Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
NEDĚLNÍ POZDRAV

ZE 14. NEDĚLE PO SV. TROJICI   17.9.2017

 

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

POZDRAV A OZNÁMENÍ Z NEDĚLE 17.9.2017

Sbor dnes slavil neděli na dvou místech najednou. V Litomyšli kázal bratr Tomáš Rejman o přímluvné modlitbě podle Jakubova dopisu. A na Jedlové vedl programy bratr kazatel David Beňa. Neděli jsme prožili s Lutherovými písněmi. Čerpali jsme z jeho vyznání, které je v písních dobře vyjádřeno. Dobře se tak završily dvě předchozí lekce. V nich jsme se hovořili o jistotě spasení, o zpovědi a také o bohatství života v povolání, které nám Pán Bůh dává pro tento život. Zemitá, hluboce lidská svědectví Martina Luthera nás provázejí do dalšího týdne. Záznamy našich shromáždění najdete na profilu Nového kostela na serveru YouTube. Texty na www.nabeton.info  Připravuje se revize našich webových stránek, abyste tam našli vše, co potřebujete.

Pondělí 18.9.2017

Pondělí 18.9.2017 v 17:00 Hobiti a spolu s nimi jdou v Novém kostele muži, kteří mají svoji skupinku v kanceláři

Úterý 19.9.2017 v 19:00 hodin je ve sboru CČSH na Toulovcově náměstí ekumenická biblická hodina. Téma: Elíša

Do středy 20.9. si ještě můžete objednat tiskoviny (časopisy, Hesla s výkladem a pod.) u sestry Lenky Paulusové

Čtvrtek 21.9.2017 v 17:30 Skupinka nad Biblí ve Svitavách, KC Fabrika

Pátek 22.9.2017 v 17:00 je setkání mládeže v Novém kostele

24.9.2017    15. neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Kvasnička
na text Jozue 9 a 10. "Tvrdý chlebíček"

Po bohoslužbách se v kavárně poradí sestry o spolupráci při vedení sborové kuchyně.

9:30 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika, káže M. Táborský
Po bohoslužbách občerstvení - jednodušší oběd. Po obědě  proběhne krátká prezentace vzpomínek na english camp (EC) + postřehy účastníků. Poté diskuze k EC, uvítáme nápady co zlepšit, pokud byste chtěli něco nabídnout. Dále budeme rádi za podněty pro to, jak můžeme být jako společenství CB Svitavy - užiteční městu, lidem kolem nás. Tento rok jsme se účastnili při dětském dni, podpořili jsme Royal rangers - práce s dětmi, podpořili jsme English camp.  
Pokud počítáte s obědem, dejte vědět na jakub.mara@tiscali.cz. Nejpozději do pátku 22.9.

Podpora sboru pro projekt, který vyberete na rok 2018
Milí přátelé víte, že jsme rozhodli podpořit ročně částkou 20 000 Kč po 3 roky (2016 – 2018) práci Naděje v Litomyšli a práci Daniela Féra v Dětské misii. Na rok 2017 získal podporu 20 000 Kč projekt Domácí hospicové páče na Litomyšlsku. Zprávu z litomyšlské Naděje i Farní charity Litomyšl jste slyšeli. Je čas připravovat naše společné rozhodnutí, jaký aktuální projekt bychom rádi podpořili pro rok 2018. Uzávěrka je 28.9.2017. První dva projekty, které můžete prostudovat, najdete na www.novykostel.cz/dary po přihlášení do členské sekce našeho webu zde. Hlasovat o nich a o těch, které ještě přijdou, budeme na podzim tohoto roku.
Jižní Súdán trpí hladomorem. Úplné znění vyhlášené sbírky najdete tady. Máme dobrou cestu pro pomoc přes br. kazatele Rosťu Staňka, který se spojil s Diakonií. Staršovstvo se rozhodlo, že budeme vybírat ve sboru až do díkůvzdání v neděli 15.10.2017. Aktuální stav sbírky na našem účtu byl v polovičce září: 33 451 Kč. Zprávy z první dodávky potravin nám poslal bratr kazatel Rosťa Staněk. Děkujeme dárcům i těm, kteří se ještě přidají!

 
 
Na sobotu 4.11.2017 chystáme manželské setkání - duchovní obnovu pro páry. Program povedou manželé Wormovi, se kterými se setkali a domluvili návštěvu v Litomyšli Jana a Andrej Kašičtí. Setkání doprovází kazatel sboru a katolický duchovní. Program je připravován ekumenicky

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Charitní pečovatelská služba shání pečovatelky! řidičský průkaz nutností! Pokud máte zájem, informujte se o podmínkách u paní Dagmar Štanclové, chps@lit.cz a na telefonu 605 207 941

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 
Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.

facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde