Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI
NEDĚLE 20.1.2019

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

Dobré zprávy na začátku: Sestra Vladislava Koutná je doma v péči své rodiny a odborníků. To je dobře. Domů také z Kladrub zamířil bratr kazatel Daniel Smetana (od něhož máme pozdrav díky bratru Tomášovi Rejmanovi) a taky je od pátku doma bratr kazatel Jan Hábl. Zdraví všech je křehké, ale přece jenom je to velký krok.

Vybíráme náhradní projekt na tříletou podporu v oblasti misie. První dorazil díky garantovi Martinu Jindrovi. Návrh podává misijní organizace A Rocha. K vidění je na našem sborovém webu, stejně tak i na nástěnce ve vestibulu. Do 3.3.2019 je čas ještě psát, pravidla pro podávání jsou také na sborovém webu. Práci Evangelikálního teologického semináře představí zítra bratr kazatel David Beňa a jednáme o představení práce Léčebného a rehabilitačního zařízení ve Chvalech. 

Jak jsme už psali minule. Sestra Jana Macková odjíždí do Indie vyučovat angličtinu, popř. další obecné předměty podle potřeby. Má za úkol navázat spolupráci s ředitelem křesťanské školy, stanovit pravidla a formy reportů ředitele o službě školy do Čech, komunikovat s učitelkami a podat zpětnou vazbu o jejich práci. A pro svou profesi manažerky a stavařky dostane Jana úkol prověřit možnost stavby internátu školy. 
Staršovstvo rozhodlo, že vyhlásí sbírku na pokrytí nákladů cesty, která běží do 3.2.2019. Co bude v tuto dobu v pokladně kostela půjde na sbírku a je možno také posílat dary na účet s poznámkou Indie nebo je osobně odevzdat S. Beňovi či J. Mackové. Sbírka je určena na financování přípravy cesty a pobytu Jany v Indii, 14.2. - 18.4.2019. (Letenky hradí sbor CB Praha 13, který práci v indické škole řídí) Do přípravy patří nutná očkování, léky na cestu, pojištění a vízum.

Před rokem jsme u nás hostili návštěvu z Velké Lhoty. Valašský sbor nás zve také na návštěvu 24.2.2019. naše děti budou na Lhotě už od soboty. Pojeďte se námi a přihlašte se zapsáním na seznam na nástěnce ve vestibulu. 

Už dlouho nám chybí David Mára, myslíme na jeho zdraví. Pozdravují Svitavští, kde už začal týden modliteb a také vezu pozdravy z Moravské Třebové. Váš Daniel

 

 
OZNÁMENÍ

20.1.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička

Pondělí 21.1.2019 v 16:00 je setkání klubu HOBIT, po 18:00 je v Novém kostele možnost k setkáním Klubu UP - studentské mládeže

Úterý 22.1.2019 v 18:00 Bohoslužby v rámci Týdne modliteb v Novém kostele

Středa 23.1.2019 ve Svitavách v 17:30 Bohoslužby v rámci Týdne modliteb, bílý kostel na náměstí. 

Pátek 25.1.2019 v 15:00 klub Samorost a v 17:30 Klub UP - setkání mládeže
18:00 v Novém kostele společně upravujeme rozpočet sboru na rok 2019 

27.1.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička

Do kalendáře si zapište: 

Prosíme o podklady pro rozpočet od jednotlivých služeb do 23.1.2019 Janě Mackové na adresu:  ja.macish@gmail.com 
V pátek 25.1.2019 v 17:00 zveme na workshop na finalizaci kapitol rozpočtu (setkání vedoucích prací ve sboru) Vedoucí jednotlivých služeb prosíme k tomuto datu o "pět vět" o jejich práci do výroční zprávy za rok 2018 na adresu daniel@novykostel.cz

3.2.2019 bude křest Káti Kalové v Novém kostele a přijímáme ji do společenství sboru
10.2.2019 ve 12:30 (společný oběd) členské shromáždění s rozpravou a hlasováním o rozpočtu Vzduchotechniky

24.3.2019 ve 12:30 (společný oběd) Výroční členské shromáždění s jednáním o životě sboru, o výroční zprávě; schválení rozpočtu sboru na rok 2019 a volba staršovstva 2019-2022, jmenování revizorů a jmenování delegáta na konferenci CB v Praze 

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce. Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde