Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
 

Jednou za čas musí pršet. Když se má rozsvěcet vánoční strom na návrší, bývají to nervy. Tentokrát nešla elektřina do promítání videomappingu. No, není divu! Mokro všude! Celý program jsem měl možnost moderovat, tak jsem tam stál jako zástupce Vás všech. Na prvním snímku mluví nový pan starosta. Za církve mluvil Kája Dvořák. Svíci na věnci rozsvěceli bratři a sestra.

Do kostela zavítal Mikuláš. Naneštěstí byl jen s andělem, neměl s sebou čerta. Podle toho to vypadalo, tedy s úsměvem řečeno...

Ve středu měli prostřený stůl v Moravské Třebové - Kunčině. A všichni Vás pěkně pozdravují.

Velice děkujeme všem, kteří se věrně modlí. Doma, třeba i v noci, když nemůžou spát. Jsou příležitosti i v kostele: Kancelář můžeme nazývat modlitební místností. Na nástěnce visí modlitební předměty, které mohou nastartovat další. Vždy je nablízku Bible, abyste se mohli modlit žalmy. Chci vděčně upozornit na dvě pravidelné příležitosti pro volné modlitby - v neděli ráno v 9:00 a ve čtvrtek v 17:30. Píšu to jako vděčný dík těm, kteří tyto modlitby drží.

V pátek jsme se sešli se staršovstvem. Děkujeme za všechny Vaše prostředky, kterými podpíráte společný rozpočet. A na další rok budeme připravovat rozpočet po Novém roce v diskusi s pracovníky sboru. Hovořili jsme o službě mladým, o Samorostu, který roste směrem ke skautskému oddílu. O mládeži, tedy Klubu UP!, ve kterém se profilují noví služebníci. Mluvili jsme o možné misonářce Christy Šustové, která uvažuje o jaru 2019. Mysleli jsme na naše seniory a jejich starosti. Probrali jsme přípravu projektu pro stavební povolení naší klimatizace. Nakonec myslíme také na práci volební komise, protože se připravuje volba staršovstva. Výroční členské shromáždění, které jej bude volit se čeká v první polovičce února.

Tak tedy zítra na viděnou! Váš Daniel.

 
OZNÁMENÍ

9.12.2018 v 9:30 na 2. neděli adventní bohoslužby v Novém kostele, káže sestra farářka Marcela Boštíková, uvádí Daniel Kvasnička
16:00 Vánoční koncert spojený s hobitím jarmarkem (Benefice pro Nikolku)
18:00 Zapálení druhé adventní svíce v kostele Nalezení sv. Kříže na zámeckém návrší

Úterý 11.12.2018 v 18:00 v Novém kostele biblická hodina - Advent, výklad Janova Zjevení (3.)

Čtvrtek 13.12.2018 v 17:30 Chvíle k modlitbám v Novém kostele
17:30 Svitavy, další díl studia podle textu Tima Kellera, Evangelium pro všední den 

Pátek 14.12.2018 v 15:00 setkání Samorostu v Novém kostele
17:30 Klub-UP! Setkání mládeže

16.12.2018 v 9:30 na 3. neděli adventní bohoslužby v Novém kostele, káže bratr kazatel David Beňa
18:00 Zapálení třetí adventní svíce v kostele Nalezení sv. Kříže na zámeckém návrší

Advent a Vánoce do kalendáře:
16.12.2018 v 9:30 Bohoslužby - káže bratr kazatel David Beňa
23.12.2018 v 9:30 Rodinné bohoslužby s koledami - Vánoční příběh
Unsere Gruppe zpívá na zámeckém návrší ve 14:00 hodin
25.12.2018 v 9:30 Bohoslužby na První svátek vánoční s Večeří Páně
Lukášovo evangelium 1:26-38 Ze zázraku do zázraku
30.12.2018 v 9:30 Bohoslužby s Večeří Páně a modlitbou za město, zemi a svět
Lukášovo evangelium 2:41-52 Obyčejná rodina
1.1.2019 v 18:00 Čtení Bible v parafrázované verzi s Večeří Páně kolem stolu

 
 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde