Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Týden začal farářským výletem do Mladé Boleslavi. Jeli jsme všichni a evangelický kolega nás provedl celým městem. Od židovských hrobů až po bratrské památky. Nastudovali jsme vzduchotechniku v adventistickém sboru, vyzkoušeli akustiku starého sboru českých bratří a podívali se ke hrobu Jana Augusty. Sáhli jsme si na originály starých rukopisů z let 1602 až 1611 a podívali se na vysvědčení Jana Amose Komenského. A hlavně jsme byli spolu v jednom autě, spolu na obědě a spolu v modlitbě a ve zpěvu. Pár fotek přidávám a na mém faceboku budou všechny.

V Litomyšli jednalo v pondělí staršovstvo a hned s učiteli besídek probere vše tuto neděli u kávy. V úterý jsme hostili ekumenickou biblickou hodinu v našem sboru. V pátek jsme šli novou trasou křížovou cestu a jedno zastavení jsme měli také na zahradě našeho bývalého sborového domu. Mysleli jsme vděčně na léta Boží práce s naším sborem i s námi všemi.

Iveta Boštíková se dnes vrátila z Brna, ze druhé dávky chemoterapie. Všem, kteří pomáhají, děkuje Jenda Boštík na blogu. Má tam také nějaký obrázek. Informace i možnost zapojení najdete zde:  Tady se můžete přihlásit do modlitebního řetězu. Pokud se chcete nějak zapojit, kontaktujte bratra Tomáše Rejmana, který pomoc koordinuje. S vděčností se stále modlíme a prosíme o pomoc.

Pozdravuje bratr Samuel Hejzlar z Čími, Dobříše a posílá svou novou knihu sbírky kázání. Najdete si ve skříni s knihami vedle recepce. I tuto neděli, ke které si musíme o hodinu přivstat, čteme společně 40 dní s Biblí. Pokud nemůžete Květnou neděli slavit s námi a nebudete se dívat na stream, kázání bratra kazatele Davida Beni z Nového kostela najdete na videu hned na začátku týdne. Těším se na Vás. Váš Daniel

OZNÁMENÍ  

25.3.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele,  káže bratr kazatel David Beňa na text z rozpisu 40 dní s Biblí, Lukášovo evangelium 10:25-37 "Výzva Písma"
9:30 ve Svitavách, KC Fabrika, káže bratr Petr Macek, součástí bohoslužeb bude vyprávění  Adama a Noemi Sáričkových o pobytu na Ukrajině na táboře pro děti ze sociálně slabých rodin. Adam rád fotí a tak se máme na co těšit. (Pro členy English Camp týmu - od 13:00 pak bude na místě přípravné setkání.)

Pondělí 26.3.2018 v 17:00 Hobit a setkání mužů v Novém kostele

Úterý 27.3.2018 v 19:00  biblická hodina v Novém kostele nad 8. kapitolou 1.dopisu do Korintu. Téma: Platí, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého?

Čtvrtek 29.3.2018 v 17:00 Zelený čtvrtek v 17:00 Náznak židovské paschy pro děti

Pátek 30.3.2018 Velký pátek v 9:30 čtení pašijí, modlitby a písně, v 18:00 bohoslužby s Večeří Páně

1.4.2018 v 9:30 Bohoslužby Neděle vzkříšení v Novém kostele, Velikonoční bohoslužby se křtem a Večeří Páně, káže bratr Daniel Kvasnička na křestní texty 
18:00 Emauzské meditace s Večeří Páně

2.4.2018 Velikonoční pondělí: Mimo akce Hobita nás zvou bratři a sestry z ČCE v Proseči: Pojďme oslavit Ježíšovo zmrtvýchvstání společnou cestou z Proseče do Budislavi, zakončenou ekumenickou bohoslužbou v kostele Boží lásky. Odchod z Prosečského náměstí v 13.00 hod. Cesta lesem do Budislavi. Bohoslužba ve 14.30 hod. Návrat do Proseče autobusem v 16.05 

Do kalendáře - upravené termíny:
14. 4. 2018 v 16:30 ve Svitavách, v bílém kostele na náměstí, Velikonoční koncert, ke kterému zve sestra Jana Vlčková a její přátelé
22.4.2018 Daniel Kvasnička v Černošicích (bez Hobitů)
27. - 29.4.2018 Víkendovka starší besídky
29.4.2018 Návštěva bratra kazatele Jana Hábla
11.-12.5.2018 Celocírkevní konference v Litomyšli
13.5.2018 Návštěva Václava Radoše z Havířova, vikáře pracujícího s utečenci
3.6.2018 návštěva Pardubických v Litomyšli
17.6.2018 Návštěva Litomyšlských v Chrudimi
24.6.2018 Návštěva bratra kazatele Zdeňka Vojtíška

Kázání z našich bohoslužeb můžete shlédnout ještě touto formou dotáčeného videa, kterou se pokoušíme dělat pravidelně těm, kteří nesledují celou bohoslužbu, ale chtějí slyšet jen kázání. Dětem jsem připomínal Balíček karet a v něm - ESO (Fotka je od Zbyňka Bartoše, díky!). Text je na webu nabeton.info a nově je hotova sekce kázání i na sborovém webu. Další video je k přemýšlení o tom, jak se domnělá svoboda slova může podepsat na budoucnosti naší země. Alexandra Alvarová přednáší na akci České křesťanské akademie. Napsala knihu "Průmysl lži".

Svitavští chystají English camp ve Vysokém Poli u Dětřichova v termínu 14.-21.7.2018. Přihlášky a informace jsou zde

Hobití tábor bude ve Vranicích 20.-26.8.2018

Ve stejném termínu, jako tábor Hobitů, je v Litomyšli soustředění pěveckého sboru Effatha.

Prosíme o modlitby!

 

Zajímavé odkazy: Rozhovor s farářem Milošem Rejchrtem o této době a české společnosti. Díky DVTV.  |   V církvi se často poplašeně mluví o "genderismu" a nikdo neví, co si pod ním třeba připravit. Četli jste někdy Istanbulskou úmluvu? Já tedy ty strachy nemám...  |    Na Slovensku je velice vidět církev, dokonce ta naše Cirkev bratská. V Cukrovej ulici, nebo třeba při veřejných shromážděních v Žilině. Daniel Pastirčák a nebo Janci Máhrik.  |    Dobrý článek husitského faráře na stránkách Christnetu.   |    Jste zastánci státu Izraele jako národa vyvoleného? Má to ještě jinou stránku. Znáte ji?   |  V Brně se Ivetě Boštíkové věnuje tento milý bratr. Znáte ho?   |  Ještě něco k čínským křesťanům.  |

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. 
Poradenská činnost pro veřejnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu vyznání lidem náboženským. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.
Ve službě se střídají zmíněné terapeutky s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu. Poradna Povídej, naslouchám! je otevřena vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin a případně podle nutnosti na základě dohovoru. Je možná i změna místa poskytování. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 
733 619 141 a nebo na adrese  poradna@novykostel.cz

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde