Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

Jistě jste nepřehlédli, že přespávačkou z pátka na sobotu ostartoval SAMOROST. Od pondělka 17.9.2018 pojede taky HOBIT. Začaly nedělní besídky. Všem vedoucím a pracovníkům s mládeží vyprošujeme pomoc a ochranu. 

Do Litomyšle se na pátek sjeli také mládežníci z English Campu. Příští rok chtějí pod garancí Jendy Pechance a s radami Marcely Bartošové pořádat další ročník na Vysokém poli (6-13.7. nebo 13-20.7.) V Litomyšli se otevírá opět možnost příměstského kempu s lektory, kteří budou příští týden v Litomyšli s Janou Mackovou. Pokud se najdou lidé do českého týmu, pak máme šanci pracovat také. Pokud o tom někdo uvažuje - ozvěte se Janě Mackové. 

Příští neděli přijede sloužit tým Hand of Hope - služba, která se věnuje dětem z dětských domovů. Jejich bohoslužba bude přizpůsobena našim dětem, obdobným způsobem tak, jak HoH slouží právě dětem z dětských domovů. Ale věříme, že i dospělí v bohoslužbě najdou něco pro sebe.

Rádi bychom uspořádali sbírku na potřeby této služby, peníze budou použity na podporu dětí na kempech v tomto roce. Vše, co hodíte do pokladny v Novém kostele tuto a tři následující neděle bude předáno. Můžete také posílat své dary přes sborový účet nebo v obálce Slávkovi Beňovi či Janě Mackové, s poznámkou HOH. Sbírka bude uzavřena 7.10.2018.

Nepřehlédněte přihlašování na víkend v Jedlové 28.-30.9.2018. Zapište se na nástěnce. Informace podá bratr Ondřej Macek.

Nezapomeňte na se podívat na vyhlášení nových grantových okruhů, jak jsme si rozhodli před prázdninami. Najdete je i na našem sborovém webu. Podporujeme systémově svými penězi dobré věci. A to s vděčností, že my zase dostáváme mnohé.

Lenka Paulusová nabízí službu: Máme možnost sehnat Denní čtení 2019 – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské. Při rychlém objednání do 12. září bude poskytnuta sleva na kus cca 20,- Kč (pokud bude min. 5 objednávek za sbor). Cena knížečky bez slevy je 90,- Kč, se slevou maximálně 70,- Přihlašte se, prosím, co nejdříve. Můžete se zapsat na papír vyvěšený na nástěnce, nebo přímo mně, Lence Paulusové osobně, nebo emailem. Nabízejí se nám také Hesla jako diář i knížečka. Viz leták na nástěnce.

Ještě jednou: Kdybyste měli "jetou" ekumenickou Bibli, kterou jste už odložili, vezměte ji do kostela. Tým English campu shání Bible "na dávání". Tak ať nikde neleží!

Otevřeli jsme kostel na sobotu 8.9.2018 zájemcům. Učili jsme se "Hezky česky" (děkujeme za pomoc Matyášovi Hájkovi a jeho technice) a představovali jsme minulost a budoucnost sboru. Staršovstvo probralo přípravu projektu pro náš kostel - větrání a klimatizace. Stahujeme peníze z náhrad zpět na běžný účet sboru, protože uložení nepřineslo zhodnocení vkladu. Chystáme členské shromáždění na 14.10.2018, bude mít tři velké body: Výběr projektů, které podpoříme a smlouvou předáme peníze na další jednoroční a tříleté období. Jmenování volební komise pro volbu staršovstva a zadání pro jejich práci. Volit pak budeme příští rok zjara. A přesné informace a schválení rámcového rozpočtu pořízení vzduchotechniky do Nového kostela.

 Těším se se všemi opět na viděnou! Váš Daniel.

 

OZNÁMENÍ

9.9.2018 v 9:30 na 15. neděli po sv. Trojici, Bohoslužby v Novém kostele, prosíme za požehnání Dorotky Hájkové, káže Daniel Kvasnička z Matoušova evangelia 13:44-50 s názvem "Cena perel" 
16:00 Bohoslužba s Večeří Pánovou ve Svitavách, KC Fabrika

Úterý 11.9.2018 v 19:00 Biblická hodina v Novém kostele (další část 1. dopisu Korintským 14. kapitoly) 

Středa 12.9.2018 v 16:00 setkání u Bible v Moravské Třebové, Kunčině
18:00 Přednáška MUDr. Radkina Honzáka
v gymnáziu, pořádá ČKA

Čtvrtek 13.9.2018 v 17:30 Chvíle modliteb v Novém kostele (info bratr Petr Macek) 
17:30 Setkání nad knihou Kazatel ve Svitavách, KC Fabrika

Pátek 14.9.2018 v Novém kostele
15:00 -17:00 - Samorost "K čemu je dobrá parta"
17:30 Setkání mládeže (17:00 zkouška Unsere Gruppe)
19:00 Setkání sester Na sklípku u Paseky

16.9.2018 v 9:30 na 16. neděli po sv. Trojici, dětské bohoslužby v Novém kostele s Hand of Hope, grill neděle a program pro děti přes poledne.

Do kalendáře:
21.-23.9.2018 Víkendovka Samorostu a Hobita
21.9.2018 Teologické kolokvium a přednáška ČKA - František Kunetka
22.9.2018 Bohoslužby pro YMCA v Novém kostele, Daniel Pastirčák
23.9.2018 Slovenské kázání Daniele Pastirčáka v Novém kostele
28.-29.9.2018 Sborový víkend v Deštném 
6.-7.10.2018 Výjezd sester na Valašsko
14.10.2018 Členské shromáždění v Novém kostele

V neděli 16. 9. 2018 v 9:30 se v Novém kostele představí projekt Kmotrů pro děti z dětských domovů. Vede jej tým Ruky naděje, v originále anglicky Hand of Hope, se sídlem v kempu Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. V tomto zařízení je ředitelkou Jana Macková. Od ledna tohoto roku proběhlo už několik pobytů pro děti z dětských domovů a prvními kmotry se stali ti, kteří z Nového kostela a okruhu jeho přátel s dětmi z dětských domovů strávili týden svých prázdnin. Práce se nám představí v ranních bohoslužbách v tu neděli od 9:30 a bude pokračovat volným programem pro děti, celé rodiny i zájemce kolem kostela. Zkrátka zase jednou grilovací neděle!

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele už opět poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a web kazatele s texty kázání www.nabeton.info Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde