Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Samorost a Hobiti odejeli a v Novém kostele se myši rojí! V pátek jsme hostili křesťanské duchovní z okolí (viz fotografie) a v sobotu - v sobotu byli u nás lidé z YMCA!  Osmdesát účastníků konference evropské YMCA slavilo bohoslužbu pod vedením bratra kazatele Daniela Pastirčáka.
Byla to docela legrace. Nejprve mi napsal Daniel z Bratislavy, že bude potřebovat náš kříž. nesměle jsem odpověděl, že kříž nemáme... V jeho odpovědi jsem četl: "I vy kališníci!" Asi si myslel, že tu máme kalich. Když jsem dovysvětlil, že nemáme kalich, ale kruhy (ať se podívá na fotky), tak napsal: "I vy buddhisti!" Tak jsem ten kříž musel vyrobit!

Sbírka na Hand of Hope zatím vynesla 4 052 Kč a ještě trvá do 7.10. Vše, co hodíte do pokladny v Novém kostele během tohoto období bude předáno. Můžete také posílat své dary přes sborový účet nebo v obálce Slávkovi Beňovi či Janě Mackové, s poznámkou HOH.

Zcela spontánně se s Hobitem v pondělí objevili v kostele Chlapi. Tak od 16:00 pro tatínky, kteří vozí svoje děti. Tento pondělek však Hobit nebude! Pomalu se usazuje zase pravidelný školní provoz. V následujícím týdnu budou první prázdniny! V pátek se nejde do školy. A pokud neodjíždíte, pojďte s námi poznávat naše svaté! Ano, my žádné světce nemáme, protože biblicky jsou svatí všichni, kdo jsou v Kristu. Proto myslíme svobodně na své dějiny a připomínáme svou historii bez ideologických sporů. A na Toulovcově náměstí poděkujeme za minulost a vyprosíme si milost do budoucnosti. Zazpíváme česko-slovenskou hymnu a rozdělíme si 36 věnečků v národních barvách, které rozneseme ke všem památníkům, sochám a křížkům v našem městě. Taky k pomníku J.A.Komenského před pedagogickou školou a taky na místo bývalé synagógy i ke všem dalším místům. Pojďte s námi ve čtvrtek 27.9.2018 od 16:30. 

Nepřehlédněte přihlašování na víkend v Jedlové 28.-30.9.2018. Vyjíždíme do neděle. Zapište se na nástěnce. Informace podá bratr Ondřej Macek. ČCE v tu dobu slaví v Pardubicích 100 let své historie. 

Ještě můžete napsat přihlášku do grantových okruhů, jak jsme si rozhodli před prázdninami. Najdete je i na našem sborovém webu. Podporujeme systémově svými penězi dobré věci. A to s vděčností, že my zase dostáváme mnohé. 

V pondělí ráno 24.9.2018 bude jednat staršovstvo. Přijde nám také městská kontrola na čerpání dotací. Chystáme členské shromáždění na 14.10.2018, to bude mít tři velké body: Výběr projektů, které podpoříme a smlouvou předáme peníze na další jednoroční a tříleté období. Jmenování volební komise pro volbu staršovstva a zadání pro jejich práci. Volit pak budeme příští rok zjara. A přesné informace a schválení rámcového rozpočtu pořízení vzduchotechniky do Nového kostela.  

Pozdravují taky Markéta a Dan Smetanovi. Rehabilitace je a bude dlouhá. Momentálně čeká Dan na implantát do lebeční kosti. Tak i očekávaná operace byla odložena. Myslíme i na něj i na naše milé. Tak vzhůru do posledního týdne měsíce září. Těším se zítra na viděnou! Váš Daniel.

 
OZNÁMENÍ

23.9.2018 v 9:30 na 17. neděli po sv. Trojici, bohoslužby v Novém kostele, káže bratr kazatel Daniel Pastirčák

Pondělí 24.9.2018 v 19:00 Poslední díl cyklu "Hrnečku, vař!" v Nové městské síni na Zámeckém návrší v Litomyšli

Úterý 25.9.2018 v 19:00 Biblická hodina v Novém kostele (první díl 15. kapitoly 1. dopisu Korintským) 

Čtvrtek 27.9.2018 v 16:30 Na Toulovcově náměstí - společná bohoslužba vděčnosti a proseb za naši republiku

Pátek 28.9.2018  až 30.9.2018 je společný víkend v Deštném v Orlických horách 

30.9.2018 v 9:30 na 18. neděli po sv. Trojici, bohoslužby v Novém kostele, káže bratr Daniel Kvasnička, v Moravské Třebové káže bratr Dobroš Roušar.

Do kalendáře:
28.-29.9.2018 Sborový víkend v Deštném 
6.-7.10.2018 Výjezd sester na Valašsko
14.10.2018 Členské shromáždění v Novém kostele
24.10.2018 Setkání klubu seniorů - výjezd do Vysokého Mýta, do domu Naděje

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde