Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Po páteční Noci kostelů (obrázky jsou níže) se hned v sobotu ráno sešly děti z Hudebního klubu Hobit v našem kostele. Soutěžily, tvořily a připravovaly se na neděli. Přespávají v kostele a ráno nám všem poslouží zpěvem, výkladem, scénkami. Prostě dětská neděle, kterou budeme mívat častěji, jak jsme se dohodli. Klub tak uzavírá svůj školní rok a chystá se na tábor ve Vranicích. 

Vezu Vám pozdravení z Moravské Třebové a ze Svitav. Dále vytrvale prosíme o Boží smilování v příběhu Ivety Boštíkové a celé její rodiny. Pán Bůh může udělat všechno! Informace i možnost zapojení do modliteb najdete zde:  Tady se také můžete přihlásit do modlitebního řetězu. Pokud se chcete více zapojit, kontaktujte bratra Tomáše Rejmana, který pomoc koordinuje.

- - -

Pokud Vám tento dopis přišel, znamená to, že jste si napsali o jeho zasílání. Posíláme tento dopis jen těm, kteří projeví zájem o zasílání tím, že napíší  "Mám zájem o zasílání sborového zpravodaje" na email daniel@novykostel.cz  Však se podívejte na vtipné video z dílny Matyáše Hájka... Je níže. Pokud bychom se nezeptali, mohli byste zasílání právem považovat za nevyžádanou poštu. Také Vás všechny začnu obcházet s prohlášením, které dá souhlas s nakládáním s Vašimi adresami a daty. Souhlas bude dáván na pět let a kdykoliv jej můžete odvolat.  

Zdravím všechny a těším se v neděli na viděnou! Daniel.

OZNÁMENÍ

27.5.2018 v 9:30 Bohoslužby v Litomyšli na neděli svaté Trojice, slouží děti z Hudebního klubu Hobit na text Matoušova evangelia 6:25-33, zpívají a hrají spolu s Unsere Guppe

Pondělí 28.5.2018 v 17:00 jedná staršovstvo
19:00 v Nové městské síni v Litomyšli vedle piaristické koleje v rámci cyklu "Hrnečku, vař!" představí zájemcům pojetí bohoslužby a Večeře Páně farář v Církvi československé husitské.

Úterý 29.5.2018 v 19:00 Biblická hodina v Novém kostele na text 1. dopisu do Korintu 12:1-11 s názvem "Rozmanité projevy, ale jeden a tentýž Duch" 

Čtvrtek 31.5.2018 v 17:30 chvíle k modlitbám v Novém kostele
18:30 v piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže bohoslužby na zahájení Synodu ČCE, jsme zváni k účasti

Pátek 1.6.2018 v 15:30 jedná v našem kostele výbor Synodu ČCE 
17:00 setkání mládeže
19:00 setkání sester u Rejmanů k modlitbám 

3.6.2018 v 9:30 1. neděle po sv. Trojici  slavíme Večeři Pánovu, hostíme pardubické bratry a sestry, káže bratr kazatel Radomír Kalenský, společně obědváme a pak provedeme hosty po Klášterních zahradách a v kostele Nalezení sv. Kříže

Zapisujte se, prosíme na seznam účastníků zájezdu do Chrudimi, kam jedeme 17.6.2018
List najdete na nástěnce ve vestibulu, tuto neděli jej uzavíráme.


Do kalendáře - upravené termíny:
 
7.6.2018 přednáška ČKA v Novém kostele - novinářka Petra Procházková o Rusku
11.6.2018 Setkání vedoucích besídek, Hobita a dorostu na grilovačce u Nového kostela
17.6.2018 Návštěva Litomyšlských v Chrudimi

24.6.2018 Návštěva bratra kazatele Zdeňka Vojtíška
1.7.2018 Návštěva bratra Petra Rause
z Rady CB, odpoledne na Růžovém paloučku

Nahrávka kázání z našich bohoslužeb. Samozřejmě můžete shlédnout ještě celou bohoslužbu ze záznamu vysílání streamu.  Nově je hotova sekce kázání i na sborovém webu. A druhé video je z dílny Matyáše Hájka a jeho kolegů. Video poučující, vtipné a mimořádně kvalitní.

Svitavští chystají English camp ve Vysokém Poli u Dětřichova v termínu 14.-21.7.2018. Přihlášky a informace jsou zde

Hobití tábor bude ve Vranicích 20.-26.8.2018

Ve stejném termínu, jako tábor Hobitů, je v Litomyšli soustředění pěveckého sboru Effatha.

Prosíme o modlitby!

 

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde