Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
MĚSÍČNÍ LHOTA

 13. NEDĚLE PO SV. TROJICI   10.9.2017

LUKÁŠOVO EVANGELIUM 1:1-4 a JOZUE 2 

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 10.9.2017

Nikdo z nás před týdnem netušil, že budeme mít v tomto týdnu ještě jedno shromáždění navíc. A to pohřební. Rozloučili jsme se s naším bratrem kazatelem Janem Uhlířem. V Litomyšli a okolí sloužil v letech 1976 - 1991. Celý týden byl věnován přípravám. Biblické studium pro tento týden přinesl docent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, Jiří Beneš. Výrazně a kvalifikovaně znejistil naše představy o Desateru. Tak jak je máme zakořeněny ve svých věroukách jako přikázání morálního kodexu. Zasel tím semínko do rozhovorů, které nutně musí následovat. Záznamy našich shromáždění najdete na profilu Nového kostela na serveru YouTube podle data. Texty kázání najdete na www.nabeton.info  Připravuje se revize našich webových stránek, abyste tam našli vše, co potřebujete.

10.9.2017    13. neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Kvasnička na text Jozue 2:1-7 Jak to bylo v Měsíční lhotě - v Jerichu. Po bohoslužbách prezentace Farní Charity v Litomyšli, které jsme dali roční podporu z našeho rozpočtu.
14:00 Alternativní bohoslužba na dvoře EA YMCA, (Litomyšlské dvorky) Zámecký pivovar v Litomyšli
15:00 Ustanovení Zbyška Lipuse za kazatele sboru ve Vysokém Mýtě

V pondělí 11.9.2017 v 17:00 mají svou první schůzku Hobiti. V Novém kostele budou také od 17:30 (čas může být upřesněn) muži 

V úterý 12.9.2017 v 19:00 bude první podzimní biblické studium. Téma: Všechny rozměry církve #17. Používáme k odpovědím Dopis do Efezu  6:1-9

V pátek 15.9.2017 v 17:00 Mládež

Pátek až neděle - Sborový pobyt na chatě Jedlová

17.9.2017    14. neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže bratr Tomáš Rejman

Sestra Lenka Paulusová připomíná: 
Na nástěnce jsou objednávky tiskovin na další rok. Jde i o Hesla JB - Denní čtení. Pokud si je objednáme do 20.9.2017, máme slevu. Neotálejte!

 
 

Kazatel evangelia Jan Uhlíř se narodil 22. července 1926 v rolnické rodině ve Vlkově u Veselí nad Lužnicí. Byl kazatelem v Karlových Varech, Písku, Táboře a v letech 1976 až 1991 působil v rozsáhlém diasporním litomyšlském sboru, který tehdy obsahoval téměř celý dnešní Pardubický kraj. Za jeho působení se rekonstruovalo několik zdejších modliteben.
Během seniorských let často sloužil kázáním ve svém bývalém sboru a jeho službě měla často ohlas zejména u mladých konvertitů, kteří v ní slyšeli jasné a jadrné evangelium. V posledních měsících těžké nemoci při něm obětavě stála jeho manželka a díky tomu mu bylo dáno odejít do nebeského domova pokojně a uprostřed své rodiny. Celý životopis najdete na www.novykostel.cz

Jižní Súdán trpí hladomorem. Úplné znění vyhlášené sbírky najdete tady. Máme dobrou cestu pro pomoc přes br. kazatele Rosťu Staňka, který se spojil s Diakonií. Staršovstvo se rozhodlo, že budeme vybírat ve sboru až do díkůvzdání v neděli 15.10.2017. Aktuální stav sbírky na našem účtu byl na začátku srpna: 25 331 Kč. Zprávy z první dodávky potravin nám poslal bratr kazatel Rosťa Staněk. Děkujeme dárcům i těm, kteří se ještě přidají!

 

Na chatě Jedlová, kde budeme spolu 15.-17.9.2017 bude hlavním tématem letošní reformační jubileum (1517-2017). Osobnost a dílo Martina Luthera. 

Oznamovaná konference ochranářské organizace A Rocha v Dobrém-Bystrém se ruší. Na pozemku byli na brigádě loni i naši pomocníci. V neděli 17.9.2017 v 105:00 se Na Krupárně otevírá nové jezírko, malou bohoslužbou Slova. Více informací u bratra Martina Jindry

 
 
Na sobotu 4.11.2017 chystáme manželské setkání - duchovní obnovu pro páry. Program povedou manželé Wormovi, se kterými se setkali a domluvili návštěvu v Litomyšli Jana a Andrej Kašičtí. Setkání doprovází kazatel sboru a katolický duchovní. Program je připravován ekumenicky

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.
Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. 
  Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312.  

Charitní pečovatelská služba shání pečovatelky! řidičský průkaz nutností! Pokud máte zájem, informujte se o podmínkách u paní Dagmar Štanclové, chps@lit.cz a na telefonu 605 207 941

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 074

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde