Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

POSLEDNÍ O STRACHU

1. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ
DEUTERONOMIUM 1:20-23     1. DOPIS JANŮV 4:16-18 
EVANGELIUM LUKÁŠOVO 12:4-7

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI
Nový rok se rozběhl a dělá mílové kroky. Především bych chtěl poděkovat za všechno, co jste věnovali buď ve věcech či penězích během minulého roku a zvláště do akcí adventu a svátků. Stejně tak v práci a úsilí, které jste vložili do života tohoto sboru a celé obce. Děkuji! Vnímám mnoho výzev a samozřejmě také omezené síly. Chci Vás povzbudit:  Nebudeme před Pánem stát za to, co jsme udělat nemohli, ale budeme skládat účty za to, co jsme udělat mohli.  Váš Daniel

OZNÁMENÍ  


7.1.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele. Káže Daniel Kvasnička "Proti strachu ze smrti a z konce světa"

Pondělí 8.1.2018 v 17:00 Setkání hudebního klubu HOBIT a ve stejném čase setkání mužů 

Úterý 9.1.2018 v 18:00 Biblické studium v Novém kostele, téma: Všechny roviny místní církve, 6. kapitola 1. dopisu do Korintu (Rovné mravy)

Čtvrtek 11.1.2018 v 17:30 ve Svitavách 1. večer ekumenických bohoslužeb s modlitbami v kapli Na cestě a ve stejném čase možnost k modlitbám v Novém kostele v Litomyšli

Pátek 12.1.2018 v 17:00 setkání Mládeže v Novém kostele a v 19:00 Setkání sester Na Sklípku

Neděle 14.1.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička "Bez víry však není možné zalíbit se Bohu." z dopisu Židům 11:6, Heslo sboru pro rok 2018, bohoslužby moderuje sestra Alena Rousková. 
16:00 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika

Do kalendáře:
13.1.2018 Hlinsko Výjezdní staršovstvo s pomocí pro J Mackovou
20.1.2018 Seniorátní shromáždění
4.2.2018 Návštěva Lhoteckých v Novém kostele
10.2.2018 Setkání statutářů sborů v Praze
11.2.2018 Finanční seminář v Litomyšli (a pravděpodobně i ve Svitavách)
14.2.2018 Seniorátní jednání kazatelů v Litomyšli
19.2.2018 Setkání s učiteli besídek
4.3.2018 Výroční členské shromáždění
11.3.2018 Daniel Kvasnička slouží v Novém Městě nad Metují
22.4.2018 Hobiti s Danielem v Černošicích
Květen - červen návštěva Litomyšlských v Chrudimi
Květen - červen návštěva Pardubických v Litomyšli

Drobné odkazy na zajímavé zdroje informací a povzbuzení:

Víte, ak to vypadalo v Pompejích? Jedli, pili, vdávaly se ženili se a pak - přišel žhavý popel. Pompeje očima cestovatelů zde.  |   Ke dnešnímu kázání, odkaz na Andreu Riccardi. Zde.   |   Tohle také ke dnešnímu kázání. Čelem ke hrůze umírání je napsán tento příběh.   |   Tomáš Sedláček se prá, kdo nám řekl, že to, co děláme je správně? To jsou otázky na místě. Přečtěte si zde.    |  Mormonům zemřel jejich šéf, to si přečtěte tady. Naše kazatelské řady opustil další stařec, Jaroslav Kubový. Pohřeb má příští pátek 12.1.2018   |  Hospodářské noviny změnily podobu svých internetových stránek, Daniel zůstal v Thinktanku, Blogy však zmizely. Píše tedy už pravidelně do blogů RESPEKTU zde.  |  Díky za pozornost, nezapomeňte jít k volbám a příště zase něco přidám...

 

Povídej, naslouchám!
Do nabídky poradenské činnosti pro veřejnost, která je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně, přibývá od začátku roku 2018 i poradna v Novém kostele Církve bratrské, která bez rozdílu pohledu na svět nabízí lidem náboženským i bez vyznání službu naslouchání. Povídej, naslouchám! Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. Ve službě se budou střídat zatím s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu.  Poradna Povídej, naslouchám! je otevřena vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 733 619 141 a nebo na adrese poradna@novykostel.cz

 

Občanská poradna v Novém kostele 2.1.2018 nebude (dovolená) poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde