Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
JOZUE A JEHO DŮM

 12. NEDĚLE PO SV. TROJICI   3.9.2017

JANOVO EVANGELIUM 3:1-16 A JOZUE 24:13-29 

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 3.9.2017

Máme po prázdninách! Vítejte z dovolených a cest. Vyprovázíme Johanku Beňovou do první třídy. Také děti z celého města a také ty, které přijedou do Litomyšle na studie. Tuto neděli už začínají dětské besídky postupně nabíhají i další pravidelné programy v týdnu. Muži a Hobiti se setkávají 11.9. poprvé. Zase budete dostávat tato oznámení a pokud chcete, aby je dostával někdo další, povzbuďte jej, aby si u nás přihlásil svou adresu. Záznamy našich shromáždění najdete na profilu Nového kostela na serveru YouTube. Texty na www.nabeton.info  Připravuje se revize našich webových stránek, abyste tam našli vše, co potřebujete.

3.9.2017     12. neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, slavíme Večeři Páně, káže Daniel Kvasnička na text Jozue 24:13-29, Jozue a jeho dům
14:30 Ekumenické bohoslužby v Budislavi
17:00 Díky za prázdniny a prosby za nový školní rok v kostele Nalezení sv. Kříže, po skončení zahradní slavnost s táborákem na katolické faře

Čtvrtek 7.9.2017 v 17:30 Skupinka nad Biblí ve Svitavách, KC Fabrika
a mimořádně namísto úterní biblické hodiny v 19:00 v Novém kostele v Litomyšli přednáška Doc. Jiřího Beneše z Husitské teologické fakulty UK na téma Desatero

10.9.2017    13. neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Kvasnička na text Jozue 2:1-7 Jak to bylo v Měsíční lhotě - v Jerichu. Po bohoslužbách prezentace Farní Charity v Litomyšli, které jsme dali roční podporu z našeho rozpočtu.
14:00 Alternativní bohoslužba na dvoře EA YMCA, (Litomyšlské dvorky) Zámecký pivovar v Litomyšli
15:00 Ustanovení Zbyška Lipuse za kazatele sboru ve Vysokém Mýtě

 
Jižní Súdán trpí hladomorem. Úplné znění vyhlášené sbírky najdete tady. Máme dobrou cestu pro pomoc přes br. kazatele Rosťu Staňka, který se spojil s Diakonií. Staršovstvo se rozhodlo, že budeme vybírat ve sboru až do díkůvzdání v neděli 15.10.2017. Aktuální stav sbírky na našem účtu byl na začátku srpna: 25 331 Kč. Zprávy z první dodávky potravin nám poslal bratr kazatel Rosťa Staněk. Děkujeme dárcům i těm, kteří se ještě přidají!

 

 

Plnou parou do radostí i starostí školního roku 2017/2018! Tradiční společná modlitba díků za prázdniny a prosba za školní rok, kterou vedou spolu duchovní křesťanských církví z Litomyšle spolu s věřícími a přáteli, bude v kostele Nalezení sv. Kříže na Zámeckém návrší v neděli 3.9.2017 v 17:00.  Prosby nevysíláme jen za svoje děti, ale za všechny studenty a žáky, kteří jdou do škol ve městě. Žehnáme jim i učitelům a myslíme na všechny spoluobčany.  Litomyšlští faráři a kazatelé

 

Nezapomeňte, chystá se opět víkend na chatě Jedlová, kde budeme spolu 15.-17.9.2017. Dnes poslední možnost k přihlášení! Více informací u sestry Jany Mackové

Oznamovaná konference ochranářské organizace A Rocha v Dobrém-Bystrém se ruší. Na pozemku byli na brigádě loni i naši pomocníci. V neděli 17.9.2017 v 105:00 se Na Krupárně otevírá nové jezírko, malou bohoslužbou Slova. Více informací u bratra Martina Jindry

 
Na sobotu 4.11.2017 chystáme manželské setkání - duchovní obnovu pro páry. Program povedou manželé Wormovi, se kterými se setkali a domluvili návštěvu v Litomyšli Jana a Andrej Kašičtí. Setkání doprovází kazatel sboru a katolický duchovní. Program je připravován ekumenicky

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám:
  

Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312.  
Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde