Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
 

Hned v úterý jsem byl společně s dalšími kolegy duchovními pozván na radnici a starosta s místostarostou s námi probrali, co jim leží na srdci v dalším období. Poděkovali nám za spolupráci mezi církvemi navzájem a tím pádem i za atmosféru, kterou ovlivňujeme toto město a okolí. Probrali jsme také starosti sborů a farností a na mne padla snad první otázka: Jak jsme na tom s větráním a klimatizací našeho kostela... Vtipné že? Projektová dokumentace už běhá po odpovídajících místech a probíhají jednání s cílem získat stavební povolení. (Více ještě níže.)

Tento týden jsem měl rozcestovaný. V pondělí v Praze s učiteli Základní školy Zámecká a v úterý jsem zase připravoval snoubence na svatbu a stihl valnou hromadu Sdružení Chvaly, z.s., v Horních Počernicích. Padají na to dva dny dovolené. Ve středu jsme byli s bratřími a sestrami v Moravské Třebové a ve čtvrtek zase Svitaváky.

Druhý obrázek ze čtyř je z pátečního setkání Samorostu. Přišlo mi, že je to unikátní práce a potřebuje podporu a povzbuzení. Samozřejmě, že si vše vezme svůj čas a nic v práci s lidmi nejde rychle. Proto díky Pavlu Hájkovi a jeho pomocníkům. 

A poslední dva obrázky jsou ze setkání, jemuž říkali organizátoři Rodinná konference. Spolu s Jendou Boštíkem a dalšími jsme tak v pátek uzavřeli čas natáčení Českou televizí a výsledek uvidíme pod názvem "Rodina je nejvíc!" Chvilku to bude trvat, než se vše zpracuje. Čas vysílání Vám určitě řekneme. Mne na tom zaujala velmi dobrá spolupráce městských a státních institucí, školy a církve. Mysleli jsme všichni společně na to, co pro Jendu a Kristýnku můžeme udělat... 

Zítra se těším na viděnou! Váš Daniel.

 
OZNÁMENÍ

18.11.2018 v 9:30 na 25. neděli po sv. Trojici, bohoslužby v Novém kostele, káže (na texty z 1. knihy Samuelovy) bratr Dan Jokl, který představí práci Dorostové unie. Přijíždí na pozvání sboru a zvláště Samorostu

Pondělí 19.11.2018 v 16:00 Klub Hobit v Novém kostele, případně souběžně s ním setkání mužů

Úterý 20.11.2018 mimořádně v 19:00 v Novém kostele je Ekumenická biblická hodina - Téma: Kniha Ester

Čtvrtek 22.11.2018 v 17:30 je Chvíle k modlitbám v Novém kostele
a v 17:00 na Zámeckém návrší v Litomyšli debata nad tématem "Síla moci!" Inspirováno výstavou Já jsem... Zdeněk Nejedlý, Tragédie jednoho moderního intelektuála 

Pátek 23.11.2018 v 15:00 setkání Samorostu v Novém kostele, hostem David Beňa
17:30 Klub-UP! Setkání mládeže

Ze soboty na neděli v Novém kostele přespávačka Klubu Hobit

25.11.2018 v 9:30 na 26. neděli po sv. Trojici (poslední v církevním roce), bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička
9:30 Bohoslužby v KC Fabrika ve Svitavách, Díkůvzdání s jídlem podle amerického vzoru

Do kalendáře:
2.12.2018 - První neděle adventní, Slavíme Večeři Pánovu, navečer rozsvěcujeme strom 
9.12.2018 - Vánoční koncert spojený s hobitím jarmarkem

 
Projekt Vzduchotechniky a klimatizace, který je v mašličkách na obrázku, projednávají na odboru Životního prostředí, je na Okresní hygienické stanici ve Svitavách, uvidí jej plynaři a rozvodné závody elektrické energie... Dají nám stanoviska a schválení tak, abychom mohli získat stavební povolení. Skutečnou realizaci v samotném sále našeho kostela, detaily designu, hlučnosti a podobně - to vše budeme projednávat ještě s architektem a zhotoviteli. Prováděcí výkresy tedy ještě nemáme. Zařízení bude samozřejmě doprovázeno atesty a odpovídajícími certifikáty.

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde