Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
MISIJNÍ NEDĚLE
 

Alain Bain k nám přijel z cest a vrací se domů, do Bath v Anglii, blízko Bristolu. Když se jej ptáte, občas si posteskne, ale srdce má na dlani. Pracuje pro sedm misijních polí ve světě. Polovička misijního rozpočtu jeho bývalé farnosti jde na zahraniční misii. A sám Alan s odchodem do důchodu začal pracovat pro misii naplno. Zítra nám poslouží kázáním a Marek Ranš ze sboru Praha 13 nám v kavárně poví o práci v Indii, kam v polovičce února odletí sestra Jana Macková. Bude vyučovat angličtinu, popř. další obecné předměty podle potřeby. Má za úkol navázat spolupráci s ředitelem školy, stanovit pravidla a formy reportů ředitele o službě školy do Čech, komunikovat s učitelkami a podat zpětnou vazbu o jejich práci. A pro svou profesi manažerky a stavařky dostane Jana úkol prověřit možnost stavby internátu školy.

Staršovstvo rozhodlo, že vyhlásí sbírku na pokrytí nákladů cesty - sbírka bude vyhlášena od neděle 13.1. do 3.2.2019, co bude v tuto dobu v pokladně kostela půjde na sbírku a je možno mohou také posílat dary na účet s poznámkou Indie nebo je osobně odevzdat S. Beňovi či J. Mackové. Sbírka je určena na financování přípravy cesty a pobytu Jany v Indii, 14.2. - 18.4.2019. (Letenky hradí sbor CB Praha 13, který práci v indické škole řídí) Do přípravy patří nutná očkování, léky na cestu, pojištění a vízum, odhadované náklady cca 10 000 Kč. Během pobytu bude nutné hradit cestování po Indii, pronájem bydlení, stravu apod., odhadované náklady na 2 měsíce cca 35 000 Kč.

A něco od nás: Máme už poslední vyjádření od hasičů a v pondělí požádáme o stavební povolení. 

Modlíme se za naše seniory a všechny nemocné. Někteří s námi budou zítra po internetu. Podívejte se níže na důležitá data a zapište si je do kalendáře. Naši kazatelé: Daniel Smetana má namířeno už domů z rehabilitačního pobytu a Jan Hábl by snad následující týden měl také zamířit domů.  

Váš Daniel

 
OZNÁMENÍ

13.1.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele - misijní neděle s kázáním Alana Baina z Bathu (UK) s překladem sestry Marcely Bartošové a se svědectvím Marka Ranše (projekt sboru Praha 13, škola v Indii, kde bude učit sestra Jana Macková)
16:00 Bohoslužby ve Svitavách, KC Fabrika

Pondělí 14.1.2019 v 16:00 je setkání klubu HOBIT, po 18:00 je v Novém kostele možnost k setkáním Klubu UP - studentské mládeže

Úterý 15.1.2019 v 18:00 Biblická hodina na text Zjevení Janova 3:7-13

Středa 16.1.2019 v 16:00 Biblická hodina v Moravské Třebové, Kunčině
a 17:30
je ve Svitavách ve sboru ČCE (Poličská 3) první setkání k ekumenickým modlitbám a navazuje připomínka výročí smrti Jana Palacha

Čtvrtek 17.1.2019 v 17:30 je v Novém kostele chvíle k modlitbám

Pátek 18.1.2019 v 15:00 klub Samorost a v 17:30 Klub UP - setkání mládeže

20.1.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička

Do kalendáře si zapište: 

Prosíme o podklady pro rozpočet od jednotlivých služeb do 23.1.2019 Janě Mackové na adresu:  ja.macish@gmail.com 
V pátek 25.1.2019 v 17:00 zveme na workshop na finalizaci kapitol rozpočtu (setkání vedoucích prací ve sboru) Vedoucí jednotlivých služeb prosíme k tomuto datu o "pět vět" o jejich práci do výroční zprávy za rok 2018 na adresu daniel@novykostel.cz

3.2.2019 bude křest Káti Kalové v Novém kostele a přijímáme ji do společenství sboru
10.2.2019 ve 12:30 (společný oběd) členské shromáždění s rozpravou a hlasováním o rozpočtu Vzduchotechniky

24.3.2019 ve 12:30 (společný oběd) Výroční členské shromáždění s jednáním o životě sboru, o výroční zprávě; schválení rozpočtu sboru na rok 2019 a volba staršovstva 2019-2022, jmenování revizorů a jmenování delegáta na konferenci CB v Praze 

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce. Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde