Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Pondělek jsme začali rozhovorem s adventisty, to je ta první fotografie. Krásné prostředí nám zapůčilo Město Litomyšl. Bratři a sestry nám ukázali, jak dělají Večeři Pánovu a ochutnali jsme jejich chléb. Poučné! V úterý byla opět biblická hodina, tentokrát jsme načali desátou kapitolu 1. dopisu Korintským, materiály ke studiu jsou na vyžádání u kazatele. Ve středu se sešli bratři faráři, litomyšlská ekuména. V pátek mládežníci rozdělovali fiktivní výplatu a debatovali o penězích. A v sobotu zpívala Jana Vlčková a její přátelé v bílém kostele ve Svitavách. To je ta druhá fotografie v záhlaví.

Jen pár motivů pro další týden: V pondělí večer je ve Smetanově domě představení připomínající naše židovské spoluobčany. Pan Theodor Mundstock. V Novém kostele večer jedná staršovstvo. Budeme mít jako hosta bratra Milana Nádvorníka a zajímá nás budoucnost Naděje v Litomyšli. Ve středu přijede projektant, který pracuje na řešení naší vzduchotechniky. Na Nový kostel se přijedou podívat v pondělí metodisté z Jihlavy (chtějí stavět), ve čtvrtek nějací Litevci, studenti architektury. To je ale zájem!

Boštíkovi pozdravují. Vše běží dobře s novým asistentem Petrem. Iveta jela ve čtvrtek pro další dávku chemie do Brna.  Informace i možnost zapojení do modliteb najdete zde:  Tady se také můžete přihlásit do modlitebního řetězu. Pokud se chcete více zapojit, kontaktujte bratra Tomáše Rejmana, který pomoc koordinuje. Vytrváme v modlitbách. Těším se na Vás, Daniel.

OZNÁMENÍ  

15.4.2018 v 9:30 Bohoslužby v Litomyšli káže Daniel Kvasnička, moderuje Jana Macková. Text ze 2. dopisu do Korintu 8. a 9. kapitola

Pondělí 16.4.2018 v 17:00 setkání klubu Hobit a a také setkání mužů v Novém kostele

Úterý 17.4.2018 v 19:00 ekumenická biblická hodina v Husově sboru, slouží adventisté sedmého dne a připravují studii o proroku Ezechielovi.

Čtvrtek 19.4.2018 v 17:30 chvíle k modlitbám v Novém kostele, v 19:00 přednáška ČKA v gymnáziu. Přednáší Jiří Padevět, téma: Proměny nesvobody 1938 - 1953

Pátek 20.4.2018 v 17:00 Setkání mládeže, host David Beňa. Téma: Jak číst zákon (1.)
18:00 setkání sester u Vlaďky Mackové, která píše: "Všechny vás srdečně zvu! Pokud máte volný večer, přijďte, ráda vás uvidím. Taky proto, že budeme společně připravovat různé drobnosti pro Hobity na letní tábor a to se budou vaše šikovné ruce a nápady moc hodit. Nachystám nějaké dobroty a budu se těšit!"

Sobota 21.4.2018 21.4.2018 Hobití výlet do Borové
10.00 v Husově sboru v Litomyšli k dialogu vědy a víry, jehož hostem bude bývalý ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR Prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc., který nám po biblickém úvodu Mgr. Lukáše Štursy, Th.D. populárně přiblíží plazma a jadernou fúzi jako jeden z možných zdrojů energie pro budoucnost, ale také se s námi podělí o svou osobní zkušenost na cestě víry.

22.4.2018 v 9:30 Bohoslužby v Litomyšli slouží litomyšlská mládež  (není besídka dětí), Daniel Kvasnička slouží v Černošicích
9:30 ve Svitavách, slouží Ondřej Macek

Do kalendáře - upravené termíny: 
27. - 29.4.2018 Víkendovka starší besídky
29.4.2018 Návštěva bratra kazatele Jana Hábla
8.5.2018 v 19:00 Návštěva bratra arcibiskupa Bernarda z Ofiriky 
11.-12.5.2018 Celocírkevní konference v Litomyšli

13.5.2018 Návštěva Václava Radoše z Havířova, vikáře pracujícího s utečenci
26.5.2018 Hobití přespávačka v Novém kostele
3.6.2018 návštěva Pardubických v Litomyšli
17.6.2018 Návštěva Litomyšlských v Chrudimi
24.6.2018 Návštěva bratra kazatele Zdeňka Vojtíška

Kázání z našich bohoslužeb můžete shlédnout ještě touto formou dotáčeného videa, kterou se pokoušíme dělat pravidelně těm, kteří nesledují celou bohoslužbu, ale chtějí slyšet jen kázání.  Nově je hotova sekce kázání i na sborovém webu. Další video je sice vánoční, ale stojí za poslechnutí...

Svitavští chystají English camp ve Vysokém Poli u Dětřichova v termínu 14.-21.7.2018. Přihlášky a informace jsou zde

Hobití tábor bude ve Vranicích 20.-26.8.2018

Ve stejném termínu, jako tábor Hobitů, je v Litomyšli soustředění pěveckého sboru Effatha.

Prosíme o modlitby!

 

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. 
Poradenská činnost pro veřejnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu vyznání lidem náboženským. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.
Ve službě se střídají zmíněné terapeutky s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu. Poradna Povídej, naslouchám! je otevřena vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin a případně podle nutnosti na základě dohovoru. Je možná i změna místa poskytování. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 
733 619 141 a nebo na adrese  poradna@novykostel.cz

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde