Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
 

V neděli odpoledne jsem jel potřást rukou novému faráři, ještě nedávno vikáři ČCE v Litomyšli. Jenda Hrudka nastupoval ve starém tolerančním sboru jako farář. Vítal jej plný kostel. Přijela taky paní ombudsmanka s manželem. Právě na faře v Telecím dal Anně Šabatové kdysi přechodné bydlení bratr farář Tomáš Bísek, když šel její manžel Petr Uhl do vězení. Sám pak ztratil souhlas k výkonu duchovenského povolání. Je to krásné místo. Na titulní fotografii je Desatero nad kazatelnou. Jendovi Hrudkovi přejeme stálý úsměv a nové a nové síly od Hospodina!

Na obrázcích nahoře je svitavské společenství při studiu knihy Tima Kellera a pohled na okolí Fabriky za mrazivého večera. Bohu díky za hřejivé společenství a vzájemnou lásku Svitavských! 

Velice děkujeme Kličkovým, kteří nastoupili jako rodina a připravili adventní a vánoční výzdobu! Díky všem jejich pomocníkům!

Vykračujeme do nového církevního roku. Ať nám Pán Bůh milostivě žehná! Na viděnou! Váš Daniel.

 
OZNÁMENÍ

2.12.2018 v 9:30 na 1. neděli adventní bohoslužby v Novém kostele, slavíme Večeři Pánovu, káže Daniel Kvasnička na text Zjevení Janova 2:1-7
17:00 Zapálení první adventní svíce na zámeckém návrší

Pondělí 3.12.2018 v 16:00 Klub Hobit v Novém kostele

Úterý 4.12.2018 v 18:00 v Novém kostele biblická hodina - Advent, výklady Janova Zjevení (2.)

Středa 5.12.2018 v 16:00 v Moravské Třebové - Kunčině. Setkání nad Biblí s Večeří Pánovou.

Čtvrtek 6.12.2018 v 17:30 Chvíle k modlitbám v Novém kostele 

Pátek 7.12.2018 v 15:00 setkání Samorostu v Novém kostele
17:30 Klub-UP! Setkání mládeže

9.12.2018 v 9:30 na 2. neděli adventní bohoslužby v Novém kostele, káže sestra farářka Marcela Boštíková, uvádí Daniel Kvasnička
16:00 Vánoční koncert spojený s hobitím jarmarkem (Benefice pro Nikolku)
18:00 Zapálení druhé adventní svíce na zámeckém návrší, v kostele Nalezení sv. Kříže

Advent a Vánoce do kalendáře:
16.12.2018 v 9:30 Bohoslužby - káže bratr kazatel David Beňa
23.12.2018 v 9:30 Rodinné bohoslužby s koledami - Vánoční příběh
25.12.2018 v 9:30 Bohoslužby na První svátek vánoční s Večeří Páně
30.12.2018 v 9:30 Bohoslužby s Večeří Páně a modlitbou za město, zemi a svět
1.1.2019 v 18:00 Čtení Bible v parafrázované verzi s Večeří Páně kolem stolu

Nedělení kázání zmiňuje příběh z tohoto videa:

 
 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde