Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Týden, kterému se říkává svatý, měl moc hezké setkání kolem stolu ve čtvrtek. S dětmi jsme si na Zelený čtvrtek připomínali slavnost Paschy, tedy připomínky vyvedení Izraele z Egypta. Krokusy kolem stromu při příjezdu ke kostelu překvapily všechny. Nasázeli je na podzim lidé ze Služeb města Litomyšl. Fotky jsou od Matyáše Hájka a jsou všechny Facebooku sboru. Díky Vysokým mužům Michalovi a Ondřejovi a jejich pomocníkům je zase přikryt strop v sále. Díky! Na Velký pátek jsme byli spolu dvakrát, večer s prostřeným stolem Večeře Pánovy. 

Staršovstvo s učiteli besídek hledá formu služby dětem. vypadá to, že budeme mít tři věkové skupiny dětí. Kdyby náhodou ještě někdo uvažoval o práci s dětmi, hlaste se Andrejovi Kašickému a nebo Michalovi Rouskovi.  

Díky všem za podporu Boštíkových. Informace i možnost zapojení do modliteb najdete zde:  Tady se můžete přihlásit do modlitebního řetězu. Pokud se chcete více zapojit, kontaktujte bratra Tomáše Rejmana, který pomoc koordinuje. S vděčností se stále modlíme a prosíme o pomoc. Petice na podporu čínských křesťanů má už více než deset tisíc podpisů a organizátoři ji nesou do senátního petičního výboru. Díky za spolupráci. 

Minulou neděli jsme četli ještě společně podle programu 40 dní s Biblí. Kázání bratra kazatele Davida Beni z Nového kostela na Květnou neděli najdete na YouTube Nového Kostela. Těším se na Vás. Váš Daniel

OZNÁMENÍ  

1.4.2018 v 9:30 Bohoslužby Neděle vzkříšení v Novém kostele, Velikonoční bohoslužby se křtem a Večeří Páně, káže bratr Daniel Kvasnička na křestní texty 18:00 Emauzské meditace s Večeří Páně

2.4.2018 Velikonoční pondělí: Mimo akce Hobita nás zvou bratři a sestry z ČCE v Proseči: Pojďme oslavit Ježíšovo zmrtvýchvstání společnou cestou z Proseče do Budislavi, zakončenou ekumenickou bohoslužbou v kostele Boží lásky. Odchod z Prosečského náměstí v 13.00 hod. Cesta lesem do Budislavi. Bohoslužba ve 14.30 hod. Návrat do Proseče autobusem v 16.05 
Pondělí 26.3.2018 v 17:00 Hobit a setkání mužů v Novém kostele

Úterý 3.4.2018 v 19:00  biblická hodina v Novém kostele nad 9. kapitolou 1.dopisu do Korintu. Téma: Jak prosazovat svoje svobody?

Čtvrtek 5.4.2018 v 17:30 v Novém kostele chvíle k modlitbám

Pátek 6.4.2018 v 17:00 Setkání mládeže (host J. Pitřinec)

8.4.2018 v 9:30 Bohoslužby v Litomyšli káže Daniel Kvasnička, moderuje Andrej Kašický. Text, kniha Kazatel, 2. kapitola   (o službu nás prosí také v Proseči v 9:00)
16:00 bohoslužby ve Svitavách
, KC Fabrika, slouží bratr Dobroš Roušar

Do kalendáře - upravené termíny:
14. 4. 2018 v 16:30 ve Svitavách, v bílém kostele na náměstí, Velikonoční koncert, ke kterému zve sestra Jana Vlčková a její přátelé
22.4.2018 Daniel Kvasnička v Černošicích
27. - 29.4.2018 Víkendovka starší besídky
29.4.2018 Návštěva bratra kazatele Jana Hábla
11.-12.5.2018 Celocírkevní konference v Litomyšli
13.5.2018 Návštěva Václava Radoše z Havířova, vikáře pracujícího s utečenci
3.6.2018 návštěva Pardubických v Litomyšli
17.6.2018 Návštěva Litomyšlských v Chrudimi
24.6.2018 Návštěva bratra kazatele Zdeňka Vojtíška

Kázání z našich bohoslužeb můžete shlédnout ještě touto formou dotáčeného videa, kterou se pokoušíme dělat pravidelně těm, kteří nesledují celou bohoslužbu, ale chtějí slyšet jen kázání.  Text je na webu nabeton.info a nově je hotova sekce kázání i na sborovém webu. Další video Napravo je vynikající série videoprogramů, na kterou jsme přišli díky Davidovi Beňovi. Nezapomeňte si zapnout české titulky!

Svitavští chystají English camp ve Vysokém Poli u Dětřichova v termínu 14.-21.7.2018. Přihlášky a informace jsou zde

Hobití tábor bude ve Vranicích 20.-26.8.2018

Ve stejném termínu, jako tábor Hobitů, je v Litomyšli soustředění pěveckého sboru Effatha.

Prosíme o modlitby!

 

Zajímavé odkazy: Celá série zmíněného programu vhodného pro děti a vyučování je tady.  |   Až budu v Brně, zajdu si k holiči. Jáhen a holič je tady. |    V Bratislavě pracuje jeden italský fokolarín, to je zbožnost, ke které patří i náš litomyšlský správce římskokatolické farnosti. |  Kdybyste chtěli vědět, kdo je to Friedhelm Mennekes, tak tady to je. V němčině...

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. 
Poradenská činnost pro veřejnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu vyznání lidem náboženským. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.
Ve službě se střídají zmíněné terapeutky s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu. Poradna Povídej, naslouchám! je otevřena vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin a případně podle nutnosti na základě dohovoru. Je možná i změna místa poskytování. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 
733 619 141 a nebo na adrese  poradna@novykostel.cz

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde