Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

Kousek nebe jsme zažili v tomto týdnu společně několikrát. Poprvé, když jsme měli poslední díl "Hrnečku, vař!" s bratry katolíky. Pak ve čtvrtek, když jsme chodili jako "České nebe" po náměstí a nechali zvesela hádat kolemjdoucí, zda nás poznají. Někdo poznal, pak dostal jako prémii (za tři poznané) naši knihu "Představ si!" a nejméně čtyřicet těch, kteří měli odvahu hádat, dostalo Lukášovo evangelium v malém sešítku. Vědomosti byly tedy dost zoufalé, nepoznali Husa a ani Nepomuckého. Naprosto mimo byl například poslanec Parlamentu ČR, který agitoval za svého kandidáta zrovna ve stejné době. Jisté je, že se lidé jsou ochotni bavit, že přijímají volnou formu a zoufale potřebují nikoli tvrdou evangelizaci, ale prostý kontakt - osobní či takovýto - happeningový. Pak jsme na Toulovcově náměstí uzavírali, rozváželi věnečky k pomníkům a vděčně děkovali Pánu Bohu za časy minulé a prosili za ty budoucí.

Kousek nebe měli naši milí na Jedlové, kde byl tradiční sborový víkend s hosty Dášou a Radkem Kalenskými. A taky měli kousek nebe v Pardubicích naši milí českobratrští evagelíci, kteří slavili 100 let své spojené existence. 

Sbírka na Hand of Hope stále ještě běží a mezistav je zatím vynesla 14 652 Kč. Velice děkujeme! A sbírka ještě běží do 7.10. Vše, co hodíte do pokladny v Novém kostele během tohoto období bude předáno. Můžete také posílat své dary přes sborový účet nebo v obálce Slávkovi Beňovi či Janě Mackové, s poznámkou HOH.

Do dnešního dne byl termín pro podání přihlášek ke grantovým okruhům, rozhodovat budeme 14.10.2018 v nedělním členském shromáždění. Protože některé přihlášky přišly na poslední chvíli, věnujeme tomuto tématu nejen prostor na nástěnce, ale i zvláštní vydání tohoto zpravodaje. Mimo dotace budeme ve členské projednávat složení volební komise pro volbu staršovstva a zadání pro jejich práci. Volit pak budeme příští rok zjara. A přesné informace a schválení rámcového rozpočtu pořízení vzduchotechniky do Nového kostela.

Městská kontrola na čerpání dotací proběhla dobře. Díky všem, kteří na výkaznictví našeho hospodaření pracují. Na facebooku sboru je také nové video z víkendovky Samorostu. Nadšení nebralo konce ani u Hobitů, videa tam najdete také. Dnešní neděle v Novém kostele byla plná hostů. Ještě tu zůstali po Archimyšli a rodinných oslavách. Bylo nám dobře - jako v nebi - a za téma jsme měli "Pevný základ poprvé" - Záznam je na YouTube. Klikněte si!

Hodně sil do dalšího týdne. Na viděnou! Váš Daniel.

 
OZNÁMENÍ

Pondělí 1.10.2018 v 16:00 Setkání Hobita a v kanceláři Chlapi...

Úterý 2.10.2018 v 19:00 Biblická hodina v Novém kostele (další díl 15. kapitoly 1. dopisu Korintským) 

Čtvrtek 4.10.2018 v 17:30 Svitavy, biblická skupinka v KC Fabrika (5. kapitola knihy Kazatel) a v Novém kostele v 17:30 Chvíle k modlitbám

Pátek 5.10.2018  setkání Samorostu v 15:00 (Je Člověk dobrý nebo špatný?) a Mládeže v 17:30 
Sestry vyjíždějí na Valašsko... 6.-7.10.2018 

7.10.2018 v 9:30 na 20. neděli po sv. Trojici, bohoslužby v Novém kostele, slavíme Večeři Pánovu, káže bratr Daniel Kvasnička na Janovo evangelium 17:6-19 "Pevný základ podruhé - Co to máme pod nohama?"
14:30 Budislav
- Ekumenické bohoslužby

Do kalendáře:
8.10.2018 v 16:00 (Pondělí) Jednání týmu: dorost+Samorostu+Besídky
13.10.2018 (Sobota) - Pronájem adventistů v Novém kostele

14.10.2018 - Neděle díkůvzdání, členské shromáždění ve 13:00 - Oběd v kostele: Vlaďka a Ondřej nabízí Americký HotDog v ceně 10 Kč
20.10.2018 (Sobota) se uklízí stan v Immanuel - potřeba pomoci
24.10.2018 Setkání klubu seniorů - výjezd do Vysokého Mýta, do domu Naděje
27.10.2018 (Sobota) - malá úklidová sobota
27.10.2018 (Sobota) - navečer Koncert Jany Vlčkové a jejích přátel
10.11.2018 - Manželská setkání v Novém kostele
9.12.2018 - Hobití jarmark

V listopadu 2018 proběhne v České Třebové cyklus kurzů Pečuj doma, který podporuje a vzdělává laické pečující, tedy osoby, které se starají (nebo plánují starat) o svého nemocného příbuzného či známého v domácím prostředí. Kurzy pokrývají mnoho různých aspektů pečování, a proto jsou vhodné i pro naprosté laiky. Své si v nich však najdou i zkušení pečující. Cyklus je financován z prostředků EU a je proto pro účastníky zdarma. Více informací naleznete na www.pecujdoma.cz
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se předem přihlásit. Pro přihlášení a pro případné dotazy: Magdaléna Grünbecková, Diakonie ČCE,Tel.: 604 299 659, magdalena.grunbeckova@diakonie.cz

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde