Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
BŮH JE VĚRNÝ!

16. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1.10.2017
JOZUE 10:1-15 a 2.SAMUELOVA 21:1-14
EVANGELIUM LUKÁŠOVO 16:10-15 
2. DOPIS TIMOTEOVI 2:11-13

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 1.10.2017

Týden na cestách, tak by se dal pro kazatele nazvat tento týden. Každopádně alespoň ve čtvrtek jsem byl v Litomyšli a v pátek šla do tisku kniha, kterou v Novém kostele vydáváme jako první počin: Představ si! (autoři Bernhard Rothen a David Beňa). Vzniká tak kniha, kterou bych chtěl používat jako podklad rozhovorů. Dovedu si představit, že podle této knihy povedu děti, které požádaly o křest: Anežku Kličkovou, Elu Jetmarovou, kterým svěříme křest už 12.11.2017. Do výčtu pokřtěných budou patřit ještě maličcí Boris Jetmar a Ema Hájková. Pro křest na vlastní vyznání, už ne rodičovské, se připravuje Šimon Rousek. A tak je povedu, aby věřili tomu, co jim při křtu Pán Bůh dal a byli pro ten Boží čin milosti a pro víru, která se toho dovolává, navěky spaseni.
Taky bych na přelomu listopadu a prosince rád uspořádal čtyři večeře ve čtyřech týdnech a na ně pozval ty, kdo se chtějí orientovat v křesťanské víře. Představ si! - tak se budou jmenovat čtyři debaty u večeře na faře. Samozřejmě myslím na lidi nenáboženské, nevyznávající, nekřesťanské či jak se pojmenují. Naposled ještě opakuji: Záznamy našich shromáždění najdete na profilu Nového kostela na serveru YouTube. Texty na www.nabeton.info  Připravuje se revize našich webových stránek, abyste tam našli vše, co potřebujete. Váš kazatel Daniel

1.10.2017    16. neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, slavíme Večeři Pánovu a káže Daniel Kvasnička
na text Jozue 10. "Život za život aneb Bůh je věrný!" 
14:30 Ekumenické bohoslužby v Budislavi

Pondělí 2.10.2017 nebudou Hobiti v Novém kostele, ale jdou do domu Naděje. Sraz v 17:00 hodin na místě. V Novém kostele jsou muži, kteří mají svoji skupinku v kanceláři

Úterý 3.10.2017 v 19:00 bude biblické studium. Téma: Všechny rozměry církve #18. Používáme k odpovědím Dopis do Efezu  6:10 a následující verše

Středa 4.10.2017 v 10:00 Setkání seniorů v Naději ve Vysokém Mýtě, dopravu domluvíme v neděli

Čtvrtek 5.10.2017 v 17:30 Setkání nad Biblí ve Svitavách KC Fabrika

Pátek 6.10.2017 v 17:00 bude v Novém kostele mládež

8.10.2017    17. neděle po sv. Trojici
9:30 Bohoslužby v Litomyšli, káže bratr Dobroslav Roušar
9:00 Bohoslužby v Proseči, káže Daniel Kvasnička

Do kalendáře:
12.-13.2017 Kurz pro učitele nedělních škol a kazatele s Bernhardem Rothenem v Litomyšli
15.10.2017 Sborový den a díkůvzdání spolu s Chrudimskými, ukončení sbírky na Jižní Súdán
18.10.2017 Ekumenické shromáždění ve Svitavách k výročí reformace
31.10.2017 Ekumenické shromáždění v Novém kostele k výročí reformace, káže D. Beňa
4.11.2017 Duchovní obnova manželských párů v Novém kostele
8.11.2017 Litomyšlské fórum na Zámeckém návrší
12.11.2017 Křestní neděle dětí v Novém kostele
3.12.2017 První neděle adventní
10.12.2017 Koncert Hobitů pro širokou veřejnost

Podpora sboru pro projekt, který vyberete na rok 2018
Jak víte, tradičně podporujeme aktivity vně našeho sboru. A jak jsme si odhlasovali: vybíráme projekty na roční a tříletou podporu proto, abychom dopřáli pestrost a rozmanitost podporovaných projektů a abychom podepřeli aktivitu členů, kteří mohou přinést různé projekty a být jim garanty. Tak jsme rozhodli podpořit ročně částkou 20 000 Kč po 3 roky (2016 – 2018) práci Naděje v Litomyšli a práci Daniela Féra v Dětské misii. Na rok 2017 získal podporu 20 000 Kč projekt Domácí hospicové péče na Litomyšlsku. Všechny doručené projekty pro jednorázovou podporu 20 000 Kč roku 2018 si můžete prostudovat na nástěnce a nebo na www.novykostel.cz/dary po přihlášení do členské sekce našeho webu zde. Hlasovat o nich budeme ještě na podzim tohoto roku.
Jižní Súdán trpí hladomorem. Úplné znění vyhlášené sbírky najdete tady. Máme dobrou cestu pro pomoc přes br. kazatele Rosťu Staňka, který se spojil s Diakonií. Staršovstvo se rozhodlo, že budeme vybírat ve sboru až do díkůvzdání v neděli 15.10.2017. Aktuální stav sbírky na našem účtu byl v polovičce září: 33 451 Kč. Zprávy z první dodávky potravin nám poslal bratr kazatel Rosťa Staněk. Děkujeme dárcům i těm, kteří se ještě přidají!

ETS připravuje dvoudenní kurz katechetiky, který se 12. a 13. října bude konat v EŠC v Litomyšli, pod vedením bratra faráře Bernharda Rohena (CH, Ev.-ref. Kirche). Kurz bude simultánně překládán. Bratr Rothen bude v Litomyšli přednášet už podruhé, v roce 2015 mluvil o "jasnosti Písma".
 
 
Na sobotu 4.11.2017 chystáme manželské setkání - duchovní obnovu pro páry. Program povedou manželé Wormovi, se kterými se setkali a domluvili návštěvu v Litomyšli Jana a Andrej Kašičtí. Setkání doprovází kazatel sboru a katolický duchovní. Program je připravován ekumenicky

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Charitní pečovatelská služba shání pečovatelky! řidičský průkaz nutností! Pokud máte zájem, informujte se o podmínkách u paní Dagmar Štanclové, chps@lit.cz a na telefonu 605 207 941

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde