Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

O DĚTECH
PROROCTVÍ IZAJÁŠOVO 9:1-5   DOPIS DO FILIPIS 2:3-11.
MATOUŠOVO EVANGELIUM 18:1-5

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI
OZNÁMENÍ A PROGRAM NA VÁNOCE 

17.12.2017 Nedělní bohoslužby v Litomyšli v 9:30, třetí adventní neděle, káže bratr kazatel David Beňa
13:00  Druhá svíce na adventním věnci v kostele Nalezení sv. Kříže (Štěpán Klásek)
14:00  Zpívá Unsere Gruppe na Zámeckém návrší, na hlavním pódiu

18.12.2017 Pondělí v 17:00 Hobit v Novém kostele v tomto roce naposled a bude to s plnou parádou, protože děti čeká oblíbený "Hobití krámek". A v 17:00 setkání mužů

19.12.2017 Úterý v 18:00 Biblické studium o křesťanském sboru, místní církvi podle
1. dopisu do Korintu 4. kapitoly

21.11.2017 Čtvrtek 17:30 biblické studium ve Svitavách, KC Fabrika a v Novém kostele chvíle k modlitbám 

22.12.2017 Pátek v 17:00 Setkání mládeže v Novém kostele 

24.12.2017 Nedělní bohoslužby v Litomyšli v 9:30, čtvrtá adventní neděle, rodinné bohoslužby s velkým překvapením
25.12.2017 v 9:30 Bohoslužby na Boží hod vánoční s Večeří Páně
31.12.2017 v 9:30 Bohoslužby s Večeří Páně a modlitbou za město, zemi a svět  

Do kalendáře:
18. - 25.1.2018 Týden modliteb za jednotu křesťanů
18.1.2018 v 18:30 Přednáška ČKA v Novém kostele, biskup František Radkovský

Nový kostel v pátek 15.12.2017 - Návštěva ze Školamyšle - "A odtud se soudí!" říkala slečna. Té dívence připadl Nový kostel jako soudní síň... Dalšímu připadl jako nemocnice. Jen, co sem vstoupil. Pak byla děcka vyjevená, že je tu tolik stolů a nejsou tu lavice. Děti ocenily recepci, prý vymakané! Některým chyběly vitráže v oknech... Kluci si chtěli sáhnout na "tu skleničku" - tedy mysleli kalich...

 

Povídej, naslouchám!
Do nabídky poradenské činnosti pro veřejnost, která je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně, přibývá od začátku roku 2018 i poradna v Novém kostele Církve bratrské, která bez rozdílu pohledu na svět nabízí lidem náboženským i bez vyznání službu naslouchání. Povídej, naslouchám! Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. Ve službě se budou střídat zatím s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu.  Poradna Povídej, naslouchám! bude otevřena od 2. ledna 2018 vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 733 619 141 a nebo na adrese poradna@novykostel.cz

Lenka Paulusová píše: Ahoj a hezký den všem, objednala jsem sborové časopisy, u některých přišla faktura teprve nedávno, proto řeším penízky až nyní. Budu vybírat  a potřebovala bych vše vybrat do 28. prosince. Prosím pěkně o úhradu přímo mně, nebo na můj účet a já to pak vyúčtuji sboru. číslo účtu - 1327276011/3030  do poznámky vložte svoje jméno - to je důležité. Brána, Život víry a Manna začnou přicházet až v lednu, Denní čtení - výklad a Hesla už máme Ceny: Brána 530,- Kč, Život víry 470,- Kč, Hesla 2018 za 40,- Kč, Denní čtení - výklad hesel  2018 za 70,- Kč, Manna 370,- Kč.

Eva Beňová píše: Pokud někdo v neděli na Štědrý den chce zůstat na dobrou vánoční polévku s Beňovými v Novém kostele, bude vítán. Stačí se přihlásit u Evy Beňové, osobně nebo na čísle: 605 742 952

 

Modlitební setkání v Novém kostele
Modlit se můžete společně v neděli ráno od 9:00 hodin. Účel modliteb je jasný. Modlíme se za nadcházející neděli, za všechny, kdo jsou na cestě, aby si neublížili násilím hádek a neshod po cestě, aby přišli připraveni. Za nemocné a ty, kteří určitě nepřijdou. A aby přišel třeba i někdo, kdo tu doma není, ale přijít potřebuje. Modlíme se za všechny, kteří slouží. Ta chvíle myslí především na neděli. 
A pak ve čtvrtek v 17:30. Ta chvíle modliteb je tématicky širší. Obecně je složena z modlitebníků, kterým leží na srdci život sboru, jednotlivci a jejich zápasy i radosti. Nepřemlouváme Pána Boha, vděčně mu děkujeme a přinášíme prosby, jak nás to naučil. Práce modlitbami je velice důležitá!

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Aktuálně: Potřebujeme doprovod - dovoz slepého mladého muže z Morašic do Hradce Králové a zpět. Jezdí na vyšetření a nemá zatím možnost se dopravovat sám. Více u Jindřicha Kličky!

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde