Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
JOZUE A GIBEJŠTÍ

15. NEDĚLE PO SV. TROJICI 24.9.2017
JOZUE 9
EVANGELIUM MARKOVO 7:14-23 a 1. DOPIS PETRŮV 2:1-10

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 24.9.2017

Týden trochu propršel, ale byl krásný. Pán Bůh se smiloval a byl nám blízko. Každému jinak a jiným způsobem. Proto se sluší mu děkovat. Za každou chvíli v Jeho blízkosti. To nás drželo, když jsme doprovázeli Zbyňka Bartoše na operaci oka, když jsme se dozvěděli o vážné nemoci Dana Luptona... A také ve chvíli, když jsme se dozvěděli o narození dcerky v manželství Tomáše Marka. Páteční den jsme společně s bratrem kazatelem Petrem Grulichem proběhali po Litomyšli, protože Rada Církve bratrské velice stojí o to, aby mohla v květnu 2018 pořádat konferenci zástupců sborů právě u nás. Zůstaňte tedy s námi v modlitbách a očekávání na Boží pomoc. Záznamy našich shromáždění najdete na profilu Nového kostela na serveru YouTube. Texty na www.nabeton.info  Připravuje se revize našich webových stránek, abyste tam našli vše, co potřebujete.

24.9.2017    15. neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže Daniel Kvasnička
na text Jozue 9 a 10. "Tvrdý chlebíček" 
Po bohoslužbách se v kavárně poradí sestry o spolupráci při vedení sborové kuchyně

9:30 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika, káže M. Táborský
Po bohoslužbách občerstvení - jednodušší oběd. Po obědě  proběhne krátká prezentace vzpomínek na english camp (EC) + postřehy účastníků 

Pondělí 25.9.2017  v 17:00 Hobiti a spolu s nimi jdou v Novém kostele muži, kteří mají svoji skupinku v kanceláři

Kazatel Daniel je od pondělka do středy spolu s bratrem kazatelem Davidem Beňou na Milovech, kde je konference kazatelů, respektive kazatelských párů. Úterní biblické studium se tedy o týden odkládá. Pokud bude zájem, mohou se v kostele sejít bratři a sestry k modlitbám. 

Pátek 29.9. až neděle 1.10.2017 je mládež v Havlíčkově Brodu, kde mají svůj podzimní sjezd na BrodFestu. Pátek a sobotu je tam kazatel s nimi

1.10.2017    16. neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, slavíme Večeři Pánovu a káže Daniel Kvasnička na text 1. Samuelova 10:17nn a 2. Samuelovy 21:1-16. "Život za život" 

Do kalendáře:
4.10.2017 v 10:00 Setkání seniorů v Naději ve Vysokém Mýtě, doprava bude zajištěna
8.10.2017 nás prosí Chrudimští o zajištění služby v Proseči, kde se drží nedělní shromáždění
12.-13.2017 Kurz pro učitele nedělních škol a kazatele s Bernhardem Rothenem v Litomyšli
15.10.2017 Sborový den a díkůvzdání spolu s Chrudimskými, ukončení sbírky na Jižní Súdán
18.10.2017 Ekumenické shromáždění ve Svitavách k výročí reformace
31.10.2017 Ekumenické shromáždění v Novém kostele k výročí reformace, káže D. Beňa
4.11.2017 Duchovní obnova manželských párů v Novém kostele
8.11.2017 Litomyšlské fórum na Zámeckém návrší
12.11.2017 Křestní neděle dětí v Novém kostele
3.12.2017 První neděle adventní
10.12.2017 Koncert Hobitů pro širokou veřejnost

Podpora sboru pro projekt, který vyberete na rok 2018 - Poslední výzva!
Milí přátelé víte, že jsme rozhodli podpořit ročně částkou 20 000 Kč po 3 roky (2016 – 2018) práci Naděje v Litomyšli a práci Daniela Féra v Dětské misii. Na rok 2017 získal podporu 20 000 Kč projekt Domácí hospicové páče na Litomyšlsku. Zprávu z litomyšlské Naděje i Farní charity Litomyšl jste slyšeli. Je čas připravovat naše společné rozhodnutí, jaký aktuální projekt bychom rádi podpořili pro rok 2018. Uzávěrka je 28.9.2017. První dva projekty, které můžete prostudovat, najdete na www.novykostel.cz/dary po přihlášení do členské sekce našeho webu zde. Hlasovat o nich a o těch, které ještě přijdou, budeme na podzim tohoto roku.
Jižní Súdán trpí hladomorem. Úplné znění vyhlášené sbírky najdete tady. Máme dobrou cestu pro pomoc přes br. kazatele Rosťu Staňka, který se spojil s Diakonií. Staršovstvo se rozhodlo, že budeme vybírat ve sboru až do díkůvzdání v neděli 15.10.2017. Aktuální stav sbírky na našem účtu byl v polovičce září: 33 451 Kč. Zprávy z první dodávky potravin nám poslal bratr kazatel Rosťa Staněk. Děkujeme dárcům i těm, kteří se ještě přidají!

 
 
Na sobotu 4.11.2017 chystáme manželské setkání - duchovní obnovu pro páry. Program povedou manželé Wormovi, se kterými se setkali a domluvili návštěvu v Litomyšli Jana a Andrej Kašičtí. Setkání doprovází kazatel sboru a katolický duchovní. Program je připravován ekumenicky

Zajímavosti: Pro mládež a zájemce jsou tu slíbené grafy vzájemné provázanosti biblických textů. Podívejte se!   |   Židé mají Nový rok, který končí osmičkou. Mají také velmi silný příběh, o kterém se můžete dočíst zde.  |   V Praze u sv. Salvátora (ČCE) je nový farář, bývalý benešovský kazatel Tomáš Trusina. Tady je jedno jeho kázání, které stojí za přečtení.  |  Bratři a sestry z Církve Adventistů sedmého dne ordinovali bratra kazatele Čestmíra Šťovíčka ke službě v sobotu 23.9.2017 v Novém kostele. Pozdrav, který mi svěřili představitelé církve, je i pro Vás.   |   V modlitbách zůstáváme v ekuméně za bratra kazatele Samuele Vaňka (kazatel téže církve z České Třebové), který je vážně nemocen. Také bratr Daniel Lupton napsal, že lékaři objevili velmi rannou fázi vážné nemoci a nastupuje chemoterapii. Podepřete jej v modlitbách!

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Charitní pečovatelská služba shání pečovatelky! řidičský průkaz nutností! Pokud máte zájem, informujte se o podmínkách u paní Dagmar Štanclové, chps@lit.cz a na telefonu 605 207 941

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde