Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

LÍBIT SE BOHU

2. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ
DEUTERONOMIUM 10:12-22     DOPIS ŽIDŮM 11:1-6 
EVANGELIUM MATOUŠOVO 16:24-27

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI
Trochu nervózní začátek roku. Pohřby u nás v kostele. Také i v církvi. Byl jsem v pátek na pohřbu bratra kazatele Jaroslava Kubového. Stál jsem tam vlastně taky za Vás. To je kus dějin našeho sboru. Začala modlitební ekumenická setkání ve Svitavách. Následující týden začneme i u nás. V sobotu jsme pomáhali Janě Mackové v novém místě trochu zařídit bydlení. Chystáme výroční zprávu za minulý rok a zároveň připravujeme rozpočet na další rok. Mějte s ními trpělivost, prosím! Váš Daniel

OZNÁMENÍ  


14.1.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička "Bez víry však není možné zalíbit se Bohu." z dopisu Židům 11:6, Heslo sboru pro rok 2018, bohoslužby moderuje sestra Alena Rousková. 
16:00 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika


Pondělí 15.1.2018 v 17:00 klub HOBIT jde společně do bazénu. Sraz před vstupem. A pokud to vyjde, bude ve stejném čase setkání mužů 

Středa 17.1.2018 v 17:30 Ekumenické setkání v ČCE ve Svitavách, bohoslužba s modlitbami, zvláště s ohledem na děti, káže Daniel Kvasnička

Čtvrtek 18.1.2018 v 18:30 Přednáška emeritního biskupa Františka Radkovského v Novém kostele v Litomyšli

Pátek 19.1.2018 v 18:30 první večer modliteb ve sboru CČSH, bohoslužba s Večeří Páně

Sobota 20.1.2018 v 18:30 druhý večer modliteb ve sboru ČCE, káže Daniel Kvasnička
(dopoledne seniorátní shromáždění v Pardubicích)

Neděle 21.1.2018 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže bratr kazatel David Beňa, evangelium Matoušovo 28,16-20: "Já jsem s vámi: o Kristu Pánu, o národech a o nás."

18:30 třetí večer modliteb v Novém kostele, káže Štěpán Klásek

Do kalendáře:
20.1.2018 Seniorátní shromáždění
4.2.2018 Návštěva Lhoteckých v Novém kostele
10.2.2018 Setkání statutářů sborů v Praze
11.2.2018 Finanční seminář v Litomyšli (a pravděpodobně i ve Svitavách)
14.2.2018 Seniorátní jednání kazatelů v Litomyšli
19.2.2018 Setkání s učiteli besídek
4.3.2018 Výroční členské shromáždění
11.3.2018 Daniel Kvasnička slouží v Novém Městě nad Metují
22.4.2018 Hobiti s Danielem v Černošicích
Květen - červen návštěva Litomyšlských v Chrudimi
Květen - červen návštěva Pardubických v Litomyšli

 

Povídej, naslouchám!
Do nabídky poradenské činnosti pro veřejnost, která je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně, přibývá od začátku roku 2018 i poradna v Novém kostele Církve bratrské, která bez rozdílu pohledu na svět nabízí lidem náboženským i bez vyznání službu naslouchání. Povídej, naslouchám! Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru? Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovídajícím vzděláním od psychologie až po poradenství, teologii či sociální práce s terapeutickými zkušenostmi. Ve službě se budou střídat zatím s jedním mužem a svou práci pro veřejnost všichni dávají jako bezplatnou službu.  Poradna Povídej, naslouchám! je otevřena vždy v úterý odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin. Do poradny je možné se hlásit a objednávat na telefonu 733 619 141 a nebo na adrese poradna@novykostel.cz

 

Občanská poradna v Novém kostele 2.1.2018 nebude (dovolená) poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde