Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
BŮH JE NAŠE ZÁŠTITA

17. NEDĚLE PO SV. TROJICI 

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI
OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 8.10.2017

Tak zase nějaké novinky: V úterý odpoledne jednalo staršovstvo v Litomyšli a upřesnilo některé termíny: Hlasování o finanční podpoře navrhovaných projektů proběhne v neděli 22. 10. 2017 v rámci kavárny. Hlasování o důvěře pro Janu Mackovou, Matyáše Hájka a Daniela Kvasničku proběhne v neděli 12. 11. 2017. Hlasování povedou Ladislav Beňa a Andrej Kašický. Od 11. 10. 2017 budou pokračovat truhlářské práce na recepci. Pracovat se bude i na únikovém zámku v klubovně. Jana Macková a Daniel Kvasnička navštíví 10. 10. 2017 starostu Litomyšle za účelem dojednání podmínek konání pohřbů v Novém kostele. Děkujeme bratřím Mackovi a Beňovi, že se dobrovolnicky podílejí na této práci. Potřebujeme však najít formu spolupráce s městem a pohřební službou tak, abychom mohli i nadále modlitebnu poskytovat k velice užitečné službě lidem.

Podotýkám, že myslíme na naše seniory a nemocné. S těmi, co mohli, jsme byli společně v domě Naděje ve Vysokém Mýtě. A jako vždy opakuji: Záznamy našich shromáždění najdete na profilu Nového kostela na serveru YouTube. Texty na www.nabeton.info  Připravuje se revize našich webových stránek, abyste tam našli vše, co potřebujete. Váš kazatel Daniel

 

Nedělní kázání z Knihy Jozue, která jste slyšeli a nebo neslyšeli od začátku září, jsou ke stažení na webu www.nabeton.info

Obrázek je z brány litomyšlského zámku. 

Připravují se připomínky 500. výročí reformace ve Svitavách - viz plakátek - a také v Litomyšli. V neděli 22.10. 2017 odpoledne přednáší bratr kazatel David Beňa v Českobratrské církvi evangelické o Martinu Lutherovi. Ekumenické shromáždění v úterý 31.10.2017 v 18:30 s kázáním bratra kazatele Davida Beni bude mít také Večeři Páně, kterou budeme společně slavit s křesťany litomyšlských církví.
Ke společnému shromáždění zveme také bratra faráře Františka Beneše, který se 8.10.2017 loučil se svou farností v Litomyšli a působí nadále ve Sloupnici. Poděkujeme mu za otevřenou spolupráci.

Na reformační téma píše také týdně kazatel sboru blogy do Respektu

Do kalendáře:
18.10.2017 Ekumenické shromáždění ve Svitavách k výročí reformace
22.10.2017 Hlasování o finanční podpoře projektu na rok 2018
31.10.2017 Ekumenické shromáždění v Novém kostele k výročí reformace, káže D. Beňa
4.11.2017 Duchovní obnova manželských párů v Novém kostele
8.11.2017 Litomyšlské fórum na Zámeckém návrší
12.11.2017 Křestní neděle dětí v Novém kostele, hlasování o důvěře kazateli a dvěma starším
3.12.2017 První neděle adventní
10.12.2017 Koncert Hobitů pro širokou veřejnost

Podpora sboru pro projekt, který vyberete na rok 2018
Jak víte, tradičně podporujeme aktivity vně našeho sboru. A jak jsme si odhlasovali: vybíráme projekty na roční a tříletou podporu proto, abychom dopřáli pestrost a rozmanitost podporovaných projektů a abychom podepřeli aktivitu členů, kteří mohou přinést různé projekty a být jim garanty. Tak jsme rozhodli podpořit ročně částkou 20 000 Kč po 3 roky (2016 – 2018) práci Naděje v Litomyšli a práci Daniela Féra v Dětské misii. Na rok 2017 získal podporu 20 000 Kč projekt Domácí hospicové péče na Litomyšlsku. Všechny doručené projekty pro jednorázovou podporu 20 000 Kč roku 2018 si můžete prostudovat na nástěnce a nebo na www.novykostel.cz/dary po přihlášení do členské sekce našeho webu zde. Hlasovat o nich budeme ještě na podzim tohoto roku.
Jižní Súdán trpí hladomorem. Úplné znění vyhlášené sbírky najdete tady. Máme dobrou cestu pro pomoc přes br. kazatele Rosťu Staňka, který se spojil s Diakonií. Staršovstvo se rozhodlo, že budeme vybírat ve sboru až do díkůvzdání v neděli 15.10.2017. Aktuální stav sbírky na našem účtu byl v polovičce září: 33 451 Kč. Zprávy z první dodávky potravin nám poslal bratr kazatel Rosťa Staněk. Děkujeme dárcům i těm, kteří se ještě přidají!

 
Na sobotu 4.11.2017 chystáme manželské setkání - duchovní obnovu pro páry. Program povedou manželé Wormovi, se kterými se setkali a domluvili návštěvu v Litomyšli Jana a Andrej Kašičtí. Setkání doprovází kazatel sboru a katolický duchovní. Program je připravován ekumenicky

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Aktuálně: Sháníme pro klienty z Čisté 2x postel jedn. lůžka. Dále dveře vnitřní 90cm - pravé, staré nářadí - lopata, krumpáč apod... Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Charitní pečovatelská služba shání pečovatelky! Řidičský průkaz nutností! Pokud máte zájem, informujte se o podmínkách u paní Dagmar Štanclové, chps@lit.cz a na telefonu 605 207 941

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde