Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

V pondělí se Hobiti loučili s hobitkou Katkou. Při tom se vyfotili a jen si klikněte na fotku, ona se vám zvětší a ukáže pravou tvář našich dětí. Myšleno samozřejmě s humorem... Katce a Kláře přejeme Boží pomoc, jistou a dobrou mysl do všech maturitních zápasů. Samozřejmě i těm, kdo začínají zkouškové období. Mládeži v pátek (to jsou ty dvě další fotografie) vykládal David Beňa smysl zákona. Takový "Mojše Rabejnu" v bočním osvětlení, téměř s oroženou tváří. Večer v pátek se setkaly sestry u Vlaďky Mackové.

V úterý jsme byli na ekumenické biblické hodině. Pro přehled po Bibli je takový večer skvělou příležitostí. Za kostelem Pepa Sotona ostříhal růžičky (děkujeme) a uvnitř kostela proběhlo několik skupin architektů navíc k těm ohlášeným. Sezóna začíná. Ve staršovstvu jsme dlouze hledali možnosti využití domu Naděje, zatím žádná jasná. Myslete i na tuto službu, v současnosti potřebuje především nové pracovníky v České Třebové a ve Vysokém Mýtě. V Litomyšli půjde na mateřskou paní vedoucí.

Boštíkovi pozdravují. Mají za sebou další týden. Iveta se zotavuje z další dávky a stále věříme, že všechno může jít jinak, než jak to vypadá. Má před kontrolním vyšetřením, tak se modlíme. Můžete taky. Informace i možnost zapojení do modliteb najdete zde:  Tady se také můžete přihlásit do modlitebního řetězu. Pokud se chcete více zapojit, kontaktujte bratra Tomáše Rejmana, který pomoc koordinuje. Vytrváme v modlitbách. Těším se na Vás, Daniel.

OZNÁMENÍ  

22.4.2018 v 9:30 Bohoslužby v Litomyšli slouží litomyšlská mládež  (není besídka dětí), Daniel Kvasnička slouží v Černošicích
9:30 ve Svitavách, slouží Ondřej Macek

Pondělí 23.4.2018 v 17:00 setkání klubu Hobit a také setkání mužů v Novém kostele

Úterý 24.4.2018 v 19:00 biblická hodina v Novém kostele, ukončíme 10. kapitolu 1. dopisu do Korintu. Téma: "Svoboda a svědomí"

Čtvrtek 26.4.2018 v 17:30 Biblické studium v KC Fabrika, Svitavy, téma: Konec 3. kapitoly knihy Kazatel. A ve stejný čas chvíle k modlitbám v Novém kostele

Pátek 27.4.2018 v 17:00 Setkání mládeže
Od pátku 27. do neděle 29.4.2018 Víkendovka starší besídky

29.4.2018 v 9:30 Bohoslužby v Litomyšli slouží bratr kazatel Jan Hábl. 
9:00 Bohoslužby v Moravské Třebové, slouží Dobroslav Roušar

Do kalendáře - upravené termíny: 
8.5.2018 v 19:00 Návštěva bratra arcibiskupa Bernarda z Ofiriky 
11.-12.5.2018 Celocírkevní konference v Litomyšli

13.5.2018 Návštěva Václava Radoše z Havířova, vikáře pracujícího s utečenci
26.5.2018 Hobití přespávačka v Novém kostele
3.6.2018 návštěva Pardubických v Litomyšli
7.6.2018 přednáška ČKA v Novém kostele - novinářka Petra Procházková o Rusku
17.6.2018 Návštěva Litomyšlských v Chrudimi
24.6.2018 Návštěva bratra kazatele Zdeňka Vojtíška

Kázání z našich bohoslužeb můžete shlédnout ještě touto formou dotáčeného videa, kterou se pokoušíme dělat pravidelně těm, kteří nesledují celou bohoslužbu, ale chtějí slyšet jen kázání.  Nově je hotova sekce kázání i na sborovém webu. Další video je pozvánkou na konferenční shromáždění 11.5.2018 v 19:30 a na shromáždění Synodu Českobratrské církve evangelické 31.5.2018 v 18:30.

Svitavští chystají English camp ve Vysokém Poli u Dětřichova v termínu 14.-21.7.2018. Přihlášky a informace jsou zde

Hobití tábor bude ve Vranicích 20.-26.8.2018

Ve stejném termínu, jako tábor Hobitů, je v Litomyšli soustředění pěveckého sboru Effatha.

Prosíme o modlitby!

 

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. 
Poradenská činnost pro veřejnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu vyznání lidem náboženským. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.
Ve službě se střídají zmíněné terapeutky s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu. Poradna Povídej, naslouchám! je otevřena vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin a případně podle nutnosti na základě dohovoru. Je možná i změna místa poskytování. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 
733 619 141 a nebo na adrese  poradna@novykostel.cz

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde