Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

V týdnu jsme byli společně v Moravské Třebové a ve Svitavách. Z obou míst vezu všem pozdravy. V týdnu byly dva pohřby, v tom druhém - čtvrtečním - se loučil bratr Tomáš Rejman se svým strýcem. A v pátek už naše modlitebna sloužila Samorostu a UP!, tedy naší mládeži. Po mládeži cvičili zpěváci kolem sestry Jany Vlčkové na svůj koncert, na který jsme natáčeli upoutávku. A možná uslyšíte upoutávku naživo některou další neděli. V sobotu jsem posloužil na svatbě Radky a Martina Kubatových z Prahy.

I tuto neděli běží sbírka na práci rukou naděje, Hand of Hope. To je služba, která se věnuje dětem z dětských domovů. Bohoslužba Hand of Hope bude přizpůsobena našim dětem tak, jak běžně tito lidé slouží dětem z dětských domovů. Věříme, že i dospělí v bohoslužbě najdou něco pro sebe. Sbírka na potřeby této služby bude použita na podporu dětí na kempech v tomto školním roce. Vše, co hodíte do pokladny v Novém kostele tři následující neděle, bude předáno. Můžete také posílat své dary přes sborový účet nebo v obálce Slávkovi Beňovi či Janě Mackové, s poznámkou HOH. Sbírka bude uzavřena 7.10.2018.

Od následujícího pondělka pojede taky HOBIT. Všem vedoucím a pracovníkům s mládeží vyprošujeme pomoc a ochranu. Už se plánují další prázdniny, jak Bůh dá. Další ročník English Campu na Vysokém poli bude 13.-20.7.2019

V závěru tohoto týdne budeme hostit okolní duchovní z různých církví a jako téma máme bohoslužbu a její slavení. Co nás učí historie a co je možné a dobré upravit podle dnešních potřeb.

Nepřehlédněte přihlašování na víkend v Jedlové 28.-30.9.2018. Zapište se na nástěnce. Informace podá bratr Ondřej Macek.

Nezapomeňte na se podívat na vyhlášení nových grantových okruhů, jak jsme si rozhodli před prázdninami. Najdete je i na našem sborovém webu. Podporujeme systémově svými penězi dobré věci. A to s vděčností, že my zase dostáváme mnohé. 

Chystáme členské shromáždění na 14.10.2018, bude mít tři velké body: Výběr projektů, které podpoříme a smlouvou předáme peníze na další jednoroční a tříleté období. Jmenování volební komise pro volbu staršovstva a zadání pro jejich práci. Volit pak budeme příští rok zjara. A přesné informace a schválení rámcového rozpočtu pořízení vzduchotechniky do Nového kostela.  
Těším se zítra na viděnou! Váš Daniel.

 
OZNÁMENÍ

16.9.2018 v 9:30 na 16. neděli po sv. Trojici, dětské bohoslužby v Novém kostele s Hand of Hope, grill neděle a program pro děti přes poledne.

Úterý 18.9.2018 v 19:00 Biblická hodina v Novém kostele (poslední díl 14. kapitoly 1. dopisu Korintským) 

Čtvrtek 20.9.2018 v 17:30 Chvíle modliteb v Novém kostele (info bratr Petr Macek) 
17:30 ve Svitavách, KC Fabrika, Setkání nad knihou Kazatel 

Pátek 21.9.2018 v Novém kostele
15:30 Kulatý stůl bratří a sester
v duchovní službě spolu s bratrem Kunetkou
17:30 Setkání mládeže (17:00 zkouška Unsere Gruppe) 
19:00 Přednáška bratra Františka Kunetky s diskusí
(21.-23.9.2018 Víkendovka Hobita a dorostu)

23.9.2018 v 9:30 na 17. neděli po sv. Trojici, bohoslužby v Novém kostele, káže bratr kazatel Daniel Pastirčák

Do kalendáře:
28.-29.9.2018 Sborový víkend v Deštném 
6.-7.10.2018 Výjezd sester na Valašsko
14.10.2018 Členské shromáždění v Novém kostele
24.10.2018 Setkání klubu seniorů - výjezd do Vysokého Mýta, do domu Naděje

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde