Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

O MOCI EVANGELIA

II. PROTI STRACHU Z CHUDOBY A SOCIÁLNÍ NEROVNOSTI
EVANGELIUM  LUKÁŠOVO 11:37-42
EXODUS 22:21-27

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI
OZNÁMENÍ NA 1. NEDĚLI ADVENTNÍ   3.12.2017

Skvělá zpráva pro začátek církevního roku! Narodila se 1.12.2017 manželům Simoně a Pavlovi Hájkovým malá Dorotka! Radujeme se s nimi! Přejeme pokoj a moudrost pro výchovu. V Novém kostele v sobotu vily víly věnce (adventní) a skvělou dílnu připravila Petra Kličková. Moc děkujeme! Kostel se také oblékl do nového a máme už i stromeček, který nás dovede až k Vánocům. Budeme s ním nejenom svítit, ale také u něj zpívat všechny možné adventní i vánoční písně. Pokud jste se chystali na nedělní odpoledne v 16:00 na místo staré synagógy, která byla v Litomyšli zbořena, pak se musím omluvit. Popletl jsem to. Jména deportovaných byla čtena už ve středu. Datum transportu je ale skutečně 3.12.1942, a tak si u pomníku připomenu žalm a položím za nás za všechny bílý kamínek. Můžete jít se mnou. 
Připomínám, že záznamy našich shromáždění najdete na profilu Nového kostela na serveru YouTube. Texty na www.nabeton.info  Dnešní kázání máte jako přílohu tohoto oznámení. Připomínáme také adresu našich webových stránek, Váš kazatel Daniel

3.12.2017 Nedělní bohoslužby v Litomyšli v 9:30, První adventní neděle, slavíme VP a káže Daniel Kvasnička "Mocné evangelium", část 2., Proti strachu z chudoby a sociální nespravedlnosti na texty Exodus 22:21-27, Žalm 146:7-9 a Lukášovo evangelium 11:37-42 Prosba za požehnání Janě Mackové do nového působiště
13:00  První svíce na adventním věnci v kostele Nalezení sv. Kříže
15:00  Zahájení výstavy Betlémů v kostele Nalezení sv. Kříže, úvod Daniel Kvasnička
16:00  Připomínka deportovaných Židů na místě bývalé synagógy
17:00  Rozsvícení adventního a vánočního stromu na zámeckém návrší

4.12.2017 Pondělí v 17:00 Hobit v Novém kostele. Ve stejném čase také setkání mužů a v 17:00 Setkání učitelů besídek v kazatelově bytě

5.12.2017 Úterý v 18:00 Biblické studium o křesťanském sboru, místní církvi podle 1. dopisu do Korintu 2. kapitoly

6.12.2018 v 10:00 Setkání seniorů s připomínkou židovské Chanuky v Novém kostele, večer jedná staršovstvo

7.11.2017 Čtvrtek 17:30 v Novém kostele chvíle k modlitbám 
17:30 Skupinka nad Biblí ve Svitavách
, KC Fabrika

8.12.2017 Pátek v 17:00 Setkání mládeže v Novém kostele 

9.12.2017 v 17:00 adventní koncert s vánočním poselstvím, v Andělské kavárně na náměstí ve Svitavách 

10.12.2017 Nedělní bohoslužby v Litomyšli v 9:30, Druhá adventní neděle, káže Jan Hrudka, vikář ČCE v Litomyšli. 
13:00  Druhá svíce na adventním věnci v kostele Nalezení sv. Kříže, zapaluje Daniel Kvasnička
16:00  Koncert Hobitů a adventní Jarmark

 

Povídej, naslouchám!
Do nabídky poradenské činnosti pro veřejnost, která je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně, přibývá od začátku roku 2018 i poradna v Novém kostele Církve bratrské, která bez rozdílu pohledu na svět nabízí lidem náboženským i bez vyznání službu naslouchání. Povídej, naslouchám! Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. Ve službě se budou střídat zatím s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu.  Poradna Povídej, naslouchám! bude otevřena od 2. ledna 2018 vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 733 619 141 a nebo na adrese poradna@novykostel.cz

 

Do kalendáře:
4.12.2017 v 17:00 Setkání učitelů besídek v kazatelově bytě

6.12.2017 v 10:00 Setkání seniorů v Novém kostele
10.12.2017 Dopoledne slouží vikář Jan Hrudka (na praxi v litomyšlské ČCE) v 16:00 Koncert Hobitů pro širokou veřejnost (dopoledne D. Kvasnička káže v Letovicích)
17.12.2017 3. neděle adventní, káže David Beňa a odpoledne Unsere Gruppe na Návrší
24.12.2017 4. neděle adventní v 9:30 - Rodinná bohoslužba s dětmi
25.12.2017
1. svátek vánoční v 9:30 s Večeří Páně
31.12.2017 Poslední den v roce v 9:30 s Večeří Páně
18.-25.1.2018 Týden modliteb za jednotu křesťanů
18.1.2018 Přednáška ČKA v Novém kostele, biskup František Radkovský

Pozor! Nová šance! Nadace Mezinárodní potřeby se sídlem v České Třebové hledá zaměstnance. Nabídka je přílohou tohoto oznámení. Stáhněte si ji, pokud vás zpráva zaujala.

 

Modlitební setkání v Novém kostele
Modlit se můžete společně v neděli ráno od 9:00 hodin. Účel modliteb je jasný. Modlíme se za nadcházející neděli, za všechny, kdo jsou na cestě, aby si neublížili násilím hádek a neshod po cestě, aby přišli připraveni. Za nemocné a ty, kteří určitě nepřijdou. A aby přišel třeba i někdo, kdo tu doma není, ale přijít potřebuje. Modlíme se za všechny, kteří slouží. Ta chvíle myslí především na neděli. 
A pak ve čtvrtek v 17:30. Ta chvíle modliteb je tématicky širší. Obecně je složena z modlitebníků, kterým leží na srdci život sboru, jednotlivci a jejich zápasy i radosti. Nepřemlouváme Pána Boha, vděčně mu děkujeme a přinášíme prosby, jak nás to naučil. Práce modlitbami je velice důležitá!

Recepce Nového kostela
Původní záměry komunitního užívání Nového kostela dotahují některé projekty, které jsou určeny přímo veřejnosti. To platí především pro službu nové recepce, která dotváří velice citlivě architekturu vestibulu Nového kostela v Litomyšli. Podobu výrazné stavby, jak čtenář jistě ví,  koncipoval architekt Zdeněk Fránek. Kostel je neustále cílem výprav zájemců i odborné veřejnosti. Pokud vejdete do vestibulu v pondělí, kdy se tu motá spousta dětí z klubu Hobit či spolu hovoří kroužek chlapů, kteří se v Novém kostele scházejí, najdete recepci otevřenou a můžete zde posedět s knížkou nebo časopisem, které si vyberete z nabídky. Stejně tak v úterý v čase poskytovaného poradenství v Občanské poradně (Oblastní Charita v Poličce) a nebo v nově poskytované naslouchací poradně: Povídej, naslouchám! Čekání je díky recepci příjemnější, můžete jej vyplnit a zpříjemnit kávou či dobrým čajem. Recepce je dobrovolnickou službou a hledáme spolupracovníky. Do služby recepčních se zvláště v úterý, kdy se poskytují bezplatné poradny, může kdokoliv přihlásit. Po proškolení mu rádi poskytneme možnost sebeuplatnění. Základ recepčních je samozřejmě z řad domácích v Novém kostele, ale právě tato veřejná služba je prostorem pro podíl veřejnosti. Pokud máte zájem si o této službě pohovořit, napište na email info@novykostel.cz a nebo volejte na 733 619 141.

A stále je v nabídce:

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Aktuálně: Potřebujeme doprovod - dovoz slepého mladého muže z Morašic do Hradce Králové a zpět. Jezdí na vyšetření a nemá zatím možnost se dopravovat sám. Více u Jindřicha Kličky!

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde