Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

BOŽÍ SLUŽEBNÍK

JEREMJÁŠOVO PROROCTVÍ  22:13-16,
MATOUŠOVO EVANGELIUM 17:24-27

DOPIS ŘÍMANŮM 13:1-8

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI
OZNÁMENÍ NA 23. NEDĚLI PO SV. TROJICI 19.11.2017

V nedělním oznámení byly chyby. S omluvou připomínám tu hlavní, že Koncert Hobitů je 10.12. samozřejmě už v 16:00 a ne o hodinu později, jak jsem napsal. A co dal týden? V pondělí jsme spolu s učiteli Základní školy Zámecká připravovali tzv. Světovou školu 2018 a velice si vážíme toho, že je možná otevřená spolupráce. V úterý večer běžela další lekce z výkladů a diskusí na téma 1. dopisu do Korintu. Ve středu jednalo staršovstvo a vzalo na vědomí dopis manželů Pohorských, kterým se loučí s naším sborem a přecházejí do Vysokého Mýta a také přechod bratra Tomáše Horáčka do Brna Králova Pole. Společně jsme se modlili za své bratry a sestry a četli biblické texty, které připravil br. Beňa. Ve čtvrtek kazatele navštívil předseda Rady Církve bratrské, David Novák. A událo se toho více. Například za kostelem už zase stojí strom, vysazen byl ve čtvrtek. 
Připomínáme, že záznamy našich shromáždění najdete na profilu Nového kostela na serveru YouTube. Texty na www.nabeton.info  Připomínáme také adresu našich webových stránek, Váš kazatel Daniel

19.11.2017 Nedělní bohoslužby v Litomyšli v 9:30, káže bratr kazatel David Beňa na text "Vládcové jsou v Boží službě" na texty uvedené v hlavičce emailu

20.11.2017 Pondělí v 17:00 Hobit v Novém kostele. Ve stejném čase také setkání mužů

21.11.2017 Úterý v 19:00 Ekumenická biblická hodina, ve sboru CČSH, vedou Adventisté sedmého dne na téma biblického krále Jóšijáše

23.11.2017 Čtvrtek 17:30 Biblické studium ve Svitavách, KC Fabrika a v Novém kostele chvíle k modlitbám

24.11.2017 Pátek v 17:00 Setkání mládeže v Novém kostele

26.11.2017 Nedělní bohoslužby v Litomyšli v 9:30, káže Daniel Kvasnička "Mocné evangelium", část 1., Proti strachu z rozdílnosti na texty Leviticus 19:33-34 a Lukášovo evangelium 9:51-56
9:30  Svitavsko-americké díkůvzdání, KC Fabrika

 

Nová řada nedělních kázání o Moci evangelia

Kázání budou popisovat naše přirozené strachy. Máme je a je lidské je mít. Strach z jinakosti, z toho, že nás svět nebezpečně ohrožuje na každém rohu. Strach ze samoty a obtíží, které přináší život. Strach z chudoby a sociální nespravedlnosti. Strach z nesvobody a návratu násilí. Strach z konce světa a strach ze smrti. Lidé kolem nás mají dojem, že křesťanství člověka musí vystrašit, aby ho mohlo spasit. Nebo, že důvody ke strachu nevnímáme. Či, že strachu vystavujeme jen jiné, ne sebe. O tom, že je to všechno naopak a o tom, že evangelium provádí člověka strachem ba jej i samotného strachu zbavuje, bude tato volná řada kázání před Adventem i po novém roce. Vždy, když budu mít službu. Kázání budou v textové formě vždy následně na www.nabeton.info a bude mi jen a jen potěšením, pokud vzbudí diskusi. Váš Daniel

 

Do kalendáře:
2.12.2017 Tvořivá dílna
- Tvorba adventních dekorací, věnců v Novém kostele. Zájemci o účast ať se přihlásí u sestry Petry Kličkové, aby mohla připravit odpovídající množství materiálu! 
3.12.2017 1. neděle adventní, prosba za požehnání Janě Mackové do nového působiště. Odpoledne společné zapálení první svíce v kostele Nalezení sv. Kříže ve 13:00, v 16:00 čtení jmen deportovaných Židů na místě, kde stála synagóga a rozsvícení stromečku před kostelem Nalezení sv. Kříže v 17:00
6.12.2017 v 10:00 Setkání seniorů v Novém kostele
10.12.2017 Dopoledne slouží vikář Jan Hrudka (na praxi v litomyšlské ČCE) v 16:00 Koncert Hobitů pro širokou veřejnost (dopoledne D. Kvasnička káže v Letovicích)
17.12.2017 3. neděle adventní, káže David Beňa a odpoledne Unsere Gruppe  na Návrší
24.12.2017 4. neděle adventní v 9:30 - Rodinná bohoslužba s dětmi
25.12.2017
1. svátek vánoční v 9:30 s Večeří Páně
31.12.2017 Poslední den v roce v 9:30 s Večeří Páně

Pokud někdo vyrazí do Svitav tuto neděli 19.11.2017, pak Českobratrská církev evangelická otevírá bezbariérový přístup do sborového domu a má skvělého hosta - bratra faráře Miloše Rejchrta více zde.  |   Modlíme se za Dana Luptona a jeho zdraví. Více zde. Máme dobré zprávy a věříme, že se potvrdí.  |  Pravidelně v listopadu jsou v České Třebové středy v muzeu od 17:00 do 18:30 na historická témata. Více zde.

Co chystáme s kolegy faráři:

Hrnečku vař!
Vysvětlovací a diskusní setkání s veřejností s měsíční periodou (začali bychom v únoru) v obřadní síni pod novou knihovnou piaristické knihovny v Litomyšli. Představíme hostinu eucharistie, Večeře Pánovy v různém podání tak, jak ji mají jednotlivé církve. Kněz ji tentokrát fakticky neodslouží, ale vysvětlí, co dělá, proč to dělá a čemu u toho věří. (Možné pokračování tohoto pořadu: "Ubrousku, prostři se!" - o hospodaření jednotlivých církví, "Obušku, z pytle ven!" o právním uspořádání jednotlivých církví aneb, jak si udržet kázeň)

Na dvorku s...
Alternativní bohoslužba na dvorku EAY YMCA - v nepřízni počasí v kapli EAY (neděle odpoledne, začneme po začátku lázeňské sezóny) s měsíční prodlevou. Moderovaný rozhovor - tazatel naléhavě a možná mírně pod pás dotazuje faráře - např. Váslav Hurt jako voják? Jan Pitřinec jako římský student? a podobně. Záměrem je vtáhnout přihlížející a hosty do rozhovoru o tom, čemu věří... Zároveň nechybí modlitba, nechybí evangelium.

A stále je v nabídce:

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Aktuálně: Potřebujeme doprovod - dovoz slepého mladého muže z Morašic do Hradce Králové a zpět. Jezdí na vyšetřebí a nemá zatím možnost se dopravovat sám. Více u Jindřicha Kličky!

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde