Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
 

V pondělí jsem podal dokumentaci našeho stavebního projektu na Městský úřad v Litomyšli, na odbor životního prostředí a v pátek jsem měl hotové stanovisko. Běží jednání na hygieně a čekáme na rozpočty a požárně bezpečnostní řešení. Nad kostelem nám už přestěhovali i stromek, prý okrasnou jabloňku. 

V úterý jsme obědvali s bratrem Jiřím Justem, historikem z Kutné Hory. Chystáme velké dílo. Jde o výstavu "In Monte Oliveti", kterou připravujeme na 5.6.-8.9.2019 v Regionálním muzeu v Litomyšli. Podtitul: "Litomyšl a knižní kultura Jednoty bratrské v 16. století." 

Večer jsme měli ekumenickou biblickou hodinu v našem kostele. Téma: Ester, poznámky najdete zde. Děkuji Beňovým starším a Hele Mackové za přípravu příjemného prostředí pro naše hosty.

Ve čtvrtek dopoledne a večer jsme spolu s Martou Mackovou a Michaelem Jindrou moderovali program pro školy a pro veřejnost: Síla moci. Byli výborní! Jak hosté, tak naši moderátoři. Politický vězeň, jedna oběť litomyšlského monstrprocesu, pan Jiří Kopřiva moc hezky vysvětluje: "Nesmíme zapomenout, ale musíme odpustit, abychom mohli žít!" Máte jej nahoře na obrázku. I titulní citát z Matoušova evangelia je z výstavy v Domě U Rytířů.

Samorost, Klub-UP! a pak přespávačka našich Hobitů! Konec týdne byl rychlý! Děkuji všem, kteří se o naše děti a mládež starají! Na viděnou! Váš Daniel.

 
OZNÁMENÍ

25.11.2018 v 9:30 na 26. neděli po sv. Trojici, (poslední v církevním roce), bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička na text Jeremjášova proroctví 38, s názvem "Rada a nebo Zrada?"
9:30 Bohoslužby v KC Fabrika ve Svitavách, Díkůvzdání s jídlem podle amerického vzoru

Pondělí 26.11.2018 v 16:00 Klub Hobit v Novém kostele

Úterý 27.11.2018 pravidelně v 18:00 v Novém kostele biblická hodina - Adventní výklady (1.)

Čtvrtek 29.11.2018 v 17:30 je ve Svitavách další díl studia podle knihy T. Kellera Evangelium pro všední den a v 17:30 také Chvíle k modlitbám v Novém kostele 

Pátek 30.11.2018 v 15:00 setkání Samorostu v Novém kostele
17:30 Klub-UP! Setkání mládeže, hostem Daniel Kvasnička

2.12.2018 v 9:30 na 1. neděli adventní bohoslužby v Novém kostele, slavíme Večeři Pánovu, káže Daniel Kvasnička
17:00 Zapálení první adventní svíce na zámeckém návrší

Advent a Vánoce do kalendáře:
9.12.2018 v 9:30, Bohoslužby - káže sestra farářka Marcela Boštíková a v 16:00 Vánoční koncert spojený s hobitím jarmarkem (Benefice pro Nikolku)
16.12.2018 v 9:30,Bohoslužby - káže bratr kazatel David Beňa
23.12.2018 v 9:30 Rodinné bohoslužby s koledami - Vánoční příběh
25.12.2018 v 9:30 Bohoslužby na První svátek vánoční s Večeří Páně
30.12.2018 v 9:30 Bohoslužby s Večeří Páně a modlitbou za město, zemi a svět
1.1.2019 v 18:00 Čtení Bible v parafrázované verzi s Večeří Páně kolem stolu

Vzpomínka na teplý podzim v Litomyšli:

 
 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde