Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
 

Divný nadpis, že? My jsme tam nebyli, nikdo z nás. A přesto byl kostel plný. Já jsem byl taky jen jako hostitel, fotograf a kavárník. Ale byl jsem tam moc rád. Došlo mi, že Pán Bůh umí naplnit kostel docela cizími lidmi. Není na mně tak závislý. O co šlo? Konec tajnosnubných slov:

Kostel si půjčil sbor pěvecký sbor pedgogické školy v Litomyšli, známý pod jménem KOS, aby poděkoval návštěvě ze St. Louis, zvláště lidem ze sboru kazatele Michaela Šusta. Ti se jim věnovali na dvou turné po USA a Kanadě. Také v létě hostili tři studentky na letním pobytu. Studentky vyprávěly, promítaly se videa a zpívalo se. Zbytek je asi nepřenositelný. Podívejte se na video. Alespoň ochutnáte. Hned vedle prvního videa je další s poměrně překvapivou možností. V Litomyšli bychom mohli mít misionářku mezi studenty a vynikající zpěvačku, dceru kazatele M. Šusta. Probrali jsme to hned v pátečním staršovstvu. Prosíme, modlete se tedy za Christy Šust.

Památka zemřelých, to byl vlastně taky pátek, se připomínala v našem kostele už na úterní biblické hodině. Text výkladu na 1. Korintským 15:50 máte na stránkách www.nabeton.info jako ostatní texty kázání. 

Zítra se těším na každého kdo přijde! Tak, jako tu bylo v pátek, bude taky v neděli! Budeme vzdávat svému Bohu čest a slávu. Nezapomeňte: Máme prostřený stůl chlebem a vínem. Váš Daniel.

 
OZNÁMENÍ

4.11.2018 v 9:30 na 23. neděli po sv. Trojici, bohoslužby v Novém kostele v Litomyšli,
slavíme Večeři Pánovu,
káže Daniel Kvasnička na text Matoušova evangelia 22:23-33
14:30 Ekumenické bohoslužby v Budislavi

Pondělí 5.11.2018 v 16:00 Klub Hobit v Novém kostele, případně souběžně s ním setkání mužů

Úterý 6.11.2018 v 18:00 Biblická hodina - Začínáme 16. kapitolu 1. dopisu do Korintu - verše 1-12, Obyčejný život apoštola

Středa 7.11.2018 Seniorátní setkání kazatelů v Chrudimi

Čtvrtek 8.11.2018 v 17:30 Chvíle k modlitbám v Novém kostele 

Pátek 9.11.2018 v 15:00 setkání Samorostu v Novém kostele
Klub-UP! jede na Východočeskou Houbu do Pardubic
17:00 v kostele Rozeslání sv. Apoštolů zahájení výstavy "Já jsem... Zdeněk Nejedlý",
vernisáž moderuje Daniel Kvasnička

10.11.2018 od 8:30 Manželské setkání v Novém kostele

11.11.2018 v 9:30 na 24. neděli po sv. Trojici, bohoslužby v Novém kostele, káže Jiří Kubát a představí práci Nadace Mezinárodní potřeby, kterou jsme podporovali v roce 2018 naším příspěvkem. (Daniel Kvasnička slouží v Proseči)
14:00 Modlitba u pomníku padlým na Den veteránů (u sokolovny)
16:00 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika

Do kalendáře:
9.-10.11.2018 - Mládežnická Houba v Pardubicích
10.11.2018
- Manželská setkání v Novém kostele
11.11.2018 - Kázání Jiřího Kubáta, prezentace práce Nadace Mezinárodních potřeby
18.11.2018 - Kázání Dana Jokla, tajemníka pro dorost - z ústředí Církve bratrské
24.-25.11.2018 - Přespávačka Klubu Hobit v Novém kostele
2.12.2018 - První neděle adventní
9.12.2018 - Vánoční koncert spojený s hobitím jarmarkem

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde