Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

MÉ VLASTNÍ SRDCE

19. NEDĚLE PO SV. TROJICI 
KÁZÁNÍ Z OZEÁŠE 11:1-11, ČTE SE 1. KORINTSKÝM 10:1-13 MARKOVO EVANGELIUM 15:33-37

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI
OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 22.10.2017

V Novém kostele zpívali zpěváci z KOSu, potěšení poslouchat, už i proto, že zpívají písničky z prostředí amerických evangelikálních kostelů. Krása, však se podívejte dole na videu.
Dnes při bohoslužbách budeme vybírat projekt, který podpoříme 20 000,- Kč z našeho rozpočtu. Před dvěma lety, abychom zavedli do peněz z rozpočtu sboru nějaký řád, jsme společně rozhodli, že budeme používat grantový systém. Nerozdělujeme jen tak, když někdo nějak přijde. Děláme rozpočet a v něm vidíme, že je křesťanské dávat poměrnou částku mimo náš sbor. Grantové směrnice jsou rozumné a dobré, letos tedy pošleme další jednorázový dar. Dobře vyberte! Projekt nevybírají jenom členové, ale také naši přátelé, kteří se spolu s námi podílejí na růstu sborového rozpočtu. Více níže!
Uzavřeli jsme sbírku na hladovějící v Súdánu. Vybralo se 48 000,- Kč a peníze byly odeslány. Částku neuvádíme proto, abychom se chlubili. Všem, kteří dali, patří dík a nanejvýš našemu Pánu, který nám dal peníze k hospodaření.

K oznámení patří také dopis z Rady Církve bratrské, který najdete pod oznámením jako přílohu ke stažení. Záznamy našich shromáždění najdete na profilu Nového kostela na serveru YouTube. Texty na www.nabeton.info  Běží revize našich webových stránek,  Váš kazatel Daniel

22.10.2017 Nedělní bohoslužby v Litomyšli v 9:30, káže bratr kazatel David Beňa o Boží rodičovské péči, o lidském dětinském nevděku a o Božím vlastním srdci.
9:30 bohoslužby ve Svitavách s Večeří Páně, káže Daniel Kvasnička
Odpoledne ve 14:00 přednáší v ČCE bratr kazatel David Beňa o Martinovi Lutherovi

23.10.2017 Pondělí v 17:00 Hobit v Novém kostele. Ve stejném čase také setkání mužů

24.10.2017 Úterý naposled v 19:00 v Novém kostele úvod do dopisu apoštola Pavla do Korintu (naše nové téma pro biblické studium o tom, co se rozumí pod pojmem Křesťanský sbor, či místní církev)

25.10.2017 Středa v 16:30 jedná v novém kostele celosborové staršovstvo

26.10.2017 Čtvrtek v 17:30 chvíle k modlitbám v Novém kostele a 17:30 Skupinka nad Biblí ve Svitavách KC Fabrika

27.10.2017 Pátek v 17.00 setkání mládeže v Novém kostele

29.10.2017 Nedělní bohoslužby v Litomyšli v 9:30, káže bratr Tomáš Rejman na texty Janova evangelia 4 a 7:37-38 - Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra... S pracovním názvem: Pramen živé vody aneb cesta tam a zase zpátky - Ad Fontes
9:00 Nedělní bohoslužby v ČCE v Moravské Třebové, káže Daniel Kvasnička

Pozor, změna času! Budeme spát o hodinu déle!

 

Ekumenické shromáždění v úterý 31.10.2017 v 18:30 s kázáním bratra kazatele Davida Beni bude mít také Večeři Páně, kterou budeme společně slavit s křesťany litomyšlských církví.
Ke společnému shromáždění bychom rádi pozvali také bratra faráře Františka Beneše, leží ovšem v litomyšlské nemocnici ve velmi vážném stavu a pravděpodobně se s jeho přítomností nedá počítat. Prosíme o modlitby!

Na reformační téma píše také týdně kazatel sboru blogy do Respektu

Do kalendáře:
31.10.2017 Ekumenické shromáždění v Novém kostele k výročí reformace, káže D. Beňa
4.11.2017 Duchovní obnova manželských párů v Novém kostele
5.11.2017 Hlasování o důvěře kazateli a dvěma starším (Celosborové staršovstvo změnilo termín po diskusi. Děkujeme za připomínky.)
2.11.2017 Přednáška Davida Beni ve Svitavské knihovně (KC Fabrika) Bible a Korán
8.11.2017 Litomyšlské fórum na Zámeckém návrší
12.11.2017 Křestní neděle dětí v Novém kostele
3.12.2017 První neděle adventní
10.12.2017 Koncert Hobitů pro širokou veřejnost

Podpora sboru pro projekt, který vyberete na rok 2018
Jak víte, tradičně podporujeme aktivity vně našeho sboru. A jak jsme si odhlasovali: vybíráme projekty na roční a tříletou podporu proto, abychom dopřáli pestrost a rozmanitost podporovaných projektů a abychom podepřeli aktivitu členů, kteří mohou přinést různé projekty a být jim garanty. Tak jsme rozhodli podpořit ročně částkou 20 000 Kč po 3 roky (2016 – 2018) práci Naděje v Litomyšli a práci Daniela Féra v Dětské misii. Na rok 2017 získal podporu 20 000 Kč projekt Domácí hospicové péče na Litomyšlsku. Všechny doručené projekty pro jednorázovou podporu 20 000 Kč roku 2018 si můžete prostudovat na nástěnce a nebo na www.novykostel.cz/dary po přihlášení do členské sekce našeho webu zde

 
Na nástěnce je tabulka, na kterou se můžete napsat, pokud máte zájem být s námi na manželském setkání 4.11.2017.  Duchovní obnovu pro páry chystáme jako poslední dva roky, tedy už potřetí. Program povedou manželé Wormovi, se kterými se setkali a domluvili návštěvu v Litomyšli Jana a Andrej Kašičtí. Setkání doprovází kazatel sboru a katolický duchovní. Program je připravován ekumenicky. Otázky a odpovědi k takovým a podobným akcím jsou na webu kazatele. 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Aktuálně: Sháníme pro klienty z Čisté 2x postel jedn. lůžka. Dále dveře vnitřní 90cm - pravé, staré nářadí - lopata, krumpáč apod... Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Charitní pečovatelská služba shání pečovatelky! Řidičský průkaz nutností! Pokud máte zájem, informujte se o podmínkách u paní Dagmar Štanclové, chps@lit.cz a na telefonu 605 207 941

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde