Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
OZNÁMENÍ NA 22. NEDĚLI PO SV. TROJICI 12.11.2017

Ve středu ráno zaduněla zem, když padl kmen stromu nad kostelem. Nezvyklá, osudová rána. Při pohledu na letokruhy se dá s vděčností odečíst paměť každého minulého roku. A Boží milost pro růst. S takovou vděčností a vírou křtíme i naše děti. Večer jsme spolupořádali Litomyšlské fórum na téma minulosti, současnosti i budoucnosti Evropy. Na zámeckém návrší natáčel tento pořad Štefan Hríb pro debaty Pod Lampou, které produkuje časopis Týždeň. V týdnu dvakrát běžel také pořad Odpoledne s Dvojkou (ČRo 2), ve kterém Václav Žmolík provázel naším kostelem tak, jak si to natočil letos v červnu. Přišla odpověď od pana biskupa Františka Radkovského, který se chystá do Litomyšle v lednu 2018. A mnoho dalšího, setkání, narozenin, svátků a rozhovorů. Za vše Bohu díky. 
Připomínáme, že záznamy našich shromáždění najdete na profilu Nového kostela na serveru YouTube. Texty na www.nabeton.info  Běží revize našich webových stránek, Váš kazatel Daniel

12.11.2017 Nedělní bohoslužby v Litomyšli v 9:30, Křtíme Anežku Kličkovou, Elu Jetmarovou, Borise Jetmara a Emu Hájkovou, káže Daniel Kvasnička na text Skutků apoštolských 2:39-49
9:30 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika

13.11.2017 Pondělí v 17:00 Hobit v Novém kostele - jde pak navštívit babičku Helu Irovou. Ve stejném čase také setkání mužů

14.11.2017 Úterý v 18:00 Biblické studium o křesťanském sboru, místní církvi podle 1. dopisu do Korintu 1:10-17

16.11.2017 Čtvrtek 17:30 v Novém kostele chvíle k modlitbám

17.11.2017 Pátek v 17:11 setkání na zámeckém návrší s vděčnou připomínkou Listopadu 1989. Mládež odjíždí na víkendovku na Valašsko

19.11.2017 Nedělní bohoslužby v Litomyšli v 9:30, káže bratr kazatel David Beňa na text dopisu ap. Pavla do Říma 13. kapitoly

K minulé neděli a výsledku hlasování:

Platných hlasovacích lístků bylo členům sboru rozdáno 56. Hlasovali jste takto: Důvěru při vykonávání funkce, do které byli zvoleni členským shromážděním mají: Daniel Kvasnička v roli kazatele: 42 Ano, 7 Ne a 7 Nehlasovalo. Jana Macková jako člen staršovstva: 49 Ano, 2 Ne a  5 Nehlasovalo. A nakonec Matyáš Hájek také jako člen staršovstva 48 Ano, 4 Ne a 4 Nehlasovali. 
Děkujeme za projevenou důvěru a podle slibu budeme dál pracovat ve svých rolích v našem sboru. Daniel Kvasnička, Jana Macková a Matyáš Hájek

 

Do kalendáře:
2.12.2017 Tvořivá dílna
- Tvorba adventních dekorací, věnců v Novém kostele. Zájemci o účast ať se přihlásí u sestry Petry Kličkové, aby mohla připravit odpovídající množství materiálu! 
3.12.2017 1. neděle adventní, prosba za požehnání Janě Mackové do nového působiště. Odpoledne společné zapálení první svíce v kostele Nalezení sv. Kříže ve 13:00, v 16:00 čtení jmen deportovaných Židů na místě, kde stála synagóga a rozsvícení stromečku před kostelem Nalezení sv. Kříže v 17:00
10.12.2017 Dopoledne slouží vikář Jan Hrudka (na praxi v litomyšlské ČCE) v 17:00 Koncert Hobitů pro širokou veřejnost (dopoledne D. Kvasnička káže v Letovicích)
17.12.2017 3. neděle adventní, káže David Beňa a odpoledne Unsere Gruppe  na Návrší
24.12.2017 4. neděle adventní v 9:30 - Rodinná bohoslužba s dětmi
25.12.2017
1. svátek vánoční v 9:30 s Večeří Páně
31.12.2017 Poslední den v roce v 9:30 s Večeří Páně

Pokud by Českobratrská církev evangelická otevírá bezbariérový přístup do sborového domu 19.11.2017. Více zde.  |    Modlíme se za Dana Luptona a jeho zdraví. Více zde.   |  Pravidelně v listopadu jsou v České Třebové středy v muzeu od 17:00 do 18:30 na historická témata. Více zde

Co chystáme s kolegy faráři:

Hrnečku vař!
Vysvětlovací a diskusní setkání s veřejností s měsíční periodou (začali bychom v únoru) v obřadní síni pod novou knihovnou piaristické knihovny v Litomyšli. Představíme hostinu eucharistie, Večeře Pánovy v různém podání tak, jak ji mají jednotlivé církve. Kněz ji tentokrát fakticky neodslouží, ale vysvětlí, co dělá, proč to dělá a čemu u toho věří. (Možné pokračování tohoto pořadu: "Ubrousku, prostři se!" - o hospodaření jednotlivých církví, "Obušku, z pytle ven!" o právním uspořádání jednotlivých církví aneb, jak si udržet kázeň)

Na dvorku s...
Alternativní bohoslužba na dvorku EAY YMCA - v nepřízni počasí v kapli EAY (neděle odpoledne, začneme po začátku lázeňské sezóny) s měsíční prodlevou. Moderovaný rozhovor - tazatel naléhavě a možná mírně pod pás dotazuje faráře - např. Váslav Hurt jako voják? Jan Pitřinec jako římský student? a podobně. Záměrem je vtáhnout přihlížející a hosty do rozhovoru o tom, čemu věří... Zároveň nechybí modlitba, nechybí evangelium.

A stále je v nabídce:

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Aktuálně: Sháníme pro klienty z Čisté 2x postel jedn. lůžka. Dále dveře vnitřní 90cm - pravé, staré nářadí - lopata, krumpáč apod... Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Charitní pečovatelská služba shání pečovatelky! Řidičský průkaz nutností! Pokud máte zájem, informujte se o podmínkách u paní Dagmar Štanclové, chps@lit.cz a na telefonu 605 207 941

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde