Zobrazit on line
OnePage

S RESPEKTEM K MINULOSTI  -  V LITOMYŠLI A NA SVITAVSKU DOMA 
VE SLUŽBĚ VŠEM  -  OTEVŘENI ROZHOVORU  -  S NADĚJÍ DO BUDOUCNOSTI

NEDĚLE 27.1.2019

NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI

Když jsem začínal minulé zprávy, napsal jsem, že je sestra Vladislava Koutná doma. Tak teď napíšu, že je tomu tak skutečně. Je doma v nebeském domově, kam si ji Pán a Spasitel zavolal ve čtvrtek ráno. Rozloučíme se s ní v sobotu 2.2.2019 ve 13:30 v kostele Českobratrské církve evangelické ve Džbánově (u Voděrad). Sestra byla ráda v našem kostele spolu s námi, vzpomínáme na její práci pro celý velký litomyšlský sbor, ale spolu s manželem byla plně doma v obci, mnozí ji znali a tak ji vyprovodí do kostela i na místní hřbitov. Modlete se s námi za svědectví o Boží lásce všem, kteří ji znali. (Parte si můžete zvětšit rozkliknutím). Ve stejný den také zemřela a ve stejný den bude mít i rozloučení sestra Rut Hlásková z Pardubic. To když je řeč o tom velkém sboru. Váš Daniel

 

 
OZNÁMENÍ

27.1.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, káže Daniel Kvasnička na text Matoušova evangelia 15:21-28 z přípravy pro ekumenický týden modliteb 
9:30 Bohoslužby ve Svitavách v KC Fabrika, slouží Tomáš Tintěra
 
Pondělí 28.1.2019 v 16:00 je setkání klubu HOBIT, po 18:00 je v Novém kostele možnost k setkáním Klubu UP - studentské mládeže, vede bratr Matyáš Hájek (kazatel je do středy na setkání kazatelů církve v Havlíčkově Brodu)

Úterý 29.1.2019 v 18:00 Biblická hodina, vede sestra Jana Macková

Čtvrtek 31.1.2019 ve Svitavách v 17:30 7:30 Evangelium všedního dne 5 (Svědci: Vzorové město), v KC Fabrika, v učebně č. 1
v 17:30 je také chvíle k modlitbám v Novém kostele

Pátek 1.2.2019 v 15:00 klub Samorost a v 17:30 Klub UP - setkání mládeže 

Sobota 2.2.2019 ve 13:30 Rozloučení se sestrou Vladislavou Koutnou ve Džbánově

3.2.2019 v 9:30 Bohoslužby v Novém kostele, křtíme Káťu Kalovou a slavíme Večeři Pánovu, káže Daniel Kvasnička

10.2.2019 ve 12:30 (společný oběd) členské shromáždění s rozpravou a hlasováním o rozpočtu Vzduchotechniky

Před rokem jsme u nás hostili návštěvu z Velké Lhoty. Valašský sbor nás zve také na návštěvu 24.2.2019. Naše děti budou na Lhotě už od soboty. Pojeďte se námi a přihlašte se zapsáním na seznam na nástěnce ve vestibulu

24.3.2019 ve 12:30 (společný oběd) Výroční členské shromáždění s jednáním o životě sboru, o výroční zprávě; schválení rozpočtu sboru na rok 2019 a volba staršovstva 2019-2022, jmenování revizorů a jmenování delegáta na konferenci CB v Praze 

Sbírka na pokrytí nákladů cesty Jany Mackové do Indie, která běží do 3.2.2019 k dnešnímu dni vynesla 8 570 Kč. Do příští neděle tedy můžete přispět do pokladny kostela a na účet s poznámkou Indie - nebo peníze osobně odevzdat S. Beňovi či J. Mackové. Sbírka je určena na financování přípravy cesty a pobytu Jany v Indii, 14.2. - 18.4.2019. (Letenky hradí sbor CB Praha 13, který práci v indické škole řídí) Do přípravy patří nutná očkování, léky na cestu, pojištění a vízum.

Pošlete ještě nějaký náhradní projekt na tříletou podporu v oblasti misie. První dorazil díky garantovi Martinu Jindrovi. Návrh podává misijní organizace A Rocha. K vidění je na našem sborovém webu, stejně tak i na nástěnce ve vestibulu. Do 3.3.2019 je čas ještě psát, pravidla pro podávání jsou také na sborovém webu.

 

Povídej, naslouchám!
Život je k neunesení? Cítíte se sami? Nejde to ve dvou? Není to na diagnózu, ale ani na sdílení s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete konzultaci? Ocenili byste chvilku střízlivého rozhovoru? Rádi byste, aby se někdo ptal po směru vašich myšlenek?   To je přesně to, co nabízí čtveřice žen a jeden muž s terapeutickými zkušenostmi a odpovídajícím vzděláním od psychologie přes teologii až po sociální práce. Poradenská činnost je poskytována zásadně bezplatně a diskrétně pro širokou veřejnost v Novém kostele Církve bratrské. Služba naslouchání a rozhovoru je poskytována bez rozdílu věku a bez ohledu na vyznání. A úplně stejně tak i lidem bez vyznání.  
Každé úterý od 13.00 – 16. 00, případně dle domluvy v Novém kostele v Litomyšli, Svitavská 1222, případně dle domluvy. Do poradny je možné objednat se na telefonu: 733 619 141 a na emailu: poradna@novykostel.cz 

 
 

Občanská poradna v Novém kostele poskytuje služby v úterý od 13:00 do 16:00 hodin. Klienti se objednávají na telefonech 461 723 758 a 731 604 683. Službu poskytuje Oblastní Charita v Poličce.

Sanace rodiny, Farní Charita v Litomyšli, prosí o spolupráci při pomoci potřebným rodinám. Můžete se na Sanaci rodiny obracet s jakýmkoliv materiálem, stačí se dotázat. Vždy se obracejte na Radka Bořka 734 642 312 

Podpora pěstounských rodin, sestra Dagmar Stříteská, hledá nové pěstouny či kontakty, ze kterých by mohli vyrůst noví pěstouni. Adresa: ppr@lit.cz a tel: 739 344 699 a 734 367 

Kontakty: Nový kostel Církve bratrské, kazatel Daniel Kvasnička, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Telefon (služební): 733 619 141, mobil: 604 947 739; Email: daniel@novykostel.cz a internetové stránky www.novykostel.cz a jsem-samorost.cz web kazatele s texty kázání www.nabeton.info 

Život sboru, jednotlivé akce a provoz Nového kostela jsou financovány z příspěvků a darů. Skládáme se v pravidelných měsíčních příspěvcích zasílaných na bankovní účet sboru ve FIO bance (2700275346/2010) nebo v jednotlivých částkách sbírek do schránky u vchodu do kostela. Všem dárcům, pravidelným i mimořádným, velice děkujeme. Zprávy o našem hospodaření budeme vhodným způsobem průběžně zveřejňovat.
facebook
twitter

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde