Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
 

V týdnu se k nám přišla podívat maminka s dceruškou (na obrázku vpravo nahoře), pro které budeme sbírat při Vánočním koncertu spojeném s hobitím jarmarkem. Ten chystají nejenom naše děti z Klubu Hobit. V Chrudimi se sešli kazatelé na svém seniorátním setkání. V Novém kostele byla sobota určena pro manželské páry a snoubence. Hostili jsme Dominika a Marlene Hesovy. 3 764,- Kč jsme vybrali a  poslali po Hesových na práci organizace ve Rwandě, založenou Petrem Kočnarem (Talking Through Art), která pomáhá lidem s fyzickým postižením formou rekvalifikačních kurzů. Na krátké video o této práci se můžete podívat zde

Mimo kostel jste tento týden někteří spolu se mnou otevírali výstavu Já jsem... Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála. Někteří z nás otevírali také Školamyšl, kde učíme děti náboženství. Z Prahy jsem přivezl zpět knihu Představ si! protože se neprodává a použijeme ji v naší práci v Litomyšli. Odvezl jsem do Kolovrat kytaru, kterou se nám podařilo poškodit při koncertu na závěr října. A nakonec - tento týden už se tiskly složky projektové dokumentace pro přípravu stavby vzduchotechniky. Jak jste si všimli, za kostelem už městské služby vykopaly růžičky a úplně naposled, bratři upravili spínání světla na kříž, který září nad kostelem. Všem, kteří se na této práci během týdne podíleli, patří velké poděkování!

Bohudíky! Sto let se počítá od konce první světové války. Ten den, 11.11. se nazývá Dnem veteránů a slaví se jako den vděčnosti. I v Litomyšli se rodí tradice připomínání tohoto dne. Zítra tedy bude plný den. Ráno budu v Proseči, tak se uvidíme po bohoslužbách. Kázání z minulé neděle máte na stránkách www.nabeton.info jako i ostatní texty ke stažení. 

Zítra se těším na viděnou! Váš Daniel.

 
OZNÁMENÍ

11.11.2018 v 9:30 na 24. neděli po sv. Trojici, bohoslužby v Novém kostele, káže Jiří Kubát a představí práci Nadace Mezinárodní potřeby, kterou jsme podporovali v roce 2018 naším příspěvkem. (Daniel Kvasnička slouží v Proseči)
14:00 Modlitba u pomníku padlým na Den veteránů (u sokolovny)
16:00 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika

Pondělí 12.11.2018 v 16:00 Klub Hobit v Novém kostele, případně souběžně s ním setkání mužů

Úterý 13.11.2018 v 18:00 Biblická hodina - poslouží bratr Tomáš Rejman a připravuje malé předadventní rozjímání o čtverém příchodu Krista: v těle, do srdce, při smrti a na konci věků.

Středa 14.11.2018 v 16:00 Setkání nad Biblí ve Svitavách, u sestry Schrammové

Čtvrtek 15.11.2018 ve Svitavách, KC Fabrika - Program podle knihy Tima Kellera Evangelium pro všední den, 1. Město: Svět, který je
17:30 
Chvíle k modlitbám v Novém kostele 

Pátek 16.11.2018 v 15:00 setkání Samorostu v Novém kostele
17:30 Klub-UP! Setkání mládeže, hostem bratr farář Štěpán Klásek

18.11.2018 v 9:30 na 25. neděli po sv. Trojici, bohoslužby v Novém kostele, káže Dan Jokl a představí práci Dorostové unie. Přijíždí na pozvání sboru a zvláště Samorostu

Do kalendáře:
18.11.2018 - Kázání Dana Jokla, tajemníka pro dorost - z ústředí Církve bratrské
24.-25.11.2018 - Přespávačka Klubu Hobit v Novém kostele
2.12.2018 - První neděle adventní
9.12.2018 - Vánoční koncert spojený s hobitím jarmarkem

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde