Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Na titulním obrázku jsou dnešní (sobotní) hosté z Dobříše. Sbor ČCE, který vyjel na výlet a na zkušenou do Litomyšle. Před týdnem jsme my sami hostovali v Chrudimi. Přivážíme Vám všem společně pozdravení bratří a sester ze sousedního sboru. Andrejovi Kašickému díky za nedělní službu v Litomyšli. Protože je léto, vezu pozdravení z Moravské Třebové a ze Svitav, kde jsme v týdnu také seděli pod širým nebem a četli Bibli. Pár fotek z cest tedy přikládám. 

Iveta Boštíkova v úterý dostala další dávku léků v Brně a koncem týdne jí stoupla teplota. Bojuje.  Kéž by se Pán Bůh smiloval. On má moc! A může udělat všechno! Informace i možnost zapojení do modliteb najdete zde:  Tady se také můžete přihlásit do modlitebního řetězu. Pokud se chcete více zapojit, kontaktujte bratra Tomáše Rejmana, který pomoc koordinuje.

- - -
Ještě jednou a naposled sem dám tuto výzvu: Pokud se někdo diví, že mu už nechodí naše zprávy, pak to bude tím, že tento dopis posíláme jen těm, kteří projeví zájem o zasílání krátkým emailem: "Mám zájem o zasílání sborového zpravodaje" na adresu daniel@novykostel.cz  Pokud víte, že má ještě někdo zájem, povzbuďte jej. Také Vás všechny začnu obcházet s prohlášením, které dá souhlas s nakládáním s Vašimi adresami a daty. Souhlas bude dáván na pět let a kdykoliv jej můžete odvolat.  

Těším se v neděli na viděnou! Pozdravujeme do Svitav, kde je zítra také dopolední shromáždění. A vstupujeme do posledního týdne školního roku! Váš Daniel.

OZNÁMENÍ

24.6.2018 v 9:30 na 4. neděli po sv. Trojici,  Bohoslužby v Novém kostele, káže bratr kazatel Zdeněk Vojtíšek
9:30 ve Svitavách,
slouží bratr Matyáš Hájek. Svitavští si také volí svoje vedení na další rok. Pro špatné počasí se přesouvá bohoslužba do bytu na Svitavské 30 (bydlel tam dříve Otto Maruš), zvonek Maruš (nebo volejte 737 128 157) 6. patro

Úterý 26.6.2018 v 19:00 Biblická hodina v Novém kostele, čteme naposled před prázdninami 1. dopis do Korintu 13. kapitolu -  "Chvála svaté lásky"

Čtvrtek 28.6.2018 v 17:30 chvíle k modlitbám v Novém kostele
17:00 Poděkování za školní rok a modlitby za prázdniny v kostele Rozeslání sv. apoštolů na Toulovcově náměstí

Pátek 29.6.2018 v 17:00 poslední předprázdninové setkání mládeže

1.7.2018 v 9:30 na 5. neděli po sv. Trojici, Bohoslužby v Novém kostele, slavíme Večeři Páně
a káže bratr Petr Raus, místopředseda Rady Církve bratrské
14:00 na Růžovém paloučku promluví také bratr Petr Raus, tentokrát jako člen vedení Ekumenické rady církví v ČR

Informace ze staršovstva:
Sestry a bratři, víte, že se dlouhodobě snažíme vyřešit větrání a klimatizaci našeho kostela. V rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 jste již schválili částku 1,2 mil. na pořízení vzduchotechniky a na vnitřní stavební úpravy s tím spojené. To byla úvaha, že budeme schopni vše vyřešit uvnitř budovy kostela. Po jednání s projektanty jsme došli k závěru, že je potřeba jednotku umístit mimo objekt kostela a tudíž významně stoupnou náklady. Je třeba stavby externí strojovny a vzduchovody spojující strojovnu s kostelem. Odhad investice je 2,5 mil. Kč. Nakládání s takovým obnosem však - podle našeho názoru - vyžaduje Vaše schválení. Dnes vás informujeme a prosíme o souhlas s pokračováním přípravy projektu, protože děláme závazné kroky. Žádali jsme o dotaci Město Litomyšl, jednáme s nimi o možnosti postavení strojovny na jejich pozemku a připravujeme projektové podklady pro případné stavební řízení. Při členském shromáždění 14.10.2018 bychom Vám předložili přesnější rozpočty a požádali o souhlas hlasováním. Možná to dodatečně přinese rozhodnutí členského shromáždění o některých našich fondech a i možné uskromnění v běžných výdajích sboru, ale na našich sborových účtech je dost peněz pro to, abychom zmíněnou částku s Boží pomocí pokryli. Díky Bohu a díky Vám

Slíbili jsme členskému shromáždění, že jej znovu budeme žádat o souhlas a potvrzení dlouhodobého principu hospodaření sboru, a to že min. 10% sborových příjmů posíláme dále a pomáhá financovat projekty mimo vlastní sborovou službu. Chceme mít jistotu, že všichni členové i přátelé sboru, kteří pravidelně s námi sdílející společný život a jsou součástí sborové rodiny, vidí jako dobré. Proto Vás prosíme o souhlas. Na jeho základě budeme moci následně vyhlásit dotační okruhy na podporu mimo náš sbor tak, jak jsme to udělali před třemi lety - po tři roky 2019-2021 po dvaceti tisících: organizaci sloužící na poli diakonie a organizaci sloužící na poli misie. Dále 20 000 na rok 2019 pro aktuální projekt. Vyhlášení návrhů by proběhlo na podzim 2018 a hlasování o projektech by bylo ještě před schvalováním rozpočtu na rok 2019.

Do kalendáře - Přidány prázdninové a podzimní termíny: 
5.7.2018 Mše Smetanovy Litomyšle, slouží br. Tomáš Halík
6.7.2018 v 10:00 Připomínka Mistra Jana Husa s Večeří Páně (slouží slovem vikář ČCE Jan Hrudka a u Pánova stolu Daniel Kvasnička)
14.-21.7.2018 English camp ve Vysokém Poli u Dětřichova v termínu 
20.-26.8.2018 Hobití tábor ve Vranicích 
20.-25.8.2018 Týdenní kurz zpěvu Effatha zakončený koncertem ve Smetanově domě
31.8.2018 v 17:00 Požehnání pro školní rok 2018/19 s písničkářem Bobem Fliedrem, Nový kostel
2.9.2018 v 16:00 Bohoslužba na dvorku s Václavem Hurtem, Zámecký pivovar
16.9.2018 Bohoslužby a nedělní odpoledne s Hand of Hope - z kempu Dlouhý u Hlinska
21.-23.9.2018 Víkendovka Hobita a dorostu
21.9.2018 Teologické kolokvium a přednáška ČKA
- František Kunetka, Daniel Pastirčák
22.9.2018 Bohoslužby pro YMCA v Novém kostele
23.9.2018 Slovenské kázání Daniele Pastirčáka v Novém kostele
28.-29.9.2018 Sborový víkend v Deštném 
6.-7.10.2018 Výjezd sester na Valašsko
14.10.2018 Členské shromáždění v Novém kostele

Samuel Jan Hejzlar, emeritní farář Českobratrské církve evangelické v Dobříši a čilý spisovatel či vypravěč. Máme další díl jeho vzpomínek a útržků paměti. Doba nedávno minulá, život na hraně času. Obě knihy jsou k mání v Novém kostele. Na spodním snímku autor při kázání 3.5.2015 v Novém kostele.

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele pro nemoc neposkytuje až do odvolání své služby.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde