Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Kostel se nám několikrát v minulém týdnu naplnil až po samotný okraj. Především v neděli s Pardubickými. Dostali jsme email s poděkováním (je na nástěnce) a u nás je třeba ještě konkrétně poděkovat sestře Jarce Svobodové a dalším sestrám za skvělé pohoštění a organizaci toho svátečního dne. Velice si toho vážíme.
Pak se kostel zaplnil na pohřbech. Byly tento týden tři. A ještě jednou to bylo při přednášce novinářky a humanitární pracovnice Petry Procházkové ve čtvrtek večer (titulní foto). Úterní biblickou zopakujeme ještě jednou, ta nějak moc nedopadla - ale dopadly všelijaké zkoušky, testy a státní zkoušky. Všem moc gratulujeme a myslíme i na přijímačky a vše, co čeká naše dvě čerstvé absolventky středoškolského vzdělání. Byli jsme tu ještě s misionářem na anglické biblické hodině (poslední, protože se vrací nazpět do Kanady) a také byla plná páteční mládež. Bohu díky za všechny možné aktivity. 

Ve středu jsme ještě - jako kazatelé seniorátu - byli společně ve Vysokém Mýtě a v pátek jsme společně s kolegy z ostatních církví navštivili v Osíku naše přátele a společně prosili za požehnání jejich nového domu. Bohu díky za všechno! (Fotografie najdete níže...)

Dále vytrvale prosíme o Boží smilování v příběhu Ivety Boštíkové a celé její rodiny. Pán Bůh může udělat všechno! Informace i možnost zapojení do modliteb najdete zde:  Tady se také můžete přihlásit do modlitebního řetězu. Pokud se chcete více zapojit, kontaktujte bratra Tomáše Rejmana, který pomoc koordinuje.

- - -

Už dvacet sedm zájemců přihlásilo odběr tohoto dopisu. Posíláme tento dopis jen těm, kteří projeví zájem o zasílání tím, že napíší  "Mám zájem o zasílání sborového zpravodaje" na email daniel@novykostel.cz  Pokud víte, že má ještě někdo zájem, povzbuďte jej. Také Vás všechny začnu obcházet s prohlášením, které dá souhlas s nakládáním s Vašimi adresami a daty. Souhlas bude dáván na pět let a kdykoliv jej můžete odvolat.  

Zdravím všechny a těším se v neděli na viděnou! Daniel.

OZNÁMENÍ

10.6.2018 v 9:30 2. neděle po sv. Trojici,  káže bratr kazatel David Beňa na "Otčenáš" tedy na Modlitbu Páně. Svitavská neděle se nekoná, místo toho jedou Svitavští do ČCE v Moravské Třebové povzbudit bratry a sestry
Daniel Kvasnička káže ve Frýdku Místku a prosí o pozdrav na cestu...

Pondělí 11.6.2018 v 17:00 Setkání pracovníků dorostu, Hobita, dětských besídek za kostelem. 

Úterý 12.6.2018 v 19:00 Biblická hodina v Novém kostele na text 1. dopisu do Korintu 12:12 a následujících veršů s názvem "Jedno tělo" (Opakování)

Čtvrtek 14.6.2018 v 17:30 chvíle k modlitbám v Novém kostele
17:30 ve Svitavách, Studium Bible v KC Fabrika 

Pátek 15.6.2018 v 17:00 setkání mládeže

17.6.2018 v 9:30 3. neděle po sv. Trojici, v Novém kostele se koná modlitební chvíle (program ještě zajišťujeme) a naše delegace bratří a sester jede do Chrudimi, kde společně s kazatelem poslouží při bohoslužbách v 9:00 hodin, ve sboru ve Filištínské ulici

Do kalendáře - upravené termíny: 
24.6.2018 Návštěva bratra kazatele Zdeňka Vojtíška
28.6.2018 v 17:00 v kostele Rozeslání sv. apoštolů
- Poděkování za školní rok a prosby za prázdniny
1.7.2018 Návštěva bratra Petra Rause
z Rady CB, odpoledne na Růžovém paloučku

Nahrávka kázání z našich bohoslužeb z minulé neděle je ještě jednou doplněna o druhé video je z dílny Matyáše Hájka a jeho kolegů. Video poučující, vtipné a mimořádně kvalitní.

Znáte Ameňáky? To je křesťanská verze Kameňáků, tedy vtipů, které rozlousknou i tvrdou duši: 

Svitavští chystají English camp ve Vysokém Poli u Dětřichova v termínu 14.-21.7.2018. Přihlášky a informace jsou zde

Hobití tábor bude ve Vranicích 20.-26.8.2018

Ve stejném termínu, jako tábor Hobitů, je v Litomyšli soustředění pěveckého sboru Effatha.

Prosíme o modlitby!

 

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde