Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

PRAMEN VODY ŽIVÉ

20. NEDĚLE PO SV. TROJICI 
KÁZÁNÍ Z JANOVA EVANGELIA 4 a 7:37-38

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI
OZNÁMENÍ NA NEDĚLI 29.10.2017

V minulém nás zasáhla nejsilněji událost mimo náš sbor. Na věčnost odešel bratr farář František Beneš. Rozloučení je v kapitulním kostele Povýšení sv. Kříže v úterý 31.10. ve 14:30 a zádušní mše se přenáší na obrazovku také na parkovišti směrem ke klášterním zahradám. 
Minulou neděli jste si vybrali téma podpory z našeho rozpočtu v roce 2018. Podle výsledku podpoříme 20 000,- Kč Projekt zdravá mládež, (25 hlasů) Další témata měla tuto podporu Lékaři bez hranic 21 hlasů, Podpora kempu pro dětský domov 20 hlasů, Paměť národa 5 hlasů. Staršovstvo děkuje za spolupráci při rozhodování.
Připomínáme, že záznamy našich shromáždění najdete na profilu Nového kostela na serveru YouTube. Texty na www.nabeton.info  Běží revize našich webových stránek, Váš kazatel Daniel

29.10.2017 Nedělní bohoslužby v Litomyšli v 9:30, káže káže bratr Tomáš Rejman na texty Janova evangelia 4 a 7:37-38 - Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra...
9:00 Nedělní bohoslužby v ČCE v Moravské Třebové, káže Daniel Kvasnička

30.10.2017 Pondělí v 17:00 Hobit v Novém kostele. Ve stejném čase také setkání mužů

31.10.2017 Úterý v 18:30 Ekumenické bohoslužby na den reformace (500 let) v Novém kostele s Večeří Páně 

2.11.2017 Čtvrtek v 17:30 chvíle k modlitbám v Novém kostele a 17:00 Bible a Korán, Srovnávací přednáška Davida Beni v KC Fabrika, ve Svitavách

3.11.2017 Pátek v 17.00 setkání mládeže v Novém kostele

4.11.2017 Sobota - Setkání manželských párů v Novém kostele, 8:30 - 16:00

5.11.2017 Nedělní bohoslužby v Litomyšli v 9:30, Slavíme Večeři Páně, káže Jan Regner, případně Daniel Kvasnička, po bohoslužbě hlasování o důvěře kazateli a dvěma starším

 

Ekumenické shromáždění v úterý 31.10.2017 v 18:30 s kázáním bratra kazatele Davida Beni bude mít také Večeři Páně, kterou budeme společně slavit s křesťany litomyšlských církví.

Labuť je vedle Lutherovy růže obrazovou zkratkou Martina Luthera. Říkal: Husu si upekli (M.J.Hus) a labuť "létá vysoko" a nebo "zpívá lépe". Proto je na obrázku také silueta labutě.
Na reformační téma píše také týdně kazatel sboru blogy do Respektu

Bible a Korán, Svitavy, KC Fabrika v 17:00 hodin. Zrcadlení a kontrasty aneb jak se nám jeví Korán ve světle Bible a Bible ve světle Koránu. Přednáška kazatele evangelia a pedagoga Davida Beni. Formální a obsahové srovnání obou Písem na jednom textovém příkladu. Jaké jsou vzájemné shody i rozdíly a co je díky nim osobitého na biblické literatuře a víře a západní mentalitě.

Přijďte si rozšířit povědomí o světě, o kterém se mnoho mluví a málo ví. 

Do kalendáře:
5.11.2017 Hlasování o důvěře kazateli a dvěma starším (Celosborové staršovstvo změnilo termín po diskusi. Děkujeme za připomínky.)
2.11.2017 Přednáška Davida Beni ve Svitavské knihovně (KC Fabrika) Bible a Korán
8.11.2017 Litomyšlské fórum na Zámeckém návrší
12.11.2017 Křestní neděle dětí v Novém kostele
3.12.2017 První neděle adventní
10.12.2017 Koncert Hobitů pro širokou veřejnost

 
Na nástěnce je tabulka, na kterou se můžete napsat, pokud máte zájem být s námi na manželském setkání 4.11.2017. Duchovní obnovu pro páry chystáme jako poslední dva roky, tedy už potřetí. Program povedou manželé Wormovi, se kterými se setkali a domluvili návštěvu v Litomyšli Jana a Andrej Kašičtí. Setkání doprovází kazatel sboru a katolický duchovní. Program je připravován ekumenicky. Otázky a odpovědi k takovým a podobným akcím jsou na webu kazatele.

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Aktuálně: Sháníme pro klienty z Čisté 2x postel jedn. lůžka. Dále dveře vnitřní 90cm - pravé, staré nářadí - lopata, krumpáč apod... Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Charitní pečovatelská služba shání pečovatelky! Řidičský průkaz nutností! Pokud máte zájem, informujte se o podmínkách u paní Dagmar Štanclové, chps@lit.cz a na telefonu 605 207 941

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde