Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
OZNÁMENÍ NA 21. NEDĚLI PO SV. TROJICI 5.11.2017

Rozloučili jsme se s pastýřem římskokatolické farnosti a naším bratrem v Kristu podporujícím společné vnímání odpovědnosti křesťanů za město, s bratrem Františkem Benešem. Rádi jsme jej vyprovodili až ke hrobu v úterý 31.10.2017. Tentýž den jsme slavili Večeři Pánovu s bratřími a sestrami z ekumény. Kázal na Den reformace bratr kazatel David Beňa. Ve čtvrtek byl znamenitý program pro Knihovnu ve Svitavách, srovnávací přednáška Bible a Koránu, kterou měl bratr kazatel David Beňa. V sobotu jsme měli den pro manželskou obnovu. Manželský bar lásky nám otevřeli manželé Wormovi. Záznam bude časem na YouTube. Plný týden, za který Pánu a Spasiteli našemu buď dík a chvála!
Připomínáme, že záznamy našich shromáždění najdete na profilu Nového kostela na serveru YouTube. Texty na www.nabeton.info  Běží revize našich webových stránek, Váš kazatel Daniel

5.11.2017 Nedělní bohoslužby v Litomyšli v 9:30, Slavíme Večeři Páně, káže Daniel Kvasnička na text Matoušova evangelia 23:1-12, po bohoslužbě hlasování o důvěře kazateli a dvěma starším
14:30 Ekumenické bohoslužby v Budislavi, káže Daniel Kvasnička

6.11.2017 Pondělí v 17:00 Hobit v Novém kostele. Ve stejném čase také setkání mužů

7.11.2017 Úterý v 18:00 Biblické studium o křesťanském sboru, místní církvi podle 1. dopisu do Korintu 1:4-9

8.11.2017 Středa v 18:00 na Zámeckém návrší: Litomyšlské fórum, které spolupořádáme

9.11.2017 Čtvrtek 17:30 Svitavy skupinka nad Biblí v KC Fabrika a chvíle k modlitbám v Novém kostele 

10.11.2017 Pátek v 17.00 setkání mládeže v Novém kostele podle knihy "Představ si!"

12.11.2017 Nedělní bohoslužby v Litomyšli v 9:30, křestní neděle pro naše čtyři děti, káže  Daniel Kvasnička

 

Do kalendáře:
3.12.2017 1. neděle adventní, prosba za požehnání Janě Mackové do nového působiště. Odpoledne společné zapálení první svíce v kostele Nalezení sv. Kříže ve 13:00 a rozsvícení stromečku před kostelem v 17:00
10.12.2017 Koncert Hobitů pro širokou veřejnost (dopoledne D. Kvasnička káže v Letovicích)
17.12.2017 3. neděle adventní, káže David Beňa a odpoledne Unsere Gruppe  na Návrší
24.12.2017 4. neděle adventní v 9:30 - Rodinná bohoslužba s dětmi
25.12.2017
1. svátek vánoční v 9:30 s Večeří Páně
31.12.2017 Poslední den v roce v 9:30 s Večeří Páně

Českobratrská církev evangelická otevírá bezbariérový přístup do sborového domu 19.11.2017. Více zde.  |    Modlíme se za Dana Luptona a jeho zdraví. Více zde.   |  Pravidelně v listopadu jsou v České Třebové středy v muzeu od 17:00 do 18:30 na historická témata. Více zde.   |   Více reformačních karikatur najdete zde.   |   Luther není lotr. Víte, že ta dvě slova někteří spojují? Více zde.  | Laskavý rozhovor s MUDr. Radkinem Honzákem zde.  |

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Aktuálně: Sháníme pro klienty z Čisté 2x postel jedn. lůžka. Dále dveře vnitřní 90cm - pravé, staré nářadí - lopata, krumpáč apod... Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Charitní pečovatelská služba shání pečovatelky! Řidičský průkaz nutností! Pokud máte zájem, informujte se o podmínkách u paní Dagmar Štanclové, chps@lit.cz a na telefonu 605 207 941

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde