Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
 

Vynikající Vánoční koncert s hobitím jarmarkem vynesl pro Nikolku více než dvacet jedna tisíc a ještě se sbírá. Poděkování patří uskupením, která zpívala, hrála a dokonce tancovala. Všem, kteří se o děti starají a věnují jim čas. 

Vrcholí projektová příprava naší stavby. Během týdne jsme předali žádost o poslední stanovisko od Hasičského záchranného sboru ČR. Díky Petrovi Mackovi máme vyjádření správců sítí a čekáme na rozpočty. Až budeme mít stanovisko hasičů, podáme žádost o stavební povolení a nad rozpočty, které máme slíbené, svoláme sborové shromáždění. Teprve pak bude o čem rozhodovat. Zatím je každému, kdo má zájem, k dispozici stávající projektová dokumentace. Prováděcí výkresy nám slíbil projektant vzduchotechniky dodat na začátku ledna.

Naše modlitební místnost v kanceláři je k modlitbám. Na nástěnce jsou modlitební předměty, rychle přijdete na další. Můžete se připojit - v neděli ráno v 9:00 a ve čtvrtek v 17:30. A nebo přijít i sami. 

Prosíme v modlitbě za práci volební komise, protože se připravuje volba staršovstva. Výroční členské shromáždění, které jej bude volit, se čeká v první polovičce února po jarních prázdninách.

Vlastně ještě něco: Na podzim jsme rozhodovali o podpoře našich tříletých grantů. Hand of Hope ale odchodem Jany Mackové z Immanuele v Dlouhém nemá garanta. Po dohodě s pracovníky Hand of Hope tedy grant stáhneme a výroční členské shromáždění vybere nového příjemce tříleté podpory v oblasti misie. Staršovstvo členům připraví podklady pro hlasování.

Jana Macková v únoru odletí na několik měsíců do New Hope School ve státě Bihar (Indie) jako učitelka angličtiny. Tato škola je projektem sboru v Praze 13 a také Náchodského sboru naší církve. Budeme mít tedy misionářku a už teď prosíme o modlitby. Pár fotek (s Náchodskými) níže a více o škole se dá najít a zjistit zde.

Váš Daniel

 
 

 
OZNÁMENÍ

16.12.2018 v 9:30 na 3. neděli adventní bohoslužby v Novém kostele, káže bratr kazatel David Beňa, texty z Matouše 9,9-15 a ke kázání z Nehemjáše 8,1-12
16:00 Adventní a vlastně i vánoční neděle ve Fabrice, slouží Svitavští a Daniel Kvasnička
18:00 Zapálení třetí adventní svíce v kostele Nalezení sv. Kříže na zámeckém návrší

Pondělí 16:00 Vánoční setkání klubu Hobit 

Úterý 18.12.2018 v 18:00 v Novém kostele biblická hodina - Výklad Janova Zjevení (4.)

Čtvrtek 20.12.2018 v 17:30 Chvíle k modlitbám v Novém kostele  

Pátek 21.12.2018 v 15:00 setkání Samorostu v Novém kostele
17:30 Klub-UP! Vánoční setkání mládeže

23.12.2018 v 9:30 na 4. neděli adventní bohoslužby v Novém kostele, Rodinné bohoslužby s koledami - Vánoční příběh
14:00 Unsere Gruppe zpívá na zámeckém návrší ve 14:00 hodin
18:00 Zapálení čtvrté adventní svíce v kostele Nalezení sv. Kříže na zámeckém návrší

Vánoce do kalendáře:
25.12.2018 v 9:30 Bohoslužby na První svátek vánoční s Večeří Páně
Lukášovo evangelium 1:26-38 Ze zázraku do zázraku
30.12.2018 v 9:30 Bohoslužby s Večeří Páně a modlitbou za město, zemi a svět
Lukášovo evangelium 2:41-52 Obyčejná rodina
1.1.2019 v 18:00 Čtení Bible v parafrázované verzi s Večeří Páně kolem stolu

Přípravu ke křtu končí Káťa Kalová a bude někdy v únoru pokřtěna. Také Matěj Rousek bude o Velikonocích pokřtěn. Děkujeme za důvěru, že se do litomyšlského sboru řadí noví lidé. V přípravě ke křtu si popovídáme, ladíme nejenom pojmy, ale i základní lidské porozumění. Tady je ke stažení text, který používám vedle kapitol o křesťanském životě.

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce.   Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde