čtvrtek v 17:00 Náznak židovské paschy pro děti
30. 3. 2018 Velký pátek v 9:30 čtení pašijí, modlitby a písně, v 18:00 bohoslužby s Večeří Páně
1. 4. 2018 Hod Boží Velikonoční v 9:30 Velikonoční bohoslužby se křtem a Večeří Páně, 18:00 Emauzské meditace s Večeří Páně
22.4.2018 Daniel Kvasnička v Černošicích (bez Hobitů)
27. - 29.4.2018 Víkendovka starší besídky
29.4.2018 Návštěva bratra kazatele Jana Hábla
11.-12.5.2018 Celocírkevní konference v Litomyšli
13.5.2018 Návštěva Václava Radoše z Havířova, vikář pracující s utečenci
3.6.2018 návštěva Pardubických v Litomyšli
17.6.2018 Návštěva Litomyšlských v Chrudimi
24.6.2018 Návštěva bratra kazatele Zdeňka Vojtíška

Kázání z našich bohoslužeb můžete shlédnout ještě touto formou dotáčeného videa, kterou se pokoušíme dělat pravidelně těm, kteří nesledují celou bohoslužbu, ale chtějí slyšet jen kázání. Text je na webu nabeton.info a nově je hotova sekce kázání i na sborovém webu. Další video je k nedělnímu kázání: Zachraňte duši - Pikuach nefeš, několik anglických slov o prvním přikázání Izraele. Kdo by chtěl ještě písničku o balíčku karet, tak ta je tady.

Svitavští chystají English camp ve Vysokém Poli u Dětřichova v termínu 14.-21.7.2018. Přihlášky a informace jsou zde

Hobití tábor bude ve Vranicích 20.-26.8.2018

Ve stejném termínu, jako tábor Hobitů, je v Litomyšli soustředění pěveckého sboru Effatha.

Prosíme o modlitby!

 

Zajímavé odkazy: Často říkám, že pavíry, kterým se věnují naši mileniálové, jsou výraznou měrou spojeny s tím, že církve nejsou připraveny reagovat na potřeby těchto lidí, ale také třeba osamělých žen, které vychovávají děti. Jeden článek o studii na toto téma najdete zde.   |   Podobné téma rozpracovává Tomáš Havlíček z Přírodovědecké fakulty UK tady.   |    Proč je vládě těžko věřit? Liniový zákon je v nedohlednu. Dotkne se to i Litomyšle a okolí. Podívejte se blíže v pořadu České televize.  | Achab Haidler bude v Litomyšli hrát hru pro jednoho herce, Pan Theodor Mundstock (Smetanův dům 16.4.2018 v 19:00) a podařilo se mu napsat dobré varování pro všechny demonstranty na portálu Shekel.   | Znáte Litomyšlský architektonický manuál? Dobře mapuje architekturu našeho města. Podívejte se!   |  Pokud chcete podepsat petici za svobodná média, přihlaste se o možnost podpisu u kazatele.

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. 
Poradenská činnost pro veřejnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu vyznání lidem náboženským. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.
Ve službě se střídají zmíněné terapeutky s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu. Poradna Povídej, naslouchám! je otevřena vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin a případně podle nutnosti na základě dohovoru. Je možná i změna místa poskytování. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 
733 619 141 a nebo na adrese  poradna@novykostel.cz

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde